HIOMO – väylä menestyvään yritystoimintaan ja hyvinvointiin.

Hanke on suunnattu pienille (alle 50 työntekijää) ja mikroyrityksille (1-10 työntekijää). Hankkeen tavoitteena on kehittämistyöllä parantaa liiketoiminnan tuottavuutta ja lisätä sekä yritystoiminnan kannattavuutta että yrittäjien hyvinvointia koulutusta ja vertaistukea tarjoamalla.

Hankkeeseen valitut yritykset saivat työpajojen ja verkostojen muodossa kokeneilta asiantuntijoilta konkreettista tukea liiketoimintansa kehittämiseen, yrittäjän arjen hallintaan ja työhyvinvoinnin lisäämiseen yrityksessä. Hankkeen aikana osallistujat myös verkostoituvat toisiaan tukevaksi osaajapooliksi ja ovat mukana kehittämässä kokonaan uusia käytänteitä liiketoiminnan kannattavuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

HankeESSA

  • lisättiin liiketoiminnan kannattavuutta
  • hankittiin vertaistukea ja uutta osaamista liiketoimintaan
  • kehitettiin yrityksen markkinointia, imagonhallintaa ja digitaitoja
  • vahvistettiin yrittäjän arjen hallintaa ja työhyvinvointia
  • kehitettiin omaa liiketoimintaa ja verkostoidutiin

Pienille (alle 50 työntekijää) ja mikroyrityksille (1-10 työntekijää) suunniteltu Hiomo hanke alkoi koronakeväänä 2020. Hankkeen tavoitteena oli kehittämistyöllä parantaa liiketoiminnan tuottavuutta ja lisätä sekä yritystoiminnan kannattavuutta että yrittäjien hyvinvointia koulutusta ja vertaistukea tarjoamalla. Pandemian erikoistilanne lisäsi entisestään yrittäjien tuen tarvetta, mutta toisaalta oli myös todellinen käytännön haaste verkostoitumiselle. Poikkeustilan jatkuessa ja hankkeessa otettiin käyttöön mm. verkossa tapaavia teemapohjaisia vertaiskehittämisen ryhmiä ja työpajoja siirrettiin verkkoon. Tuloksena mikroyrittäjien vertaisryhmä, joka jatkoi yhteistoimintaa myös hankkeen jälkeen

Linkki julkaisuun: Miten ottaa oma brändi haltuun videoiden avulla?

 

HIOMO – Kehittymistä askel kerrallaan, sinä päätät suunnan

Keskityimme:

  • vahvistamaan mikro- ja pienyrittäjien liiketoimintaosaamista, arjen hallintaa ja verkostoitumista tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi.
  • lisäämään mikro- ja pienyrittäjien osaamista liiketoiminnan kannattavuuden seurantaan ja suunnitteluun

 

 

Välineitä kehittämisen tueksi 

EU:n sosiaalirahaston rahoittamassa Hiomo -hankkeessa on mallinnettu yritysten käyttöön kehittämistyötä konkreettisesti tukevia välineitä. Niiden avulla pysähtymisessä ja kehittämistyön vaatimassa reflektoinnissa pääsee hyvin alkuun. Kehitetyt Hiomo -työkalut tukevat myös tiimityöskentelyä ja johtamista tarjoamalla apua mm. sen selvittämiseen, missä tiimin osaaminen on briljanttia ja mistä löytyy kehittämisen hyvää potentiaalia.

 

 

YRITYKSEN HIOMO Kehittämisen kickstartti:

 

Latauslinkit:

 

LIIKETOIMINNAN ONNISTUMISEN AVAIMET:

Latauslinkit:

 

TAIKASAUVALLA TULOKSIIN:

KASVUN JA MENESTYKSEN VISIOINTI -TYÖKALU:

 

ARJENHALLINNAN JA SUUNNITTELUN TYÖKALUT:

 

VIIKKO- ja KUUKAUSISUUNNITELMA -POhjat:

VUOSISUUNNITELMA -POHJA

TYÖHYVINVOINNIN MONITOROINNIN VÄLINE:

MARKKINOINNIN VUOSIKELLO POHJA:

Lisätietoja

TKI-asiantuntija Mia Pakarinen
mia.pakarinen@xamk.fi

 

Xamkin tietosuojailmoitus

Mikä ihmeen jakamistalous?

Lue NEXT-verkkolehden julkaisu jakamistaloudesta.

Lue artikkeli klikkaamalla tästä.

Yrittäjän uusi aika: Hiomon työkalut auttavat "biohakkeroimaan" omaa suorituskykyä yrittäjänä

Lue NEXT-verkkolehden julkaisu Hiomon kehittämistä työkaluista kiireen ja stressin selättämiseen.

Lue artikkeli klikkaamalla tästä.

Business uusiksi pysähtymällä ja konkreettisilla työkaluilla

Lue NEXT-verkkolehden artikkeli yritystoiminnan kehittämisestä uusien ja parempien toimintatapojen avulla.

Lue artikkeli klikkaamalla tästä.

Miten ottaa oma brändi haltuun videoiden avulla?

Lue NEXT-verkkolehden artikkeli videoiden käytöstä viestinnässä ja miten se auttaa oman brändi-identiteetin rakentamisessa.

Lue artikkeli klikkaamalla tästä.

“Mikäs’siä oikee luulet olevas?” – häpeä yritystoiminnan ja menestyksen jarruna

Lue READ-verkkolehden artikkeli oman asiantuntejuuden esilletuomisesta.

Lue artikkeli klikkaamalla tästä.

Kasvun mielentila mikroyrityksen kehittämisen välineenä

Lue julkaisu.

Lue artikkeli klikkaamalla tästä.

Tukea yrittäjyyteen Hiomo-hankkeesta

Lue Xamkilainen-blogin artikkeli HIOMO-hankkeesta!

Lue artikkeli klikkaamalla tästä

Brändin maineenhallinta kasvuyrityksen menestystekijänä

Lue READ-verkkolehden artikkeli brändin maineenhallinnasta.

Lue artikkeli klikkaamalla tästä

Faktat

HIOMO Mikro- ja pienyritysten tuottavuuden ja elinvoimaisuuden kehittäminen

01.05.2020 – 01.04.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Aikuiskoulutus Taitaja

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 209 114 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 90 694 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto