Mielenterveyden edistämisen ja itsemurhien ehkäisyn kehittäminen alueellisessa yhteistyössä Euroopan maissa.

Tavoitteena oli vahvistaa tietoisuutta ja osaamista mielenterveyden edistämisessä ja itsemurhien ehkäisyssä sekä edistää itsemurhariskin varhaisen tunnistamisen ja itsemurhaa yrittäneiden hoitoa sekä itsemurhan tehneiden läheisten tukea ottamalla käyttöön näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä.

Hankkeessa kartoitettiin paikallisia itsemurhien ehkäisyn kehittämistarpeita ja kootaan itsemurhan ehkäisyn käytäntöjä 11 eri alueilta Euroopan maista. Kerättyä aineistoa hyödynnetään itsemurhien ehkäisyn kehittämisessä. Levitettäviä menetelmiä pilotoidaan hankkeeseen osallistuvilla alueilla.

Yhteisrahoitteisen hankkeen rahoittajina olivat EU:n kansanterveysohjelma ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Hankkeen kansainvälinen sivusto: http://www.euregenas.eu/

Yhteystiedot

Riitta Kuismin
projektipäällikkö
p. 040 521 1921
riitta.kuismin(at)mamk.fi

Faktat

European regions enforcing action against suicide (EUREGENAS)

01.01.2012 – 31.12.2014

Toteuttajat

Osatoteuttajat: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 51 224 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: EU:n kansanterveysohjelma ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Asiasanat