Yhteisöllisyyden ja opiskeluhyvinvoinnin lisääminen verkkotutoroinnin ja muun matalan kynnyksen ohjauksen avulla

Poikkeustilanteen vaikutukset näkyvät korkeakoulun, opiskelijakunnan ja opiskelijoiden arjessa monitahoisina ja syvinä. Muun muassa Karvi ja SAMOK kuvaavat haasteita ryhmäytymisessä, opiskelumotivaatiossa ja itseohjautuvuudessa sekä tarvetta lisäohjaukseen. Saavutettavat palvelut ja yhteisöllisyyden tuki ovat opiskelijoille kriittisiä.

Xamkissa on käynnissä vahva kehittämisvaihe ohjaukseen liittyvissä palveluissa. Ohjauksen kehitystarpeita on koottu opiskelijakyselyiden ja palvelumuotoilun keinoin ja näissä on tunnistettu tarve yhteisöllisyyden lisäämiselle  ja ohjaukselle. Hankkella pyritäänkin osittain kattamaan tarvittavat resurssit poikkeustilanteen vaatiman lisäohjauksen (opintopsykologit, erityisopettajat) toteuttamiseksi sekä palveluiden kehittämiseksi tutorointiin ja moniammatilliseen ohjaukseen verkkoalustoilla.

 

 

Hankeen tavoitteena on

  1. Laajentaa verkkotutorointi kaikille Xamkin opiskelijoille.
  2.  Tarjota laajempia ja paikasta riippumattomia opintopsykologipalveluja opiskelijoille
  3.  Kehittää, kokeilla ja tarjota moniammatillisen matalan kynnyksen ohjaavaa toimintaa yhteisellä alustalla (verkkotutorit, opintopsykologit erityisopettajat, hyvinvoinnin asiantuntijat)
  4.  Kehittää toimintamalli tukemaan verkkopohjaista vertaisohjausta ja opiskeluhyvinvointia
  5.  Kehitettyjen mallien, materiaalien ja kokemusten jakaminen korkeakoulujen yhteistyössä (mm. SAMOKin kautta)

Lisätietoja

Elina Ylönen
Projektipäällikkö
elina.ylonen(a)xamk.fi
Twitter: @eelluuh
Linkedin: Elina Ylönen

Faktat

Yhteisöllisyyden ja opiskeluhyvinvoinnin lisääminen verkkotutoroinnin ja muun matalan kynnyksen ohjauksen avulla

15.02.2021 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 135 000,00 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 135 000,00 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö