Hanke tutkii biohiilipellettien käyttöä pienen kokoluokan lämmön- ja sähköntuotannossa.

Hankkeessa testataan biohiilipellettien polttoa pienkattiloissa, analysoidaan polton ympäristö- ja terveysvaikutuksia, suunnitellaan polttoaineen jakelua ja tunnistetaan polttoaineen liiketoimintamahdollisuuksia edistäen samalla alueen energiaomavaraisuutta.

Uusi polttoaine pienkäyttäjille

Biohiilipelletti on uusi polttoaine pienkäytön kokoluokassa eikä käyttökokemuksia ole saatavilla. Biohiilipellettien polttoa pienessä kokoluokassa kokeillaan laboratoriolaitteistolla sekä demonstraatioin käytännön kohteissa. Kokeiden avulla voidaan arvioida biohiilipellettien soveltuvuus nykyisiin öljy- ja pellettikäyttöisiin laitoksiin.

Laboratoriomittauksin selvitetään poltosta aiheutuvia päästöjä ja verrataan sitä tavanomaiseen pellettiin. Hanke sisältää myös markkinapotentiaalin arvioinnin ja logistiikkajärjestelmän alustavan suunnittelun pelletin jakeluun.

Liiketoimintamahdollisuuksia ja kestävää kehitystä

Hankkeen pyrkimyksenä on tunnistaa pelletin tuotannon ja käytön arvoketjuun liittyvä liiketoimintamahdollisuuksia, sekä edistää tulevaisuuden kehitystä joka vähentää energiantuotannon päästöjä ja lisää energiaomavaraisuutta maakunnassa.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteishanketta rahoittavat Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta ja Suur-Savon Energiasäätiö. Hanke alkoi 1.1.2016 ja päättyy 31.05.2017.

 

Lisätietoja

Jarno Föhr
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
projektipäällikkö
p. 040 517 4130
jarno.fohr(at)lut.fi

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimuspäällikkö
p. 040 086 9952
hanne.soininen(at)xamk.fi

www.xamk.fi/biohiili

Faktat

Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä

01.01.2016 – 31.05.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Suur-Savon Energiasäätiö

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta