Tavoitteena edistää järvikalan saatavuutta ja järvikalan tuotanto- ja toimitusketjujen tiedonkulkua.

Tietovirtojen hallinta nähdään tärkeänä tekijänä kala-alan toiminnan kehittämisessä. Kuluttajat haluavat entistä useammin olla varmoja kalan laadusta, eli tuoreudesta ja hygieniasta, ja siitä, että kala on tuotettu vastuullisesti.

Alkuperämerkintöjen yleistyessä kuluttajille ja tuottajille on tärkeää varmistua siitä, että alkuperäsuojattu tuote (esim. Kitkan viisas ja Puruveden muikku) todella vastaa merkintöjä. Siksi Euroopan laajuisesti ollaan kehittämässä kuluttajalle tiedottamista, mm. vahvistamalla EUn kalatuotteiden jäljitettävyys-vaatimusta (pyynti- tai nostopäivä, tuotantomenetelmä, pyyntialue tai viljelymaa, tietojen yhdistäminen).

Hankkeessa käytettiin Radio Frequency Identification (RFID) -tekniikkaa, joka on radiotaajuuksiin perustuva etätunnistusmenetelmä. Sitä hyödynnetään monessa eri tarkoituksessa, kuten kulunvalvontajärjestelmissä, vähittäiskaupan logistiikan seurannassa ja elintarvikekuljetusten omavalvonnassa. RFID-tekniikan avulla voidaan seurata tuotteen matkaa koko toimitusketjun ajan, ja sen osaksi voidaan liittää myös lämpötilan seuranta ja haluttujen tietojen (aika, paikka, määrä) lähettäminen internetin kautta muille toimijoille, jopa kuluttajille asti.

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittäminen RFID-teknolgiaa hyödyntäen -hankkeessa haluttiin
– edistää järvikalan saatavuutta kauppaan, ammattikeittiöille ja vapaa-ajan asukkaille sekä
– kehittää alueellisten järvikalan tuotanto- ja toimitusketjujen tiedonkulkua, järvikalan jäljitettävyyttä sekä kalaketjun läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta.

Tuloksena syntyi RFID-teknologiaan perustuvan laadunhallinta- ja jäljitettävyysmalli järvikalan tuotantoketjuun sekä myös ohjelmisto ja tarvittavat laitteet. Mallia voi laajentaa muihin tuoretuotteisiin.

 

Hankkeen julkaisu

Voit lukea julkaisun ”Muikun matkassa : Järvikalalle jäljitettävyyttä, saatavuutta ja tekniikkaa” tästä

Hanke mediassa

Järvikalalan laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittäminen RFID-teknologiaa hyödyntäen -hankkeessa tehty kehitystyö herätti kiinnostusta myös mediassa. Alla poimintoja verkossa julkaistuista jutuista.

Järvikala uimassa tietoverkkoon, Itä-Savo 6.3.2014

Kalan reitti kauppaan selville, Helsingin Sanomat 11.11.2013.

Kännykkä paljastaa, miten kala ui kaupan tiskille, MTV3 29.10.2013

Kalan tuoreus näkyy kännykästä, Savon Sanomat 29.10.2013

Kalan matkan saa näkyviin matkapuhelimeen, Helsingin Sanomat 29.10.2013

Kalan tuoreus älypuhelimen pyyhkäisyllä asiakkaan tietoon, YLE Uutiset 29.10.2013

Kalan kulkureitti kännykkään, Länsi-Savo ja Itä-Savo 22.10.2013

Kotimaista kalaa on osattava markkinoida, Savon Sanomat 8.7.2013

SS: Kalan tuotantoketju älypuhelimeen, MTV3 6.7.2013

Ostaja pääsee tarkkailemaan kalaketjua älypuhelimella, Savon Sanomat 6.7.2013.

Hanke toteutettin 1.1.2013 – 31.3.2014. Hankkeen toteuttajina olivat Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittivat
Maa- ja metsätalousministeriö/ Elintarvikkeiden Laatuketju-ohjelma sekä hanketoimijat.

Yhteystiedot

Teija Rautiainen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 872 759
teija.rautiainen(at)xamk.fi

Faktat

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittäminen RFID-teknologiaa hyödyntäen

01.01.2013 – 31.03.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 178 750 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriö