Oppiminen, koulutus ja työelämä muutoksessa 

Tervetuloa Digiaktorit -hankkeen pariin. Digiaktorit on Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin hallinnoima ESR-hanke (2018-2020). Hankkeen tavoitteena...

Tutkimus- ja kehitystoiminnan blogi