Vähähiilinen kiertotalousmalli testilaboratoriosta teollisuuden mittakaavaan kasvattaa alueen yrityksiä ja TKI-toimintaa.

Kivet Kiertoon -hankkeen tavoitteena on aktivoida rakennusalaa ja betoniteollisuutta hyödyntämään alueen TKI-toimijoita ja -ympäristöjä tuotekehityksessään ja oman toimintansa uudistamisessa. Hankkeen toimenpiteiden avulla autetaan alueen teollisuutta säilyttämään kilpailukykynsä nyt ja tulevaisuudessa.

Kasvattamalla betonijätteen ja sideaineiksi soveltuvien sivuvirtojen hyötykäyttömahdollisuuksia, parannetaan myös näitä tuottavien/ käsittelevien yritysten toiminnan kannattavuutta. Hankkeen aikana kerrytettyjen tulosten ja osaamisen avulla luodaan alueen ja toimialan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, yritysten välisiä arvoketjuja, toimintamahdollisuuksia uusille yrityksille liittyä arvoketjuun ja yrityksiin syntyviä työpaikkoja. Hanke keskittyy löytämään ratkaisuja kierrätysmateriaalien, sivuvirtojen ja jätteiden hyötykäytölle betonissa niin, että betonituotannon hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä.

Tässä puolestaan aukeaa mahdollisuuksia biotuotemuotoilua hyödyntävälle uudelle liiketoiminnalle ja start-upeille. Teollisuuden sivuvirtojen käsittely riittävän tasalaatuiseen, aktiiviseen muotoon käytettäväksi sementittömien sideaineiden valmistuksessa sekä varsinaisten sideaineiden valmistus ja pakkaaminen avaavat mahdollisuuksia uusille toimijoille liittyä betonituotannon arvoketjuun ja sitä kautta edistävät myös uuden yritystoiminnan syntymistä Kymenlaaksoon. Hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyvä vaikuttava ja tunnettu TKI-toiminta ja -ympäristö mahdollistavat jatkossa TKI-infran laajenemisen osaamisen kehittyminen edistävät alueen houkuttelevuutta myös yritysten näkökulmasta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Simo Vilkki
simo.vilkki@xamk.fi
+358 50 414 3303

TKI-yksikön johtaja
Hanna-Kaisa Koponen
hanna-kaisa.koponen@xamk.fi
+358 40 736 8651

 

Tietosuojaseloste

Faktat

Kivet Kiertoon - Uusiokäytöllä betonin hiilijalanjälkeä pienemmäksi

01.01.2024 – 30.06.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Ruskon Betoni Etelä Oy, EcoUp Oyj, Andritz Oy, Ahlstrom Glassfibre Oy, Umacon Oy, Neuvottoman Varastot Oy

Tutkimuskeskus: KymiLabs

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 860 887 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 90 237 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta