Tavoitteena lisätä vuorovaikutusta oppilaiden ja kouluruokailua mahdollistavien toimijoiden kesken.

Hankkeessa tehdyillä toimilla saatiin aktivoiduksi keskustelua kouluruokailusta ja sen mahdollistavasta ruokaketjusta. Eri oppiaineissa tehdyt tehtävät herättivät keskustelua kouluruoasta oppitunneilla ja osittain keskustelu siirtyi myös opettajainhuoneeseen. Oppilaiden kommentit alkukyselyssä saivat aikaan sekä myönteisiä että kriittisiä reaktioita ruokapalveluhenkilöstössä. Osassa oppilaiden perheitä keskusteltiin myös vanhempien sukupolvien kouluruokakokemuksista ja vertailtiin nykyiseen. Hankekouluissa onnistuttiin pitämään kouluruoan arvostusta oppilaiden keskuudessa ennallaan kun se vertailukouluissa laski oppilaiden siirtyessä 7.-luokalta 8.-luokalle. Lisäksi pilottikoulujen oppilaista useampi kuin vertailukoulujen oppilaista arvioi käsityksensä kouluruoasta ja -ruokailusta muuttuneen viimeisen vuoden aikana positiivisemmaksi.

Hankkeessa todettiin, että konkreettiset, käytännönläheiset tehtävät kiinnostavat oppilaita. Kouluruokailuun liittyvien sisältöjen sovittaminen eri oppiaineisiin edellyttää koulujen henkilökunnalta kokemusta aiheen tärkeydestä, halua miettiä uusia toimintatapoja omissa oppiaineissaan ja toimia yhteistyössä koulukeittiön henkilökunnan kanssa. Se, että koulun aikuiset ja oppilaiden vanhemmat suhtautuvat kouluruokailuun myönteisesti ja kouluruokailua pidetään esillä, auttaa lisäämään oppilaiden arvostusta kouluruokaa kohtaan.

Hankkeen aikana tiedostettiin, että vaikka tutustumisretket ruokaketjun toimijoiden luo ovat antoisia, niitä ei pystytä järjestämään koulun normaalilla toimintarahoituksella. Tarvitaankin yhteistyöverkostoja ja uusia yhteistyömuotoja, tapoja tehdä asioita konkreettiseksi. Näitä tapoja voisivat olla esimerkiksi tuottajan vierailu koululla, ”virtuaalikana” tai kummimaatila/-yritys. Lisäksi Kouluruokadiplomin hakeminen, koulun ja ruokapalvelun yhteistyönä, sekä oppilaista, opettajista ja keittiön henkilökunnasta koostuvan ruokaraadin kokoaminen kouluissa tarjoavat mahdollisuuksia vuoropuhelun ja kouluruoan arvostuksen parantamiseen.

Tutustu tuloksiin

Loppuraportti_Nuorten_vuorovaikutusmaailman_keinoin_arvostusta_kouluruokailuun

Tehtäväpaketti kouluille – miten kouluruokaa, sen tekemistä ja ruokatuotantoa voidaan käsitellä oppitunneilla

Tutustu myös muihin materiaaleihin

Kouluruokatietopankki

Pohjoismainen kouluruoka hankkeen julkaisu

Yhteystiedot

Eliisa Kotro
projektipäällikkö
p. 040 772 3369
eliisa.Kotro(at)mamk.fi

Faktat

Kouluruoka - Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun

01.01.2012 – 31.12.2013

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: VTT

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanketoimijat

Asiasanat