Tavoitteena oli kehittää ikäihmisten elämää tukevaa vapaaehtoistoimintaa

Tavoitteet

1. Rakentaa vapaaehtoistoiminnan innovatiivinen ja systemaattinen organisointimalli kuntiin tukemaan ikäihmisten elämänlaatua ja toimintakykyä
a. Edistää ja kehittää vapaaehtoistoimintaa palvelualueilla tukemaan ikäihmisten hyvinvointia, aktiivista arkea ja ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä esim. kulttuurin ja liikunnan keinoin
b. Kehittää vapaaehtoistoimintaa kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa yhteistyössä kunnissa ikäihmisten elämänlaadun, itsenäisen selviytymisen, toimintakyvyn vahvistamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi
c. Suunnitella ja toteuttaa hankkeeseen osallistuviin kuntiin vapaaehtoistyön toimintamallit, joita pilotoidaan
2. Vahvistaa ikäosaamista Etelä-Savossa
3. Kehittää työelämälähtöistä ja joustavaa osaamisen valmennusta alueen työelämän, yhteistyökumppaneiden ja Mikkelin ammattikorkeakoulun henkilöstön välisenä yhteistyönä

Hankkeen julkaisut

Vapaaehtoistoiminta osana kunnan vanhuspalveluja -raportti vapaaehtoistoiminta

Opas vapaaehtoisten perehdytykseen Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vahuspalveluissa opas-vapaaehtoisten-perehdyttamiseen

Hanketta rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Yhteystiedot

Katri Ryttyläinen-Korhonen
projektipäällikkö
p. 040 520 5907
katri.ryttylainen-korhonen(at)xamk.fi

Faktat

Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa

01.01.2012 – 31.12.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mikkelin kaupunki ja SeutuSoten kunnat; Kangasniemi, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina ja Suomenniemi

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 415 787 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta