• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Onko Kymenlaaksossa tilaa nuorten tulevaisuudelle?

Alueisiin liitetyt mielikuvat ovat tutkimuksen mukaan merkittävässä roolissa, kun nuori tekee tulevaisuuttaan koskevia valintoja tai pohtii menestyksen mahdollisuuksiaan. Esimerkiksi heikko-osaisuus, mutta myös kotiseudun tyhjeneminen, tuovat polarisaation hyvin lähelle asukkaiden arkea. Anne Ollilan väitöskirjan (2008) mukaan tästä seuraa tulevaisuus- ja muuttopuhe, joka antaa nuorille tilaa kertoa itsestään menestyjänä muualla.

Miten annamme tilaa synnyttää positiivisia tulevaisuustarinoita, joissa hyvinvointi ja menestys ovat mahdollisia Kymenlaaksossa?

Kouvolaisista ysiluokkalaisista 44% näkee tulevaisuutensa Kymenlaaksossa, puolestaan 56% on lähdössä muualle. Mitä tämä kertoo näiden nuorten kymenlaaksomielikuvista? Onko lähtevien luku paljon vai vähän – hyvä vai huono?

KouAhead-messuilla 2023 yli 350 nuorta vastasi kysymykseen,
näkevätkö he tulevaisuutensa Kymenlaaksossa. Tulos oli melko tasainen.

Tässä vaiheessa Kymistämön taivalta tuntuma on, että peruskoulun loppusuoralla tilaa menestyä näyttää vielä olevan. Onhan liki puolet vastanneista jäämässä maakuntaan. Turvallisuuden kokemus ja sen tuottama hyvinvointi ehkä muodostuvat lähipiirin tuesta ja paikan tuttuudesta? Kun näkymä vuosien myötä laajenee, vaihtoehdotkin monipuolistuvat ja koetut epäkohdat korostuvat vertailtaessa toisiin mahdollisiin menestyksen paikkoihin.

Mielestämme positiivista kymenlaaksomielikuvaa tukee maakunnan monipuolisten koulutuspaikkojen, työpaikkojen ja ammattien esittely: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi linkittyvät vahvasti mahdollisuuteen tehdä merkityksellistä ja toimeentulon turvaavaa työtä. Nuorille kohdistettu viestintä alueen mahdollisuuksista on kuitenkin vähäistä tai ainakin se tapahtuu liian myöhään.

KouAhead-messuilla kysyttiin myös peruskoulun päättäjien ammattihaaveista, mutta nämä tulokset julkaistaan myöhemmin. Ota siis #kymistämö seurantaan LinkedIn:ssä ja pysyt mukana menossa!

Tutustu myös näihin artikkeleihin