Hankkeessa edistettiin Xamkin opiskelijoiden hyvinvointia liikunnan avulla ja kehitettiin arkiaktiivista toimintakulttuuria korkeakouluympäristöön.

Tavoitteet:

 • Lisätä tietoisuutta fyysisen aktiivisuuden vaikutuksista  oppimiseen ja hyvinvointiin vaikuttamalla koko korkeakouluyhteisön toimintakulttuuriin
 • Kehittää arkiaktiivista opiskeluympäristöä
 • Edistää yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia kaikilla kampuksilla
 • Pilotoida hyvinvointia tukevia ja fyysistä aktiivisuutta edistäviä toimintamalleja vähän liikkuville
 • Vahvistaa korkeakouluyhteisöllisyyttä liikunnan avulla

Toimenpiteet:

 • Opiskelijoiden osaamista hyödynnettiin pilotoimalla opintojaksojen yhdistämistä liikuntapalvelujen tuottamiseen. Liikuntatoimintaa ja toimenpiteitä opiskeluympäristön liikunnallistamiseksi toteuttivat mm. liikunnanohjaajaopiskelijat, yhteisöpedagogiopiskelijat ja wellbeing management- opiskelijat. Lisäksi naprapaattiopiskelijat tuottivat osana opinnäytetyötään liikunnan starttiryhmän ja yhteisöpedagogiopiskelija mielen hyvinvointia tukevan mindfulness-ryhmän.
 • Liikuntapalveluiden tarjonnassa lisättiin erityisesti luontoliikuntaa mielen hyvinvoinnin edistäjänä ja yhdenvertaisten palveluiden tarjoajana. Opiskelijat järjestivät luontoliikuntakokoontumisia osana opintojaan. Myös paikalliset järjestöt ja yritykset järjestivät luontoliikuntaa. Luontoliikuntakokeiluista kerätty palaute oli erinomaista. Lajikokeiluihin osallistuminen koettiin helpoksi ja osallistumiskynnys oli riittävän matala. Erilaisia lajikokeiluita toivottiin myös lisää.
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstön tietoisuutta aktiivisuuden merkityksestä oppimiselle ja opiskelukyvylle kehitettiin järjestämällä Liikkuva oppiminen koulutuksia sekä uutisoimalla liikkumisen ja toiminnallisuuden vaikutuksista oppimiselle. Käytännön toteutusta tuettiin laatimalla opetustiloihin vinkkilistat, joilla keskeyttää istumista ja lisätä pienin keinoin liikettä luentojen aikana.
 • Arkiaktiivista opiskeluympäristöä luotiin lisäämällä yhteisiin tiloihin aktiivisuuteen kannustavia pienvälineitä ja yhteisöllisyyttä lisääviä pelejä. Lisäksi toteutettiin aktiivisuushaasteita ja tuotettiin vinkkejä liikkumisen hyödyistä oppimiseen ja vireystilaan.

Hankkeen haasteet:

 • Opiskelijoiden tavoittaminen
 • Fyysistä aktiivisuutta tukevan toimintakulttuurin jalkauttaminen korkeakouluun vaatii vielä enemmän aikaa

Hankkeen onnistumiset:

 • Opiskelijoiden osaamiseen luottaminen ja yhteistyö Xamkin koulutusalojen kanssa. Yli 130 opiskelijaa mukana hankkeen toteuttamisessa opintojensa kautta!
 • Lajikokeilut aktivoineet opiskelijoita liikunnan pariin. Saadut palautteet ovat olleet erinomaisia ja osoittavat lajikokeilut tarpeellisiksi.
 • Liikuntaan tsemppiä kaipaavien opiskelijoiden huomioiminen liikunnan palvelutarjonnassa – pilotoidut liikuntaryhmät ja -palvelut vähemmän liikkuville
 • Korkeakoulun liikuntatoiminnan ja opiskelijoiden aktivoiminen pandemian jälkeen.
 • Arkiaktiivisuutta lisäävät ja istumista vähentävät liikunnan pienvälineet kampuksilla.

Äxöniä korkeakouluun -hanke oli osa Liikkuva opiskelu -ohjelmaan liittyvää Mieli liikkeelle -hankekokonaisuutta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Essi Kähkönen
essi.kahkonen@xamk.fi
040 537 4085

Projektityöntekijä
Anna Päivike

Äxön -hankkeen tietosuojaseloste

Mieli liikkeelle -koordinaatiohankkeen verkkosivut

Hankkeessa tehtyä

n. 30 lajikokeilua, joissa yli 300 osallistujaa
mm.
– lumikenkäily
– maastopyöräily
– luontoretket
– padel
– jooga
– ulkoboulderointi
– melonta
– Repoveden retki
– metsäjooga
– koirakävely

+ uusia viikoittaisia liikuntaryhmiä kaikilla kampuksilla

130 opiskelijaa mukana hankkeen toteuttamisessa opintojensa kautta
– etäliikuntaneuvonta ja hyvinvointivinkit verkossa ja somessa
– luontoliikuntakokeilut
– opiskeluympäristön liikunnallistaminen
– toimintapäivät ja tapahtumat kampuksilla
– kuntosaliryhmä ja liikunnan starttiryhmä vähän liikkuville

Xamk Sports puhutaan puuskuttamatta -podcast: äXöniä korkeakouluun

Artikkeli: Tarkoittaako opiskelu istumista?

Artikkeli: Liikuttavat kokeilut käynnissä oppilaitoksissa

Palautteita lajikokeiluista

Ehdottomasti lisää tämmöisiä! Matalalla kynnyksellä näihin uskaltaa lähteä. 🙂 (Repoveden retki)
It was really fun! I hope there will be more free organised trip like these. Our guide translated the Finnish information to us too so I felt accounted for. (Repoveden retki)
Oli kiva että koulu järjesti toimintaa jossa alkoholi ei ole niin suuressa osassa (Repoveden retki)
Great activity that was very well-organised. Definetely will be looking forward more trips like this. This trip brought a well-needed break from studying and let me meet new students which was great! (Repoveden retki)

Loistava kokemus joka piristi opiskelujen keskellä. Näitä ehdottomasti lisää!  (Lumikenkäily)
Oli todella hauskaa! Lisää tällaisia kokeiluja! (Lumikenkäily)
Oli hauska kokeilla uutta lajia. Sai hetkeksi muuta ajateltavaa kouluhommien keskelle!  (Lumikenkäily)
Tosi kiva kokeilu ja tuli tosi hyvä mieli! Ei muuten varmaan olisi ikinä tullut tällaista kokeiltua. Ehdottomasti lisää tällaisia! 🙂 (Lumikenkäily)
Hyvää ja asiantuntevaa ohjausta, hyvällä hengellä liikkeellä! Ensikertalaisenkin oli helppoa olla mukana. Iso kiitos! (Lumikenkäily)

Lisää tämmöisiä tapahtumia. Kivaa vastapainoa perinteisille approille yms opiskelijatapahtumille. Alueella on monia erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja niitä kautta voisi joku löytää mieleisen lajin opiskelun vastapainoksi. (Boulderointi)
Oli mukava kokemus. Pääsi tutustumaan lajeihin, joihin muutoin ei olisi tullut mentyä. (Boulderointi)

Ihana lajikokeilu. On tärkeää, että koulu huomioi opiskelijahyvinvointia näin. Toinen kokeilu mihin osallistun aikaisemman hyvän kokemuksen jälkeen. Näitä lisää! (Metsäjooga)
Ehkä hiukan höpöä, mutta olihan se rentouttavaa (Metsäjooga)

Iso kiitos! Melominen oli kivaa ja oli hauska tutustua muidenkin alojen opiskelijoihin enemmän. Ilmainen kokeilumahdollisuus oli erittäin hieno juttu, ei olisi muuten tullut itse kokeiltua. (Melonta)
Oli ihan tosi kiva juttu! Olen vähän miettinytkin melontaa harrastuksena ja tämä lisäsi innostusta ennestään. Oli todella mukavaa puuhaa koulupäivän päätteeksi. Järjestäkää lisää näitä! (Melonta)

 

Fyysistä aktiivisuutta tukeva opiskeluympäristö

 

Faktat

Äxöniä korkeakouluun

15.12.2021 – 31.05.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Xamk

Budjetti

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 121 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö