Hankkeessa edistetään Xamkin opiskelijoiden hyvinvointia liikunnan avulla ja kehitetään aktiivista toimintakulttuuria korkeakouluympäristöön.

Tavoitteet:

  • Pilotoida opiskelijoiden mielen hyvinvointia tukevia ja fyysistä aktiivisuutta edistäviä toimenpiteitä korkeakouluympäristössä.
  • Edistää yhdenvertaisia  hyvinvointia tukevia liikuntapalveluja eri kampuksilla.
  • Lisätä tietoisuutta fyysisen aktiivisuuden vaikutuksista hyvinvointiin ja oppimiseen vaikuttamalla koko korkeakouluyhteisön toimintakulttuuriin.
  • Vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja korkeakouluyhteisöllisyyttä liikuntatapahtumien sekä säännöllisen liikuntatoiminnan avulla.

Toimenpiteet:

  • Kartoitetaan opiskelijoiden liikunnan ja mielen hyvinvoinnin yhdistäviä tarpeita.
  • Suunnitellaan ja toteutetaan liikunnallistamistoimenpiteitä yhteistyössä opiskelijoiden ja muiden keskeisten tahojen kanssa.
  • Hyödynnetään opiskelijoiden osaamista ja pilotoidaan opintojaksojen yhdistämistä liikuntapalvelujen tuottamiseen.
  • Kehitetään erityisesti luontoliikuntaa liikuntapalveluiden tarjonnassa mielen hyvinvoinnin edistäjänä ja yhdenvertaisten palveluiden tarjoajana.
  • Kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön tietoisuutta aktiivisuuden merkityksestä oppimiselle ja mielen hyvinvoinnille.
  • Tuetaan arkiaktiivista opiskeluympäristöä lisäämällä yhteisiin tiloihin aktiivisuuteen kannustavia pienvälineitä ja yhteisöllisyyttä lisääviä pelejä.

Hanke on osa Liikkuva opiskelu -ohjelmaan liittyvää Mieli liikkeelle -hankekokonaisuutta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Essi Kähkönen
essi.kahkonen@xamk.fi
040 537 4085

Projektityöntekijä
Anna Päivike
anna.paivike@xamk.fi
050 413 4424

 

Äxön -hankkeen tietosuojaseloste

 

Mieli liikkeelle -koordinaatiohankkeen verkkosivut

Hankkeessa tehtyä

20 lajikokeilua, joissa n.  240 osallistujaa
mm.
– lumikenkäily
– maastopyöräily
– luontoretket
– padel
– jooga
– ulkoboulderointi
– melonta
– Repoveden retki

+ uusia viikoittaisia liikuntaryhmiä kaikilla kampuksilla

130 opiskelijaa mukana hankkeen toteuttamisessa opintojensa kautta
– etäliikuntaneuvonta ja hyvinvointivinkit verkossa ja somessa
– luontoliikuntakokeilut
– opiskeluympäristön liikunnallistaminen
– toimintapäivät ja tapahtumat kampuksilla
– kuntosaliryhmä

Artikkeli: Tarkoittaako opiskelu istumista?

Artikkeli: Liikuttavat kokeilut käynnissä oppilaitoksissa

Faktat

Äxöniä korkeakouluun

15.12.2021 – 31.05.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Xamk

Budjetti

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 121 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö