Kompetenscentret Nuoska utvecklar nationella och regionalt anpassningsbara modeller inom ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar.

Kompetenscentret Nuoska utvecklar nationella och regionalt anpassningsbara modeller inom ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar.

Syftet med ungdomsarbete inom den grundläggande utbildningen, i övergångsskeden och inom läroinrättningar är att främja ungas delaktighet och påverkansmöjligheter genom att skapa förutsättningar och möjligheter att agera som delaktiga aktörer i samhället. Ungdomsarbetet bidrar till att stärka skolans mångprofessionella personal, vars uppgift är att stödja ungas utveckling, självständighet och känsla av sammanhang samt kunskap och färdigheter relaterade till dessa.

Kompetenscentret Nuoska kartlägger nuläget och utvecklar på basen av detta nationella och regionalt anpassningsbara modeller som riktas till skolor och läroinrättningar.

Nuoska är ett av undervisnings- och kulturministeriets finansierade sex kompetenscenter, som utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet. Kompetenscentrumen utvecklar och främjar bas- och specialkompetensen på ungdomsområdet samt stödjer sakkunnig- eller andra tjänster på ungdomsområdet genom att producera, sammanställa, utnyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik.

MÅLSÄTTNINGAR OCH UPPGIFTER

1. Sammanställa, lansera och sprida god praxis av samarbete mellan ungdoms- och undervisningsväsendet, vilket bidrar till att ungdomsarbete i skolor och läroanstalter blir mer utbrett.

2. Beskriva och utveckla former och delområden inom ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter, så att ungdomsarbetet är av hög kvalité och baserar sig på evaluering.

3. Stärka kompetenscenterverksamhetens tvåspråkighet genom att koordinera den svenskspråkiga verksamheten för alla de sex olika kompetenscentra.

NUOSKAS DELAKTÖRER

Juvenia, centrum för ungdomsforskning och utveckling vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola, samordnar Nuoskas verksamhet och utvecklar modeller för andra stadiets läroanstalter.

Nio delaktörer deltar i arbetet.

 • Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf
  Utveckling av verksamhetsmodeller för mångprofessionellt samarbete samt metodutbildning.
 • Folkhälsans Förbund rf
  Upprätthållande av den svenskspråkiga verksamhetens nätverk och informationsspridning.
 • Föreningen Luckan rf
  Stärker samarbetet i svenskspråkiga arbetsmiljöer och utvecklar handlingsmodeller för förebyggande av mobbning.
 • Mieli Psykisk Hälsa Finland rf
  Erbjuder konkreta verktyg och utbildning för stärkandet av den psykiska hälsan.
 • Nuorisotutkimusseura
  Utvärdering av effektivitet, skapande av indikatorer och kvalitetskriterier.
 • Utvecklingscentralen Lärorik
  Utvecklar och sprider metoder och verksamhetsmodeller som förbättrar välbefinnande och trivsel.
 • Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna
  Kartläggning och utveckling av ungdomsarbete baserat på läroplanen och utveckling av samarbete mellan nätverk och lokalsamhället.
 • Vanda stad
  Genomförandet av utbildningar, evenemang och kollegiala möten samt utveckling av effektiviteten i professionell dialog.
 • Åbo Akademi
  Deltagande i forskning och studier ur svensktalande aktörers perspektiv.

Du kan se våra videopublikationer på Youtube-spellistan:

 

Du kan följa vår podcast-kanal här:

 

MATERIAL & PUBLIKATIONER

Ungdomsarbete i skolorna / Kanuuna

Kasku – En modell för arbetsparverksamhet mellan ungdomsarbetare och klassföreståndare / Utvecklingscentralen Lärorik

Kantonen H., Hännikäinen-Uutela, A-L. & Kiilakoski T. (toim.) 2021. Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

 

Mer information om den svenskspråkiga kompetenscenterverksamheten hittar du på Folkhälsans egna hemsidor: https://www.folkhalsan.fi/kompetenscenter/

Här hittar du dataskyddmeddelande för Kompetenscenter Nuoska

Lisätietoja

MER INFORMATION

KONTAKTFÖRFRÅGAN

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektledare
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
+358 40 545 1608

Heikki Kantonen
FUI-specialist
heikki.kantonen@xamk.fi
+358 40 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
FUI-specialist
sanna-mari.poyry@xamk.fi
+358 40 192 7974

Ville Eerikäinen
FUI-specialist
ville.eerikainen@xamk.fi
+358 40 141 8836

Veronica Hellström
FUI-specialist
veronica.hellstrom@xamk.fi
+358 50 337 0209

Delaktörernas kontaktinformation

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf
Marika Vartiainen
marika.vartiainen@ehyt.fi
+358 50 465 9894

Folkhälsan förbund rf
Frida Westerback
frida.westerback@folkhalsan.fi
+358 44 488 3004

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
+358 50 373 3925

Mieli Psykisk Hälsa Finland rf
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
+358 40 190 5493

Nuorisotutkimusseura
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
+358 40 504 6432

Utvecklingscentralen Lärorik
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
+358 50 477 7352

Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna
Nina Parviainen
nina.parviainen@lahti.fi
+358 44 482 6761

Vanda stad
Hannele Sorri
hannele.sorri@vantaa.fi
+358 40 480 9844

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
+358 46 921 9447

Aktuellt:

Ajankohtaista

Ta i användning – en video om att förebygga mobbning och våld

Har ni mobbning i skolan? Används det våld i er skola? Saken behöver diskuteras med de unga, men hur? I denna text beskriver vi två olika sätt att använda sej av det videomaterial Att lyssna på ungdomars röster i förebyggande av mobbning och våld, som Kompetenscenter Nuoska producerat våren 2021. I videon på åtta minuter...

Pakopelit koulunuorisotyön menetelmänä

Olen Teppo Knuutinen, 31-vuotias nuoriso-ohjaaja Kouvolasta. Olen tehnyt viimeisen vuoden aikana neljä erilaista pakohuonepeliä nuorten iloksi ja käytettäväksi Kouvolaan. Pakopelin tavoitteena on ratkaista peliin liittyvä arvoitus tietyn aikarajan sisällä. Arvoitus voi olla jonkin tietyn koodin löytäminen tai esimerkiksi jonkin tietyn aarteen etsiminen. Yhdessä kehittämistäni peleistä pelaajat pääsevät etsimään kuuluisan hotellinomistajan Hansa-Kekkosen veljen Kaarlo Rannan perintökirjaa....

Tyhjiä keinuja verkon takana koulun pihalla

Seis kiusaamiselle! – Sopivat menetelmät löydettävissä

Yle uutisoi 20.10.2021 Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) arvioivan koulujen ja oppilaitosten kiusaamisen vastaisia menetelmiä. Tarkoituksena on kartoittaa käytössä olevia menetelmiä ja tuottaa tietoa niiden toimivuudesta sekä siitä, miten niitä kouluarjessa hyödynnetään. Koulu- ja oppilaitoskohtaisen kiusaamisen vastaiset toimintasuunnitelmat ovat olleet kirjattuina perusopetuslakiin vuodesta 2003. Myös Osaamiskeskus Nuoskan tehtäviin kuuluu kiusaamisen ehkäisyn menetelmien kehittäminen ja levittäminen. Menetelmistä...

Vem gör ungdomsarbete i våra skolor?

Diskussionen om ungas välmående har varit aktuell under hela pandemin (visserligen innan det också) och speciellt skolans roll i detta välbefinnande har blivit tydligare i och med distansundervisning och specialarrangemangen som koronan medförde. Och som jag ser, har detta också gett fart åt diskussionen om ungdomsarbetet nu när höstterminen kört igång. Och då menar jag...

pihlajanmarjoja puussa

Syksyn koulutuksia koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä

Syksy saapui luoksemme kauniina ja inspiroivana. Kesän muistot vaihtuvat tulevaisuuden suunnitteluksi, jossa apuna voi käyttää Osaamiskeskus Nuoskan koulutuskalenteria. Nuoskan tarjontaan kuuluu syksyllä useita eri laajuisia koulutuksia kouluissa toimivien ammattilaisten tueksi. Koulutusten sarjan aloittaa 22.9.2021 MIELI ry:n Kadonneen ystävän jäljillä -koulutus, jossa esitellään erityisesti yläkoululaisille tarkoitettua mielenterveystaitojen vahvistamiseen kehitettyä lautapeliä. Uusi ja mielenkiintoinen menetelmä siis tarjolla....

Faktat

Kompetenscenter Nuoska – ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf, Folkhälsans Förbund rf, Föreningen Luckan rf, Mieli Psykisk Hälsa Finland rf, Nuorisotutkimusseura, Utvecklingscentralen Lärorik, Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna, Vanta stad, Åbo Akademi

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Finansiär och huvudfininsieringskälla: Undervisnings- och kulturministeriet/statsbidrag