Hankkeen avulla nostetaan Kymenlaaksolaisten matkailuyritysten digitaalista osaamistasoa.

Digitalisaation merkitys on kasvanut merkittäväksi osaksi matkailutoimialaa. Pienten yritysten vastaaminen digitalisaation vaatimuksiin on kuitenkin haasteellista resurssi –ja aikahaasteiden vuoksi. Lisäksi matkailuyritykset ovat pieniä, eivätkä taidot ja kyvyt aina kohtaa asiakkaiden odotuksia tai kansainvälisen markkinoinnin digitaalisia vaatimuksia. Digiloikka –hankkeella pyrittiin vastaamaan tähän haasteeseen tukemalla matkailuyrityksiä digiliiketoiminnan kehittämisessä, kehittämällä alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta ja sitä kautta koko Kymenlaakson erottautumista ja markkinaosuutta.

Hankkeen alussa kymenlaaksolaisille matkailuyrityksille toteutettiin digitaalisuuden lähtötasokartoitus, jotta kyettiin tarjoamaan heidän tarpeisiinsa oikeanlaista apua hankkeen toimenpiteiden avulla. Kartoituksen pohjalta tuotettiin monipuolisesti tietoiskuja webinaarien muodossa sekä perustettiin verkko-oppimisympäristö. Webinaareja hankkeessa järjestettiin yhteensä 23. Kaiken kaikkiaan webinaarien ja seminaarien osallistujia hankkeessa on ollut yhteensä 912. Kaikki webinaarit löytyvät myös tallenteina YouTubesta. Youtubessa tallenteita katsottu yhteensä 3150 kertaa. Verkko-oppimisympäristössä oli koulutusvideoita yli 50 liittyen digitaalisen liiketoiminnan eri teemoihin. Verkossa opiskelu tuli tarpeeseen myös COVID-19 pandemian myötä, sillä hankkeen tarjoamat koulutuskeinot toteutettiin heti alkumetreillä etänä ja niiden tallenteisiin pääsi palaamaan milloin itselle parhaiten sopi. Hankkeessa myös sparrattiin ja koulutettiin yrityksiä ja toimijoita käytännönläheisesti erityishaasteisiin ja -aiheisiin keskittyvissä omatyöpajoissa. Monipuolisten koulutusten myötä yritykset kokivat kynnyksen madaltuvan tarttua omalle yritykselle ajankohtaisiin kehittämistä vaativiin teemoihin ja saivat alkusysäyksen ja konkreettisia keinoja toiminnan eteenpäin viemiseksi.

Selvittämällä alueen digitaalista asiakaskokemusta, saatiin kokonaisvaltaista kuvaa asiakkaan kokemuksen tasosta verkkoympäristön eri kosketuspisteissä. Tieto on arvokasta, kun seurataan alueellista kehitystä myös asiakkaan kokemuksen kautta. Tietoa hyödynnettiin myös yrityksille olennaisten koulutusteemojen suunnittelussa.

Hankeessa edistettiin myös tiedolla johtamista selvittämällä yritysten avustuksella ennakointia mahdollistavia toimialalle tarpeellisia tietolähteitä. Yritysten dataohjautuvaa toimintaa edistämään luotiin Tiedolla johtamisen huoneentaulut yrityksille ja alueorganisaatioille muistuttamaan tärkeistä toimenpiteistä tietoon perustuvaa liiketoiminnan kehittämistä varten. Tiedon visuaalista esittämistä varten kokeiltiin erilaisia dashboad –ratkaisuja. Digitaalisten työkalujen ja teknologioiden hyödyntämistä palveluiden ja tuotteiden lisäarvoa nostattavina tekijöinä edistettiin hankkeessa tukemalla kolmeen alueen kohteeseen tuotettavia AR-toteutuksia. Tuomalla esiin konkreettisilla esimerkeillä virtuaaliteknologioiden mahdollisuuksia matkailupalveluiden monipuolistamisessa, luotiin ymmärrystä laajemminkin ja rohkaistiin yrityksiä hyödyntämään nykyaikaisia ratkaisuja liiketoiminnassaan.

Alueen näkyvyyttä ja saavutettavuutta kehitettiin erilaisten kampanjoiden, työkalujen ja toimintatapojen sekä Visit-sivustojen kehittämisen avulla. Alueellista näkyvyyttä kehitettiin hakukoneoptimoinnilla ja tehostetulla sosiaalisen median kampanjoinnilla. Yritysten palveluiden digimyyntiä tuettiin koulutuksilla ja sparrauksilla.

Hankkeen myötä yrityksen kykenivät ottamaan digiloikkaa ja saivat kannustusta ja konkreettista apua yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä digitaaliseen suuntaan. Tukemalla yritysten diginäkyvyyden ja digitaalisen asiakaskokemuksen kehitystä saavutetaan välitöntä vaikututusta koko Kymenlaakson alueelle.

Tutustu hankkeen aikana toteutettuihin webinaareihin ja seminaareihin:

Digiloikan debinaarit

DigiXahvit

Matkailun myyntiperjantait

Miltä matkailu näyttää koronan jälkeen

 

Hankkeessa toteutetut huoneentaulut digiliiketoiminnan tueksi. Tulosta vaikka seinällesi muistutukseksi!:

Tiedolla johtamisen huoneentaulu matkailuyritykselle

Digimyynnin -ja markkinoinnin huoneentaulu

 

 

Digiloikan tietosuojaseloste

Lisätietoja

Erika Vanhala

Projektipäällikkö

erika.vanhala@xamk.fi

044 702 8360

 

Digikierroksilla kohteet eloon! -webinaari 15.4. klo 9

Tule kuulemaan mahdollisuuksista toteuttaa ketterästi ja laadukkaasti digikierroksia! Digikierros on matkakohteen reitin varrelle rakennettu kokonaisuus, jossa kävijälle tarjotaan tietoa kohteesta kuvin, videoin ja/tai tekstillä mobiililaitteen sovelluksen välityksellä. Digikierroksen avulla erottaudut eduksesi rikastaen asiakkaan kokemusta opastamalla, osallistamalla ja innostamalla.

Lisäksi kerromme mahdollisuuksista tuottaa lisäarvoa palveluillesi AR –teknologioita hyödyntämällä.

Ilmoittaudu tästä!

DigiLearn - liity oppimisalustalle

DigiLearn -oppimisalusta on maksuton ja tarjoaa koulutusvideoiden muodossa tukea oman osaamisen kehittämiseen. Alusta on tarkoitettu matkailu -ja palvelualan yritysten käyttöön vuoden 2020 loppuun. Alustalle liittyminen edellyttää rekisteröitymistä Xamkin Open Learn palveluun ja opintojaksoavaimen. Ilmoita halukkuutesi liittyä alustalle tästä lomakkeesta.

Pyydä liittymistä DigiLearniin tästä!

Digiloikka - Yritysten kehitystarpeet

Digiloikka haluaa tarjota Kymenlaakson matkailuyrityksille mahdollisuuden hyödyntää opiskelijoiden tuoretta näkemystä ja osaamista liiketoiminnan kehittämisessä. Mikäli yritykselläsi on tarve digitaalisen saavutettavuuden tai näkyvyyden tehostamisessa, eikä omia resursseja tähän ole - jätäthän toiveesi ja ajatuksesi meille niin pyrimme löytämään opiskelijan työstämään aihetta osana opintoja. Lisäksi välitämme opinnäytetöiden aiheita opiskelijoille.

Jätä kehittämistarpeesi tästä

Digiloikan yrityskoulutukset

Tutustu Digiloikan järjestämiin koulutuksiin ja ilmoittaudu!

Lue lisää!

Digiosaamisen lähtötasokysely

Vastaathan kyselyyn koskien yrityksesi digitaalisuuden astetta. Kyselyllä saamme tietää, missä Kymenlaakson matkailussa mennään juuri nyt digitalisaatiossa ja miten voisimme sitä kehittää.
Kartoitamme myös kyselyssä samalla tarpeita koulutuksen ja vierihoidon suhteen, joten ilmoita rohkeasti, jos tarvitset jossain kohtaa apua.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä!

Tiedotteet

Tapahtumat

Ajankohtaista

Kymenlaaksolaisten matkailuyritysten digitaalisen osaamisen ja asiakaskokemuksen tila selvitettävänä

nykytilanne ja osaamisen taso selvityksessä Kymenlaakson matkailun digiloikka –hankkeen ensimmäisiä toimenpiteitä vuoden 2019 syksylllä oli alueen matkailu –ja palveluyritysten digitaalisen osaamistason ja nykytilan selvittäminen. Olisi haastavaa tarjota oikeanlaista koulutusta ilman tietoa osaamistasosta ja siitä, mitä toimenpiteitä ja työkaluja digitaalisissa kanavissa jo tehdään ja mihin kaivataan apua. Tätä lähdettiin tutkimaan monipuolisella kyselytutkimuksella. Alkuun tavoitteena oli tehdä...

word cloud pixabay kapea web

Digitaalista sanastoa yrittäjälle

Joskus saatamme kokea suurta ähkyä ja ahdistusta sanastosta, jota digitaalinen liiketoiminta pitää sisällään. Alan asiantuntijat käyttävät luontevasti tietysti alansa sanastoa, mutta se saattaa olla henkilölle, joka ei aiheen parissa vietä aikaa tuskaista kuunneltavaa. Kokosimme listaa sanastosta, joka saattaa tulla vastaan keskusteluissa ja yhteyksissä, joissa digitaalisesta liiketoiminnasta keskustellaan.   DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ: Data = Data...

Asiakkuudenhallintaa CRM-järjestelmän avulla

Perinteisesti asiakkuuksia on hoidettu hajanaisten työkalujen välityksellä. On puhelin- ja sähköpostiyhteyksiä, exceleitä, muistiinpanoja, kalentereita ja post-it -lappuja. Kun asiakkaiden määrä ja kommunikaatio heidän kanssaan lisääntyy ja nykyaikaistuu, on hajanaisten tietojen organisointi tarpeen. Asiakkuudenhallintajärjestelmä, tai yleisemmin CRM-järjestelmä (Customer Relationship Management -järjestelmä), on vastaus tällaiseen tarpeeseen. Asiakkuudenhallinta- tai CRM-järjestelmän avulla voidaan säilyttää yhteystietoja, hallita ja analysoida vuorovaikutusta...

data_management_unsplah_kuva

Tiedolla johtaminen, miten liikkeelle?

Olet varmasti kuullut sanan tiedolla johtaminen, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että ymmärrät paremmin asiakastasi ja voit sen kautta rakentaa parempia tuotteita tai palveluita tai jopa luoda uutta liiketoimintaa. Tietoa, eli hienosti sanottuna dataa, on kaikkialla saatavilla. Yrityksen keräävät tietoa asiakkaistaan jopa huomaamattaan (yöpymistilastot, nettisivu –ja verkkokauppa-analytiikka, asiakaspalautteet, ROMI (Return...

Lissabon kaupunkinäkymä

Aurinkoinen ja lämmin aamukävely lokakuisena maanantaina – virtuaalimatka Lissaboniin

Kun mieli kaipaa irtiottoa, mutta koronapandemian aiheuttamat rajoitukset pakottavat jäämään kotiin on virtuaalimatkailu kokeilemisen arvoinen vaihtoehto. Kymenlaakson matkailun digiloikka -hankkeessa testattiin live virtuaaliopastusta matkailijan näkökulmasta ja samalla tutustuttiin livekierrosten tekniseen toteutukseen. Tunnin opastettu kierros Lissabonin keskustassa varattiin ja maksettiin toursbylocals.com -sivuston kautta. Varausta ennen olimme vaihtaneet muutaman viestin opastuksen soveltuvuudesta hankkeen tarpeisiin. Kierros toteutettiin Highfive...

Faktat

Kymenlaakson matkailun digiloikka

01.06.2019 – 30.04.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy | Kouvola Innovation Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 632 723 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 244 900 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)