HIOMO – väylä menestyvään yritystoimintaan ja hyvinvointiin.

Hanke on suunnattu pienille (alle 50 työntekijää) ja mikroyrityksille (1-10 työntekijää). Hankkeen tavoitteena on kehittämistyöllä parantaa liiketoiminnan tuottavuutta ja lisätä sekä yritystoiminnan kannattavuutta että yrittäjien hyvinvointia koulutusta ja vertaistukea tarjoamalla.

Hankkeeseen valitut yritykset saavat työpajojen ja verkostojen muodossa kokeneilta asiantuntijoilta konkreettista tukea liiketoimintansa kehittämiseen, yrittäjän arjen hallintaan ja työhyvinvoinnin lisäämiseen yrityksessä. Hankkeen aikana osallistujat myös verkostoituvat toisiaan tukevaksi osaajapooliksi ja ovat mukana kehittämässä kokonaan uusia käytänteitä liiketoiminnan kannattavuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Hanke sopii juuri sinun yrityksellesi jos

  • haluat lisätä liiketoiminnan kannattavuutta
  • kaipaat vertaistukea ja uutta osaamista liiketoimintaan
  • haluat kehittää yrityksen markkinointia, imagonhallintaa ja digitaitoja (tai et oikein tiedä mitä näillä tarkoitetaan)
  • olet huolissasi arjen hallinnasta ja työhyvinvoinnista yrittäjänä
  • olet halukas kehittämään liiketoimintaasi ja verkostoitumaan
  • yrityksesi on pieni (max 50 työntekijää) tai ns. mikroyritys (1-10 työntekijää).

Hae mukaan hankkeeseen: https://fi.surveymonkey.com/r/S2R8SK3

Lisätiedot: TKI-asiantuntija Mia Pakarinen, mia.pakarinen@xamk.fi

HIOMO – Kehittymistä askel kerrallaan, sinä päätät suunnan

Keskitymme:

  • vahvistamaan mikro- ja pienyrittäjien liiketoimintaosaamista, arjen hallintaa ja verkostoitumista tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi.
  • lisäämään mikro- ja pienyrittäjien osaamista liiketoiminnan kannattavuuden seurantaan ja suunnitteluun

Lisätietoja

TKI-asiantuntija Mia Pakarinen
mia.pakarinen@xamk.fi

Faktat

HIOMO Mikro- ja pienyritysten tuottavuuden ja elinvoimaisuuden kehittäminen

01.05.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Aikuiskoulutus Taitaja

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 209 114 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 90 694 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto

Jaa sivu