Hankkeen avulla nostetaan Kymenlaaksolaisten matkailuyritysten digitaalista osaamistasoa.

Digitalisaation konkretisoiminen on nostettu keskeiseksi kehittämisen kohteeksi koko Suomessa. Matkailu on nopeimmin kasvavia toimialoja, jota digitaalisten palveluiden kehitys muokkaa jatkuvasti. Hankkeen avulla nostetaan kymenlaaksolaisten matkailuyritysten digitaalista osaamistasoa ja kykyä vastata matkailijoiden ja kansainvälistymisen haasteisiin etsimällä tehokkaimpia muotoja kouluttaa yrityksiä. Panostetaan jatkuvaan kehitykseen kohtauttamalla toimijoita ja rohkaisemalla näitä yhteistyöhön. Lisäksi pyritään jalkauttamaan yksinkertainen, mutta toimiva malli digiponnistusten seurantaan ja jatkokehittämiseen.

Projektissa tuetaan digitaalisen perusinfran rakentamista yrityksissä ja pyritään madaltamaan kynnystä uusien työkalujen hyödyntämiseen. Tukemalla yritysten digiloikkaa ja sen mahdollistamaa liiketoiminnan kehittämistä parannetaan mm. asiakasymmärrystä ja liiketoiminnan kannattavuutta.

Toimenpiteet

Kymenlaakson digitaalisen markkinaosuuden kehittäminen alkaa asiakas- ja digitalisaatioymmärryksen kerryttämisestä erilaisten mittarien ja tutkimusten avulla. Näiden pohjalta osataan valita oikeat tavat, kanavat ja viestit, joilla nostetaan alueen digitaalista houkuttelevuutta tuomalla esiin vetovoimatekijöitä, kehittämällä yritysten, palveluiden ja asiakkaiden läsnäoloa verkossa. Lisäksi panostetaan sekä näkyvyyteen, markkinointiin että myyntiin asiakaspolut huomioiden. Hankkeessa sparrataan ja koulutetaan yrityksiä ja toimijoita erilaisten kaikille avoimien koulutustilaisuuksien ja työpajojen avulla.

Visit Finland on luonut matkailutoimijoiden ohjeistukseksi Suomen Digitiekartan, jonka edistämiseen tähdätään Kymenlaakson osalta erilaisten myyynninedistämis-, myymis- ja markkinointivaihtoehtojen tutkimisella ja käyttöönotolla.

Tuoreella EU-direktiivillä julkisten sivustojen saavutettavuudesta halutaan taata ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Digitaalisuuden kehittämisen lisäksi tässä projektissa vahvistetaan maakunnallista matkailuyhteistyötä. Hyvänä esimerkkinä tästä on jo hankkeen toteuttajat: molemmat elinkeinoyhtiöt ja ammattikorkeakoulu.

Lisäksi Kymenlaakson matkailun kehittäjäorganisaatiot ovat viime vuosina tiivistäneet yhteistyötä ja projektin tuloksena käynnistyy maakunnallisen Advisory Boardin toiminta. Kymenlaakson Matkailuparlamentti järjestetään toimijoiden yhteistyönä.

Tulokset

Hankkeen tuloksena matkailun digitaalista perusinfraa Kymenlaaksossa on vahvistettu ja otettu käyttöön uusia työkaluja, joiden avulla asiakas löytää paremmin informaatiota, kanavien saavutettavuus on parantunut, matkailutoimialan kestävää kehitystä on edistetty, asiakaskokemusta tutkittu ja kehitetty myyntiin johtavia prosesseja. Lisäksi hankkeen avulla on luotu helposti omaksuttava malli digiponnistusten mittaukseen ja jalkauttamiseen.

Hankkeen avulla on parannettu yritysten ja alueorganisaatioiden kyvykkyyttä vastata asiakkaan tarpeisiin digitaalisissa kanavissa sekä edistetty yritysten kyvykkyyttä tutkia analyyttisesti omaa diginäkyvyyttään sekä tehdä parempia hankintoja. Myös analytiikkaa osataan hyödyntää sekä tulkita tehokkaammin ja muodostaa johtopäätöksiä markkinoinnin tueksi.

Hankkeen tuloksena ja pitkän aikavälin vaikutuksena on maakunnan matkailupalveluiden taso noussut kansainvälisesti houkuttelevaksi ja lisää näin ollen matkailuliiketoimintaa ja alueen elinvoimaisuutta. Matkailutuotteita on enemmän ostettavissa digitaalisissa kanavissa. Osaamisen taso ja yhteistyöhalukkuus lisääntyy. Yritykset saavat lisää asiakkaita digitaalisen markkinaosuuden kasvattamisella panostaessaan enemmän löydettävyyteen, palveluiden saavutettavuuteen ja laaja-alaiseen näkyvyyteen erilaisissa digitaalisissa kanavissa.

Digiloikan tietosuojaseloste

Lisätietoja

Erika Vanhala

Projektipäällikkö

erika.vanhala@xamk.fi

044 702 8360

 

DigiLearn - liity oppimisalustalle

DigiLearn -oppimisalusta on maksuton ja tarjoaa koulutusvideoiden muodossa tukea oman osaamisen kehittämiseen. Alusta on tarkoitettu matkailu -ja palvelualan yritysten käyttöön vuoden 2020 loppuun. Alustalle liittyminen edellyttää rekisteröitymistä Xamkin Open Learn palveluun ja opintojaksoavaimen. Ilmoita halukkuutesi liittyä alustalle tästä lomakkeesta.

Pyydä liittymistä DigiLearniin tästä!

Digiloikka - Yritysten kehitystarpeet

Digiloikka haluaa tarjota Kymenlaakson matkailuyrityksille mahdollisuuden hyödyntää opiskelijoiden tuoretta näkemystä ja osaamista liiketoiminnan kehittämisessä. Mikäli yritykselläsi on tarve digitaalisen saavutettavuuden tai näkyvyyden tehostamisessa, eikä omia resursseja tähän ole - jätäthän toiveesi ja ajatuksesi meille niin pyrimme löytämään opiskelijan työstämään aihetta osana opintoja. Lisäksi välitämme opinnäytetöiden aiheita opiskelijoille.

Jätä kehittämistarpeesi tästä

Digiloikan yrityskoulutukset

Tutustu Digiloikan järjestämiin koulutuksiin ja ilmoittaudu!

Lue lisää!

Digiosaamisen lähtötasokysely

Vastaathan kyselyyn koskien yrityksesi digitaalisuuden astetta. Kyselyllä saamme tietää, missä Kymenlaakson matkailussa mennään juuri nyt digitalisaatiossa ja miten voisimme sitä kehittää.
Kartoitamme myös kyselyssä samalla tarpeita koulutuksen ja vierihoidon suhteen, joten ilmoita rohkeasti, jos tarvitset jossain kohtaa apua.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä!

Tiedotteet

Tapahtumat

Ajankohtaista

Kymenlaaksolaisten matkailuyritysten digitaalisen osaamisen ja asiakaskokemuksen tila selvitettävänä

nykytilanne ja osaamisen taso selvityksessä Kymenlaakson matkailun digiloikka –hankkeen ensimmäisiä toimenpiteitä vuoden 2019 syksylllä oli alueen matkailu –ja palveluyritysten digitaalisen osaamistason ja nykytilan selvittäminen. Olisi haastavaa tarjota oikeanlaista koulutusta ilman tietoa osaamistasosta ja siitä, mitä toimenpiteitä ja työkaluja digitaalisissa kanavissa jo tehdään ja mihin kaivataan apua. Tätä lähdettiin tutkimaan monipuolisella kyselytutkimuksella. Alkuun tavoitteena oli tehdä...

word cloud pixabay kapea web

Digitaalista sanastoa yrittäjälle

Joskus saatamme kokea suurta ähkyä ja ahdistusta sanastosta, jota digitaalinen liiketoiminta pitää sisällään. Alan asiantuntijat käyttävät luontevasti tietysti alansa sanastoa, mutta se saattaa olla henkilölle, joka ei aiheen parissa vietä aikaa tuskaista kuunneltavaa. Kokosimme listaa sanastosta, joka saattaa tulla vastaan keskusteluissa ja yhteyksissä, joissa digitaalisesta liiketoiminnasta keskustellaan.   DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ: Data = Data...

Asiakkuudenhallintaa CRM-järjestelmän avulla

Perinteisesti asiakkuuksia on hoidettu hajanaisten työkalujen välityksellä. On puhelin- ja sähköpostiyhteyksiä, exceleitä, muistiinpanoja, kalentereita ja post-it -lappuja. Kun asiakkaiden määrä ja kommunikaatio heidän kanssaan lisääntyy ja nykyaikaistuu, on hajanaisten tietojen organisointi tarpeen. Asiakkuudenhallintajärjestelmä, tai yleisemmin CRM-järjestelmä (Customer Relationship Management -järjestelmä), on vastaus tällaiseen tarpeeseen. Asiakkuudenhallinta- tai CRM-järjestelmän avulla voidaan säilyttää yhteystietoja, hallita ja analysoida vuorovaikutusta...

data_management_unsplah_kuva

Tiedolla johtaminen, miten liikkeelle?

Olet varmasti kuullut sanan tiedolla johtaminen, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että ymmärrät paremmin asiakastasi ja voit sen kautta rakentaa parempia tuotteita tai palveluita tai jopa luoda uutta liiketoimintaa. Tietoa, eli hienosti sanottuna dataa, on kaikkialla saatavilla. Yrityksen keräävät tietoa asiakkaistaan jopa huomaamattaan (yöpymistilastot, nettisivu –ja verkkokauppa-analytiikka, asiakaspalautteet, ROMI (Return...

Lissabon kaupunkinäkymä

Aurinkoinen ja lämmin aamukävely lokakuisena maanantaina – virtuaalimatka Lissaboniin

Kun mieli kaipaa irtiottoa, mutta koronapandemian aiheuttamat rajoitukset pakottavat jäämään kotiin on virtuaalimatkailu kokeilemisen arvoinen vaihtoehto. Kymenlaakson matkailun digiloikka -hankkeessa testattiin live virtuaaliopastusta matkailijan näkökulmasta ja samalla tutustuttiin livekierrosten tekniseen toteutukseen. Tunnin opastettu kierros Lissabonin keskustassa varattiin ja maksettiin toursbylocals.com -sivuston kautta. Varausta ennen olimme vaihtaneet muutaman viestin opastuksen soveltuvuudesta hankkeen tarpeisiin. Kierros toteutettiin Highfive...

Faktat

Kymenlaakson matkailun digiloikka

01.06.2019 - 30.04.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy | Kouvola Innovation Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 632 723 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 244 900 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)