Tavoitteena oli lisätä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla tuotettujen hyvinvointipalvelujen läpinäkyvyyttä.

Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoiman Hyvinvointipalvelujen läpinäkyvyys osto- ja myyntiprosesseissa,
HYVOPA- hankkeen, tavoitteena oli lisätä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla tuotettujen hyvinvointipalvelujen läpinäkyvyyttä sekä hankintatoimintaan liittyvää osaamista ja yhteistyötä. Hankkeessa tarkasteltiin erilaisten näkökulmien avulla, mitä tuotteistamisprosessiin kuuluu ja millä tavalla läpinäkyvyyttä hankintatoiminnassa voidaan lisätä. Hanke toteutettiin 1.2.2009−28.2.2011 Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla. Mukana oli kaikkiaan 9 kuntaa, 2 kuntayhtymää sekä 15 sosiaali- ja terveysalan yritystä.

Hanke oli EAKR-rahoitteinen – päärahoittajana Etelä-Savon maakuntaliitto.

Hankkeen lähtökohtana oli väestön ikärakenteen muutos ja kasvavista tarpeista lähtevä sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu sekä kuntien resurssien niukkuus. Kasvavien palvelutarpeiden tyydyttäminen ja resurssien niukkuus edellyttävät toimintatapojen uudistamista ja palvelutuotantoon liittyvien rakenteiden monipuolistamista. Hankkeen idean nosti esille eräs hyvinvointipalveluja tuottava yrittäjä yhteistyöpalavereissamme. Tarve on noussut kuntien ja yksityisten yritysten sekä julkisten sosiaali- ja terveysalan palveluiden hankintaprosesseihin liittyvistä erityisosaamistarpeista, toteuttamiskäytänteistä sekä tarpeesta selkiyttää tilaaja-tuottajakäytäntöjä ja lisätä palveluiden ja tuotantokäytänteiden läpinäkyvyyttä. Hankkeen toimijat ovat korostaneet yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön ja yhteistoiminnan kehittämisen tarvetta hyvinvointipalvelujen tuotannossa.

Hankkeen julkaisu

Yhteystiedot

Päivi Lifflander
lehtori
p. 050 312 5104
paivi.lifflander(at)mamk.fi

Faktat

HYVOPA - Hyvinvointipalveluiden läpinäkyvyys osto- ja myyntiprosesseissa

01.02.2009 – 28.02.2011

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Asiasanat