Kompetenscentret Nuoska utvecklar nationella och regionalt anpassningsbara modeller inom ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar.

Kompetenscentret Nuoska utvecklar nationella och regionalt anpassningsbara modeller inom ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar.

Syftet med ungdomsarbete inom den grundläggande utbildningen, i övergångsskeden och inom läroinrättningar är att främja ungas delaktighet och påverkansmöjligheter genom att skapa förutsättningar och möjligheter att agera som delaktiga aktörer i samhället. Ungdomsarbetet bidrar till att stärka skolans mångprofessionella personal, vars uppgift är att stödja ungas utveckling, självständighet och känsla av sammanhang samt kunskap och färdigheter relaterade till dessa.

Kompetenscentret Nuoska kartlägger nuläget och utvecklar på basen av detta nationella och regionalt anpassningsbara modeller som riktas till skolor och läroinrättningar.

Nuoska är ett av undervisnings- och kulturministeriets finansierade sex kompetenscenter, som utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet. Kompetenscentrumen utvecklar och främjar bas- och specialkompetensen på ungdomsområdet samt stödjer sakkunnig- eller andra tjänster på ungdomsområdet genom att producera, sammanställa, utnyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik.

MÅLSÄTTNINGAR OCH UPPGIFTER

1. Sammanställa, lansera och sprida god praxis av samarbete mellan ungdoms- och undervisningsväsendet, vilket bidrar till att ungdomsarbete i skolor och läroanstalter blir mer utbrett.

2. Beskriva och utveckla former och delområden inom ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter, så att ungdomsarbetet är av hög kvalité och baserar sig på evaluering.

3. Stärka kompetenscenterverksamhetens tvåspråkighet genom att koordinera den svenskspråkiga verksamheten för alla de sex olika kompetenscentra.

NUOSKAS DELAKTÖRER

Juvenia, centrum för ungdomsforskning och utveckling vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola, samordnar Nuoskas verksamhet och utvecklar modeller för andra stadiets läroanstalter.

Nio delaktörer deltar i arbetet.

Du kan se våra videopublikationer på Youtube-spellistan:

 

Du kan följa vår podcast-kanal här:

 

MATERIAL & PUBLIKATIONER

Hur går vidare? – Betydelsen av stöd och bemötande efter mobbning i skolan / Folkhälsans förbund

Lektionerna KAMU Tänk på din kompis, Hur stöttar jag min kompis? / Mieli Psykisk Hälsa Finland rf

Kauranen I. 2022. Ungdomsarbete i svenskspråkiga skolor och läroanstalter. Folkhälsans förbund.

Kantonen H., Hännikäinen-Uutela, A-L. & Kiilakoski T. (toim.) 2021. Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Arbetsparsmodellen Kasku i yrkesutbildningen

Kasku i högstadiet – En modell för arbetsparsverksamhet mellan ungdomsarbetare och klassföreståndare / Utvecklingscentralen Lärorik

Ungdomsarbete i skolorna / Kanuuna

 

NUOSKA NYHETSBREV

2023

Nr2/2023: Nuoska nyhetsbrev 2/2023

Nr1/2023: Nuoska nyhetsbrev 1/2023

2022

Nr6/2022: Nuoska nyhetsbrev 6/2022

Nr5/2022: Nuoska nyhetsbrev 5/2022

Nr4/2022: Nuoska nyhetsbrev 4/2022

Nr3/2022: Nuoska nyhetsbrev 3/2022

Nr2/2022: Nuoska nyhetsbrev 2/2022

Nr1/2022: Nuoska nyhetsbrev 1/2022

 

Prenumerera på nyhetsbrevet här.

 

Mer information om den svenskspråkiga kompetenscenterverksamheten hittar du på Folkhälsans egna hemsidor: https://www.folkhalsan.fi/kompetenscenter/

Här hittar du dataskyddmeddelande för Kompetenscenter Nuoska

Lisätietoja

MER INFORMATION

KONTAKTFÖRFRÅGAN

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektledare
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
+358 40 545 1608

Heikki Kantonen
FUI-specialist
heikki.kantonen@xamk.fi
+358 40 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
FUI-specialist
sanna-mari.poyry@xamk.fi
+358 40 192 7974

Ville Eerikäinen
FUI-specialist
ville.eerikainen@xamk.fi
+358 40 141 8836

Veronica Hellström
FUI-specialist
veronica.hellstrom@xamk.fi
+358 50 337 0209

Delaktörernas kontaktinformation

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf
Marika Vartiainen
marika.vartiainen@ehyt.fi
+358 50 465 9894

Folkhälsans förbund rf
Pia Öhman
pia.ohman@folkhalsan.fi
+358 44 488 3002

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
+358 50 373 3925

Mieli Psykisk Hälsa Finland rf
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
+358 40 190 5493

Ungdomsforskningssällskapet rf
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
+358 40 504 6432

Utvecklingscentralen Lärorik
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
+358 50 477 7352

Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna
Riitta Mikkonen
riitta.mikkonen@lahti.fi
+358 44 482 6934

Vanda stad
Hannele Sorri
hannele.sorri@vantaa.fi
+358 40 480 9844

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
+358 46 921 9447

Aktuellt:

Ajankohtaista

Valokuva. Viisi henkilöä pöydän äärellä. Pöydällä fläppipaperia ja kirjoja.

Festareilla kehitettyä – nuorisotyöntekijä nuoren onnistumisten muistajana

Nuorisotyön tarkoitus on olla nuoria varten. Ihmisenä kasvaminen tapahtuu hyvän palautteen ja myönteisten kohtaamisten kautta. Nuorisotyöllinen toiminta koulussa sijoittuu vapaa-ajan lisäksi oppitunneille. Mikkelissä kehitettiin tunneilla työskentelyyn menetelmää 11.5.2023 Yhteinen tekijä on nuori – kehittämisfestareilla. Aamupäivällä aiheeseen ja tunnelmaan virittäydyttiin Tommi Hoikkalan ja Jorma Niemisen johdattelemana. Osallistuvana artistivieraana oli Simeoni Julkunen. Iltapäivällä toimittiin usealla festarialueen työskentelypisteellä....

Valokuva. Neljä oppikirjaa pöydällä. Koulunuorisotyö.

Koulunuorisotyö-oppikirja julkaistu

Koulunuoristyötä käsittelevä oppikirja on julkaistu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Oppimateriaalit-julkaisusarjassa Juvenian hallinnoiman osaamiskeskus Nuoskan ja yhteisöpedagogikoulutuksen yhteistyössä. Kirja on syntynyt tarpeesta vastata oppimateriaalitarpeeseen, ammattialan itseymmärryksen lisäämiseen ja kasvatuksellisen viitekehyksen tuottamiseen koulunuorisotyöhön. Oppikirja tarjoaa tavan jäsentää koulunuorisotyötä useista näkökulmista: koulunuorisotyön ammattialaymmärryksestä ja itsemäärittelystä, moniammatillisuuden reunaehdoista ja mahdollisuuksista koulun toimintaympäristöissä, koulunuorisotyön käytännön toteuttamisen mahdollisuuksista ja koulunuorisotyön keskeisistä tavoitteista sekä...

Lähiseminaarin paneelikeskustelijoina opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston neuvotteleva virkamies Emma Taipale, Opetushallituksen opetusneuvos Kristiina Laitinen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola.

Uusi koulu XI -seminaarin antia: Keskustelua monialaisesta hyvinvointityöstä kouluissa ja oppilaitoksissa

Osaamiskeskus Nuoska ja Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestivät Uusi koulu XI -seminaarin 23.3.2023. Seminaarin aikana keskusteltiin vilkkaasti etäosallistujien chatissä. Koostimme keskustelua koulujen monialaisesta hyvinvointityöstä blogitekstiksi. Nuoria kuultiin tulevaan valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan (Vanupo)  Opetus- ja kulttuuriministeriö ja osallisuuden osaamiskeskus järjestivät nuorten kuulemisen valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelman laatimiseksi. Nuoria kuultiin ensin kyselyiden kautta ja sitten työpajoissa....

OPAS -hankkeelta uusia menetelmiä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen oppilaitoksissa

Nuorten hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi sekä opiskelu-uupumuksen ehkäisemiseksi on kehitetty uusi toimintamalli ja runsaasti valmiita menetelmiä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa OPAS – opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin –hankkeessa Oulussa. Hanketta toteuttivat ODL Säätiön ODL Liikuntaklinikka ja Diakonia-ammattikorkeakoulu vuosien 2021–2023 aikana. OPAS-hankkeessa yhteiskehitettiin runsaasti valmiita ja konkreettisia työkaluja ja menetelmiä lukiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen keskeisimmät teemat olivat mielen...

Nuoska utredde fortbildningsbehoven för dem som arbetar i skolor och läroanstalter

Nuoska kartlade fortbildningsbehoven för dem som arbetar i skolor och läroanstalter i oktober 2022. De mest efterfrågade utbildningarna gällde arbete med ensamma och tillbakadragna unga och unga med neuropsykiatriska utmaningar. Det fanns också behov av fortbildning inom främjande av den psykiska hälsan och förebyggande rusmedelsarbete. Metoder för mobbnings-, diskriminerings-, och våldsförebyggande arbete efterfrågades såväl som...

Faktat

Kompetenscenter Nuoska – ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf, Folkhälsans Förbund rf, Föreningen Luckan rf, Mieli Psykisk Hälsa Finland rf, Ungdomsforskningssällskapet rf, Utvecklingscentralen Lärorik, Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna, Vanda stad, Åbo Akademi

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Finansiär och huvudfininsieringskälla: Undervisnings- och kulturministeriet/statsbidrag