Mikkelin ammattikorkeakoulu, terveysala, Mikkeli käynnisti Gerontologinen erityisosaaminen korkea-asteen oppisopimustyyppiseen koulutuksen 30 op.

Gerontologinen erityisosaaminen -koulutuksessa painottui vanhusten hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden tukeminen voimavaraistavien ja ennaltaehkäisevien työmenetelmien sekä teknologiavälitteisten palveluiden avulla. Sisällön periaatteina olivat vanhusten osallisuuden ja voimavaralähtöisen asiakkuuden sekä elämänlaadun vahvistaminen. Vanhustyön osaaminen perustuu gerontologisen tietoperustan ja vanhustyön menetelmien tehokkaaseen ja vaikuttavaan soveltamiseen sekä kehittämiseen laadukkaiden palvelujen tuottamiseksi.

Gerontologinen erityisosaamminen II toteutettiin 1.6.2011 – 31.12.2012.

Julkaisu

Ammatti-ihmiset vanhusten asialla : Gerontologinen erityisosaaja kehittäjänä

Yhteystiedot

Elina Jouppila-Kupiainen
projektipäällikkö
p. 040 842 0636
elina.jouppila-kupiainen(at)mamk.fi

Faktat

Gerontologinen erityisosaaminen

01.05.2010 – 31.12.2011

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Diak, Kyamk, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OPM

Asiasanat