Henkisen työsuojelun ymmärryksen ja osaamisen juurruttaminen pelastustoimeen johtoon, henkisen työsuojelun henkilöstölle ja työyhteisöille.

MentalFireFit -hanke on Suomen Palopäällystöliiton ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishanke. Palosuojelurahaston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rahoittama hanke on jatkoa Suomen Palopäällystöliiton vuosina 2018-2019 toteuttamalle Henkinen työsuojelu ja jälkipurkutoiminta pelastustoimessa -hankkeelle.

MentalFireFit -hankkeen tarkoitus on juurruttaa henkisen työsuojelun ymmärrys ja osaaminen valtakunnallisesti pelastustoimeen johtoon, henkisen työsuojelun henkilöstölle ja työyhteisöille. Hankkeessa tuotetaan myös laadukasta kotimaista tutkimusta henkiseen työsuojeluun kytkeytyvistä asioista pelastusalalla. Hankkeen tavoitteena on edistää valtakunnallisesti henkisen työsuojelun tärkeyden huomioimista ja jatkuvuuden takaamista pelastustoimessa.

Hankkeeseen kuuluu neljä työpakettia:

  1. Pelastustoimen lähiesimiesten tiedon lisääminen hyvinvoinnin johtamisesta
  2. Pelastustoimen henkisen työsuojelun henkilöstön lisäkoulutus ja verkostoituminen
  3. Henkisesti turvallisen työyhteisön edistäminen (koulutusluennot ja verkkokurssit)
  4. Jälkipurkutoiminnan kehittäminen (defusing ja vertaispurku)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeessa tutkimusta ja koulutusta. Tutkimukset kohdistuvat pelastustoimen esimiesten ymmärrykseen ja asenteisiin mielenterveysasioihin liittyen, henkisen hyvinvoinnin alaisuuteen kuuluvien haittatapahtumien seurantaan, pelastajilla esiintyviin sairauspoissaoloihin, pelastustoimen henkisen työsuojelun henkilöstön lisäkoulutustarpeisiin sekä post-trauma työpajan pilottitoteutuksesta kertyneisiin kokemuksiin.

TULOKSET

Hankkeen tuloksina on tarkoitus syntyä henkisen työsuojelun koulutuksia, verkkopohjainen pelastustoimen henkisen työsuojelun henkilöstön verkostoitumisalusta, vertaistukikoulutuksia, defusing-koulutusten lisämateriaalia, tutkimustuloksia sekä ”Voin kertoa, että tänään ei ole mun paras päivä” -ideologian juurtuminen pelastustoimen henkilöstölle.

Hanke luo myös pohjaa ensiauttajien kokonaisvaltaisen ammattikirjon henkisen työsuojelun tarpeiden huomioimiseen tulevaisuudessa. Henkisen työsuojelun merkitys korostuu toimintakyvyn tarkastelussa ja työvoiman saatavuudessa niin hätäkeskuspäivystäjien, poliisien, ensihoitajien kuin pelastajienkin suhteen.

Lisätietoja

Laura Leinonen
Projektipäällikkö
Puh. 050 405 9196
laura.leinonen@xamk.fi

Faktat

MentalFireFit

01.01.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Suomen Palopäällystöliitto

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 119 390 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 47 756 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Palosuojelurahasto