Hyvä veto- hankkeessa kehitetään toimintamalli vanhustyöntekijöiden hyvinvoinnin sekä vanhustyön arvostuksen ja vetovoimaisuuden parantamiseen.

Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palvelussa (Hyvä veto) – hankkeen tavoitteena on parantaa ikäihmisten parissa työskentelevien työhyvinvointia sekä alan pito- ja vetovoimaa.

Hyvä veto -hankkeessa kehitetään työhyvinvoinnin ratkaisuja, joissa keskitytään erityisesti eettisen kuormituksen hallintaan, valmentavan johtamisen tukemiseen sekä nuorten ja kokeneiden työntekijöiden yhteistyön vahvistamiseen. Näitä tekijöitä tarkastelemalla on mahdollista synnyttää toimintakulttuuria, jossa työntekijöiden itseohjautuvuus ja omien arvojen mukainen työskentely ovat mahdollisia ja eri-ikäisten osaaminen saa ansaitsemansa arvon.

Kehittäminen tapahtuu laajalla maantieteelliselä alueella usean organisaation yhteistyönä ja yhteiskehittämisen menetelmin. Vanhustyöntekijät osallistuvat itse ratkaisujen kehittämiseen ja kokeilemiseen. Kokeiltavat toimenpiteet liitetään osaksi työprosesseja, jotta ratkaisuista tulee arjessa toimivia ja niihin on helpompi sitoutua.

Hankkeen lopputuotos on Hyvä veto -toimintamalli vanhustyöntekijöiden hyvinvoinnin sekä vanhustyön arvostuksen ja vetovoimaisuuden edistämiseksi. Toimintamallin lisäksi hanke tuottaa tutkimustietoa sekä asiakastasolta että henkilöstön hyvinvoinnista kuin myös niiden välisistä yhteyksistä. Tutkimustiedon pohjalta laaditaan suosituksia ja oppaita työelämän ja koulutuksen tarpeita varten.

Etelä-Savossa hankepartnerina toimiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja kohdeorganisaationa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

 

Hyvä veto -hanke toteuttaa kansallista ikäohjelmaa

Lisätietoa Työterveyslaitoksen hankesivulta

 

Tietosuojailmoitus: https://www.ttl.fi/hyva-veto-hankkeen-tietosuojailmoitus/

 

Hankkeen blogikirjoituksia:

Empatiaa teknologian ehdoillako?

Sote-alalla tarvitaan keinoja nuorten työntekijöiden jaksamiseen

Vanhustyön eettiset kysymykset esille

Onnea, uusi lähihoitajaopiskelija!

Tutustu myös:

MITÄ KUULUU? – HYVINVOINTIKYSELY SOTE-ALAN HENKILÖSTÖLLE

 

Lisätietoja

Minna Männikkö

projektipäällikkö

040 480 7369

minna.mannikko@xamk.fi

Merja Harmoinen

lehtori

050 562 5440

merja.harmoinen@xamk.fi

Faktat

HYVÄ VETO – HENKILÖSTÖN SAATAVUUDEN JA ALAN VETOVOIMAISUUDEN TURVAAMINEN IÄKKÄIDEN PALVELUSSA

01.09.2020 – 31.03.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Työterveyslaitos

Muut kumppanit: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Siun sote, Karelia-ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu