Hankkeen tarkoituksena on selvittää valtakunnallisesti fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten nuorten määriä sekä heidän tarpeitaan ja toiveitaan

Tutkimusta hallinnoi Invalidiliitto ja rahoittaa Olvi-säätiö.

Tutkimus jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa selvitetään fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten nuorten määriä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Yhteistyö pitää sisällään THL:n kahden rekisteriaineiston, kohortit vuonna 1987 ja 1997 syntyneistä nuorista sekä kouluterveyskyselyn 2017 vastausten analyysin hankkeen tarkoituksen näkökulmasta. Kouluterveyskyselyn kohderyhmänä olivat peruskoulun 7. ja 8 -luokkalaiset ja ammatillisen oppilaitoksen sekä lukion 1. ja 2. -luokkalaiset.

Toisessa osassa selvitetään nuorten tarpeita ja toiveita Invalidiliiton ja Juvenian yhteistyönä. Tässä osassa menetelminä ovat yksilö- ja fokusryhmähaastattelut.

Selvityksen pohjalta tehdään ehdotuksia uusista toimintamuodoista ja -tavoista, joiden avulla vammaisia nuoria voidaan saada mielekkään toiminnan ja vertaistuen piiriin.

Tutkimus toteutetaan 1.10.2018 – 30.4.2019.

Vastuututkija, dosentti, tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala/ Invalidiliitto -konserni.

Lisätietoja

Susan Eriksson, YTT, tutkija

040 684 7702

susan.eriksson@xamk.fi

Faktat

Fyysisesti vammaiset ja toimintaesteiset nuoret

01.10.2018 – 30.04.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Invalidiliitto ry.

Osatoteuttajat: THL, Xamk/Juvenia

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Olvi-säätiö