Tavoitteena on kehittää lämpöpuun lujuutta ja listätä tätä kautta sen käyttöä.

Sahatavaran jalostusaste on Suomessa kohtuullisen pieni. Puurakentaminen ja rakentamisen laatu ovat kuitenkin kasvussa ja tarve laadultaan ja kestävyydeltään yhä paremmalle puutavaralle kasvaa. Lämpökäsittelyssä puun lahon- ja säänkesto paranevat sekä kosteuseläminen vähenee.

Lämpökäsiteltyä puuta käytetään esimerkiksi ulkoverhoilussa, saunoissa ja terasseissa. Käsittelyn jälkeen puuta ei välttämättä tarvitse pintakäsitellä, vaan se on käytettävissä sellaisenaan.

Ongelmana on, että nykyinen lämpökäsittelyprosessi korkeassa lämpötilassa (160–260 °C) heikentää puun lujuusominaisuuksia. Tämän vuoksi lämpöpuuta ei voida käyttää lujuutta vaativissa rakenteissa.

Uusien tutkimustulosten perusteella on todettu, että puun lämpökäsittelyä on mahdollista kehittää siten, että puun mekaaniset ominaisuudet eivät heikkene vaan säilyvät ennallaan käsittelyssä.

Tavoitteena lujuusominaisuuksien lisääminen

Lämpöpuun valmistusprosessin ja tuotteiden kehittäminen -hankkeen tavoitteena on kehittää lämpökäsittelyprosessia niin, että lämpöpuun mekaaniset ominaisuudet säilyvät. Hankkeessa testataan erilaisia lämpökäsittelyprosesseja korkeassa höyrypaineessa, jolloin on mahdollista laskea prosessilämpötilaa. Testauksella pyritään löytämään lämpökäsittelymenetelmä, joka säilyttää puun mekaaniset ominaisuudet.

Testauksen mahdollistaa Mamkin puulaboratorion käsittelylaitteisto, joka ainut laatuaan Pohjoismaissa. Prosesseja testataan ensin laboratorio mittakaavassa, jonka jälkeen optimaalisia prosesseja testataan suuremmille koekappaleille.

Mitä tuloksia hankkeessa syntyy?

Paras tulos on se, jos lämpökäsitellyn puun käyttökohteita pystytään laajentamaan ja lisäämään tätä kautta sen myyntiä. Hankkeessa kehityt menetelmät tulevat kaikkien lämpöpuun valmistajien ja osittain myös koko sahateollisuuden käytettäviksi, sillä osa prosessiparannuksista syntyy jo kuivausvaiheessa.

Samalla suomalaiset puualan konepaja- ja automaatiojärjestelmien valmistajat voivat saada uudenlaisen konseptin tuotevalikoimaansa. Hanke myös vahvistaa Mamkin yhteistyötä yritysten kanssa ja edistää Etelä-Savon maakuntastrategian mukaisesti puun käyttöä ja sen jalostusasteen nostamista.

Lisätietoja

Olli Paajanen
projektipäällikkö
p. 040 621 0477
olli.paajanen(at)xamk.fi
www.xamk.fi/lampopuu

Faktat

Lämpöpuun valmistusprosessin ja tuotteiden kehittäminen

01.10.2015 – 30.06.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Aalto-yliopisto, Lämpöpuuyhdistys

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 250 611 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta