Kymistämö koostaa osaajatarpeen ja elinvoiman tilannekuvan sekä johdattelee toimijat kohti ilmiölähtöistä verkostoyhteistyötä Kymenlaaksossa.

Osaamistarpeiden ennakointi, työvoiman varmistaminen ja alueellisen elinvoiman kasvattaminen ovat monien eri kehitystoimenpiteiden keskiössä. Monesti hankkeet ja projektit ovat kuitenkin lyhytaikaisia ja hyvätkin tulokset voivat unohtua. Kymistämö-mallin avulla pyritään tunnistamaan eri organisaatioiden vahvuuksia ja tuomaan eri toimijoiden kyvykkyydet yhteen. Kehitystoiminnalle luodaan tiekartta, joka läpinäkyvästi ohjaa toimintaa kohti kestävästi menestyvän Kymenlaakson tulevaisuutta.

 

Muun muassa näihin kysymyksiin haemme vastauksia:

  • Mitä erityistä Kymenlaaksolla on tarjota osaajille, jotta he suuntaisivat ja/tai jäisivät alueelle?
  • Minkälaisia Kymenlaaksomielikuvia erityisesti nuorilla on?
  • Mitkä ovat tulevaisuudessa Kymenlaakson osaajatarpeet?
  • Miten osaajatarpeisiin voitaisiin vastata maakunnassa entistä tehokkaammin?

 

Näin etenemme:

  1. Muodostetaan monitahoinen ja kokonaisvaltainen tilannekuva osaajatarpeesta ilmiönä. Keskiössä ovat merkitystään kasvattavat toimialat ja Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia.
  2. Kootaan yhteen aiemmin tehtyjen kehittämistoimien tuloksia ja oppeja sekä olemassa olevia ilmiön parissa työskenteleviä verkostoja. Koottua tietoa rikastetaan kokeilujen avulla: ne voivat täydentää tiedon kapeikkoja tai vahvistaa hyviä käytänteitä.
  3. Tarkastellaan kymenlaaksomielikuvaa ja haastetaan maakuntaan liitettyjä tulevaisuuskuvia eri kohderyhmien näkökulmista. Palvelumuotoilullinen prosessi kohdistuu erityisesti nuoriin ja opiskelijoihin, mutta huomioi myös eri elämänkaaren vaiheet laajemminkin.
  4.  Kytketään koulutuskenttä aluekehitykseen tunnistamalla eri koulutusorganisaatioiden vahvuuksia ja alueellisia erityispiirteitä.

Lopputuloksena syntyy toimenpidesuositukset ja Kymistämö-malli vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Kymenlaaksossa on tulevaisuutta!

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Kati Viljakainen
050 412 3188
etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

TKI-asiantuntija
Enni Jaatinen
044 702 8776
etunimi.sukunimi@xamk.fi

__________________________

Hankkeen tietosuojaseloste

Blogisarja: Kymenlaaksossa on tulevaisuutta

Tulemme jakamaan Kymistämö-matkan varrella teille kertyneitä kokemuksiamme siitä miten Kymenlaaksossa ollaan #tulevaisuuttatekemässä. Pohdimme myös heränneitä lisäkysymyksiä liittyen #osaajatarve tilanteeseen, sekä kertyneitä kokemuksia teemasta #kymenlaaksomielikuvia.

 

Uskomme, että #kymenlaaksossaontulevaisuutta. Siksipä myös blogisarjamme on nimetty sen mukaan.

Faktat

KYMISTÄMÖ - Kymenlaakson osaajatarpeen kokonaiskuva

01.09.2023 – 31.08.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk | Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Painoala: Luova talous
Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 96 169 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 28 851 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto: Kymenlaakso AKKE