Uusia vaihtoehtoja ikääntyneiden ruokapalveluille.

Hanke toteutettiin 1.1.2015-31.12.2015.

Kotona asuvien ja hoidettavien ikääntyneiden kasvava joukko tarvitsee tulevaisuudessa nykyistä monipuolisempia ruokapalveluja kotiin. Hankkeessa perinteiselle aterioiden kotiinkuljetuspalvelulle löydettiin kokonaan uusia palveluvaihtoehtoja. Uusia testattavia ruokapalveluvaihtoehtoja Mikkelissä olivat Menumat-ateria-automaatti ja yhteisöllinen ruokailu. Lisäksi selvitettiin mahdollisuuksia tietojärjestelmien kehittämiseen ruokapalvelutoiminnassa.

Tulokset

Hankkeessa päädyttiin suosittelemaan Menumatia ikäihmisille, jotka haluavat itsenäisesti tai hieman avustettuna käyttää sitä. Laite sopii hyvin vaikkapa omaishoitajan avuksi. Mikkelin kaupunki on kokeilun tuloksena päättänyt tarjota Menumat-palvelua vaihtoehtona kotihoidon kotiin kuljettamille aterioille.

Mikkelin kaupungin kotihoito jatkaa yhteisöllistä ruokailua Laurinpuistossa ja suunnittelee vastaavan toiminnan laajentamista. Myös yksityisille ravintoloille ikäihmisten ”lounastreffit” voisi olla kiinnostava palvelutuote ja mahdollisuus.

Hankkeessa kehitettiin tulevaisuuden tarpeita varten demoversio käyttöliittymästä, jonka kautta asiakas voi kotonaan valita päätelaitteeltaan häntä kiinnostavat kotiin toimitettavat ruokapalvelut. Monipuoliset ruokapalvelut ja niiden valinnaisuus tulee mahdolliseksi, jos kotihoidon asiakkaiden tuetun ruokapalvelun järjestämiseen saadaan mukaan myös yksityisen sektorin toimijoita, kuten kauppoja ja ravintoloita.

Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimaan hankkeeseen osallistuivat Mikkelin kaupungin kotihoidon ja ruoka- ja puhtauspalvelujen yksiköt sekä yhteistyökumppaneina useat ruokapalvelualan yritykset. Myös kotihoidon asiakkaina olevia ikäihmisiä sekä heidän omaisiaan ja hoitajiaan osallistui projektiin. Hanke toteutettiin vuoden 2015 aikana ja sen tulokset on raportoitu Mamkin julkaisu-sarjassa. Hanketta rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-535-7

Yhteystiedot

Pekka Turkki
projektipäällikkö
040 507 9391
pekka.turkki(at)mamk.fi

 

 

Faktat

ASKO - Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut

01.01.2015 – 31.12.2015

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 129 276 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta