Kymistämö koostaa osaajatarpeen ja elinvoiman tilannekuvan sekä johdattelee toimijat kohti ilmiölähtöistä verkostoyhteistyötä Kymenlaaksossa.

Osaamistarpeiden ennakointi, työvoiman varmistaminen ja alueellisen elinvoiman kasvattaminen ovat monien eri kehitystoimenpiteiden keskiössä. Monesti hankkeet ja projektit ovat kuitenkin lyhytaikaisia ja hyvätkin tulokset voivat unohtua. Kymistämö-mallin avulla pyritään tunnistamaan eri organisaatioiden vahvuuksia ja tuomaan eri toimijoiden kyvykkyydet yhteen. Kehitystoiminnalle luodaan tiekartta, joka läpinäkyvästi ohjaa toimintaa kohti kestävästi menestyvän Kymenlaakson tulevaisuutta.

 

Muun muassa näihin kysymyksiin haemme vastauksia:

  • Mitä erityistä Kymenlaaksolla on tarjota osaajille, jotta he suuntaisivat ja/tai jäisivät alueelle?
  • Minkälaisia Kymenlaaksomielikuvia erityisesti nuorilla on?
  • Mitkä ovat tulevaisuudessa Kymenlaakson osaajatarpeet?
  • Miten osaajatarpeisiin voitaisiin vastata maakunnassa entistä tehokkaammin?

 

Näin etenemme:

  1. Muodostetaan monitahoinen ja kokonaisvaltainen tilannekuva osaajatarpeesta ilmiönä. Keskiössä ovat merkitystään kasvattavat toimialat ja Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia.
  2. Kootaan yhteen aiemmin tehtyjen kehittämistoimien tuloksia ja oppeja sekä olemassa olevia ilmiön parissa työskenteleviä verkostoja. Koottua tietoa rikastetaan kokeilujen avulla: ne voivat täydentää tiedon kapeikkoja tai vahvistaa hyviä käytänteitä.
  3. Tarkastellaan kymenlaaksomielikuvaa ja haastetaan maakuntaan liitettyjä tulevaisuuskuvia eri kohderyhmien näkökulmista. Palvelumuotoilullinen prosessi kohdistuu erityisesti nuoriin ja opiskelijoihin, mutta huomioi myös eri elämänkaaren vaiheet laajemminkin.
  4.  Kytketään koulutuskenttä aluekehitykseen tunnistamalla eri koulutusorganisaatioiden vahvuuksia ja alueellisia erityispiirteitä.

Lopputuloksena syntyy toimenpidesuositukset ja Kymistämö-malli vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Kymenlaaksossa on tulevaisuutta!

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Kati Viljakainen
050 412 3188
etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

TKI-asiantuntija
Enni Jaatinen
044 702 8776
etunimi.sukunimi@xamk.fi

__________________________

Hankkeen tietosuojaseloste

Kymistämöläisten kynästä

#kymenlaaksossaontulevaisuutta

Xamk NEXT l Mistä löytyy tulevaisuustietoa? – Kysely peruskouluille Kymenlaaksossa

Peruskoulut ovat keskeisessä roolissa lasten ja nuorten tulevaisuutta koskevien valintojen tukijana. Maailma koulun ympärillä on kuitenkin alati muutoksessa. Mistä koululaisten huoltajat ja kouluhenkilökunta löytävät tietoa tulevaisuudesta?

Lue lisää Kymenlaakson peruskouluille suunnatusta kyselystä Next-artikkelista ja alla esitetystä blogista.

Blogi l Mistä löytyy tulevaisuustietoa? – Kysely peruskouluille Kymenlaaksossa

Kati Viljakaisen blogi esittelee ensimmäisiä tuloksia Kymenlaakson peruskouluille suunnatusta kyselystä. Lue lisää täältä.

——————–

Xamk NEXT | Business Kouvola – sumussa navigointia, aivotyötä ja tekoälyteknologioita

Lue lisää syksyllä 2023 järjestetystä #businesskouvola tapahtumasta täältä.

 

Xamk READ | Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys haastavat sekä säilyttämään että uudistamaan teollisuusperintöä

Teollisuuden rakennemuutoksesta puhuttaessa viitataan usein taloudellisiin mittareihin. Kestävyysarvojen ympärille rakentuva tulevaisuus huomioi kuitenkin myös sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet.

Kati Viljakaisen artikkelissa kerrotaan Kova paukku-keskustelusarjan herättämistä näkökulmista.

Xamk tutkimus- ja kehitystoiminnan blogi | Onko Kymenlaaksossa tilaa nuorten tulevaisuudelle?

Meitä kymistämöläisiä kiinnostaa erityisesti se, miten asuinpaikka ja paikallisuus muokkaavat lasten ja
nuorten kokemusta tulevaisuuden mahdollisuuksista.
Onko Kymenlaaksossa nuorilla tilaa ajatella itseään hyvinvoivina tulevaisuuden menestyjinä?

Lue nuorten ajatuksia blogista.

Tulemme jakamaan Kymistämö-matkan varrella teille kertyneitä kokemuksiamme siitä miten Kymenlaaksossa ollaan #tulevaisuuttatekemässä. Pohdimme myös heränneitä lisäkysymyksiä liittyen #osaajatarve tilanteeseen, sekä kertyneitä kokemuksia teemasta #kymenlaaksomielikuvia.

 

Uskomme, että #kymenlaaksossaontulevaisuutta. Siksipä myös julkaisusarjamme on nimetty sen mukaan.

Ajankohtaista

Mistä löytyy tulevaisuustietoa? – Kysely peruskouluille Kymenlaaksossa

Peruskoulun tulevaisuustyö-hankkeessa (OKM) visioidaan, millainen koulu mahdollistaa nuorille merkityksellisen elämän ja tukee oppimista maailman muuttuessa. Suuret linjanvedot ovat tärkeitä. Ehkäpä voi huokaista, että “jo on aikakin”.   Tulevaisuutta koskevia valintoja tehdään kuitenkin joka päivä. Yhä uudet oppilaat kasvavat sekä siirtyvät jatko-opintoihin ja työelämään.   Välillä tuntuu, että vain kavereiden ja somen mielipiteellä on vaikutusta nuoren...

Onko Kymenlaaksossa tilaa nuorten tulevaisuudelle?

YK:n Lasten oikeuksien päivä 2023 nostaa fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin keskustelun keskiöön ja haastaa meidät kaikki pohtimaan hyvän elämän elementtejä.   Meitä kymistämöläisiä kiinnostaa erityisesti se, miten asuinpaikka ja paikallisuus muokkaavat lasten ja nuorten kokemusta tulevaisuuden mahdollisuuksista. Onko Kymenlaaksossa nuorilla tilaa ajatella itseään hyvinvoivina tulevaisuuden menestyjinä?   Alueisiin liitetyt mielikuvat ovat tutkimuksen mukaan merkittävässä...

Faktat

KYMISTÄMÖ - Kymenlaakson osaajatarpeen kokonaiskuva

01.09.2023 – 31.08.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Painoala: Luova talous
Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 96 169 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 28 851 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto: Kymenlaakso AKKE