Green Grow Up -hankkeessa edistetään Teknologiapuisto Nohevan innovaatiotoimintaa, kaupallistamista ja uutta yrittäjyyttä

TAUSTA JA TAVOITTEET

Teknologiapuisto Nohevassa tehdään kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää TKI-toimintaa muun muassa metsäbiotalouden prosesseista, cleantech alan tutkimuksessa, puun kasvullisen lisäyksen kehittämisestä ja teollisen puurakentamisen klusterissa.

Tavoitteena on edistää Teknologiapuisto Nohevan keksintö- ja innovaatiotoimintaa, tutkimusyksiköiden ja yritysten välistä yhteistyötä sekä aikaansaada uutta yrittäjyyttä, joka perustuu Teknologiapuistossa toteutettavaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

PROJEKTIN TOIMENPITEET JA KOHDERYHMÄ

  1. Tutkimuslähtöisten liiketoiminta-aihioiden kokoaminen liiketoimintapotentiaalin selvittämisprosessiin.
  2. Liiketoiminta-aihioiden jalostaminen yhdessä tutkimus- ja liiketoiminta-asiantuntijoiden kanssa.
  3. Innovaatiotyöpajat kehittämis- ja liiketoiminta-aihioille koostuen eri alojen (ristipölytys) asiantuntijoista.
  4. Asiantuntijatiimit vaativien liiketoiminta-aihioiden tukemiseen ja liiketoimintasuunnitelmien laatimiseen.
  5. Innovaatiotoimintamallin luominen Teknologiapuisto Nohevan innovaatiokyvyn tukemiseksi.

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Matti Karvonen

p. 050 321 8317

Tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen

Metsä, ympäristö ja energia

p. 044 571 5861

Faktat

Noheva – Forest Bio Technology Park Green Grow Up

01.09.2023 – 31.08.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Savonlinnan Hankekehitys Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 427 198 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 167 308 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto