Hankkeen tavoitteena on logistiikka-alan pk-yritysten kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kehittäminen muuttuneessa ympäristössä.

HANKETOIMENPITEET

Logistiikka-alan yritykiselle suunnatut toimenpiteet ovat hankeaikana seuraavat:

  1. Valmennusspaketit  jonka teemat ovat toimintaympäristön tulkinta ja ennakointi, asiakastarpeen ymmärtäminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa. Koulutusmateriaali painottuu itseopiskeluun, joka tapaa joustavan tavan oppia ja hyödyntää materiaaleja omiin tarpeisiin. Osallistujilla oli mahdollisuus pyytää mentoria, jolla kokemusta alasta ja toivotuista teemoista.
  2. Ketterä kehittäminen ja innovointi: Ketterän kehittämisen tapoja harjoitellaan työpajoissa (1-3 krt). Toimintaympäristössä yksi ennalta valittu teema käsittelee logistiikan hiilineutraalisuutta ja vihreää siirtymää, jotka koskevat kaikkia alan toimijoita ja sopivat innovaatioprosessin harjoituskohteeksi.
  3. Kartoitukset ja opiskelumateriaali tyohyvinvointiin ja tuottavuuteen: Tyohyvinvoinnin asiantuntijaluento/ luennot ja henkilökohtaiset kartoitukset.

Osuudet pitävät sisällään asiantuntijaluenon tai- luentoja, lukusuosituksia ja kehittämistehtäviä, joita voi soveltaa oman yrityksen tarpeisiin. Mahdollisuus saada mentori sparraamaan valitulle osa-alueelle.

Yrityksistä voi osallistua yksi tai useampia joko yhteen, kahteen tai kaikkiin toimenpiteisiin. Osallistuminen vaatii aina ilmoittautumisen, mutta on maksutonta.

TOIMINTA-alue ja OSALLISTUJAT

  • Kymenlaakson logistiikka-alan pk- ja mikroyritykset
  • Webinaareihin ja aamukahvitilaisuuksiin voivat osallistua kaikki teemoista kiinnostuneet

HANKKEEN TULOKSET

Osallistuneiden yritysten työntekijät ovat motivoituneempia ketterän kehityksen ja innovoinnin saralla, ja näitä taitoja osataan yhdistää jokapäiväiseen toimintaan. Yritysten reagointikyky äkillisiin muutoksiin on kasvanut, toimintaympäristöä osataan havainnoida, ja asiakastarpeita tulkita ja muuttaa osaksi liiketoimintaa. Yritykset oppivat näkemään liiketoimintamahdollisuuksia ydintoimintojen ympärille ennakoinnin, toimintaympäristöanalyysin ja asiakasymmärryksen kautta.

 

”Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.”

Lisätietoja

Heidi Järvi
Projektipäällikkö
Puh. 050 439 2163
heidi.jarvi@xamk.fi

Osallistu koulutukseen!

Itseopiskeltava, logistiikka-alalle räätälöity koulutusmateriaali teemoina toimintaympäristö & ennakointi, asiakasymmärrys liiketoiminnan kehittämisessä. Materiaali sisältää videoita, monipuolisia tehtäviä ja lukuvinkkejä. Koulutusmateriaali aukeaa marraskuussa 2022. Klikkaa tästä ja hae mukaan!

Mentoriksi logistiikka-alalle

Mentori voi toimia sparraajana, kuuntelijana tai valmentajana yhdelle tai muutamalle hankkeessa mukana olevalle yritykselle. Mentori ei anna valmiita ratkaisuja vaan ohjaa, neuvoo ja vinkkaa omaa kokemustaan hyödyntäen. Mentoroinnista ei makseta palkkiota, vaan se perustuu haluun auttaa. Mentoroinnit tapahtuvat ajalla 1.10.2022 – 15.2.2023. Klikkaa tästä ja hae mukaan!

Työhyvinvointi ja tuottavuus

Kuinka teillä voidaan? Kiinnostaisiko työhyvinvointikartoitus, tai selvittää työntekijäkokemusta ja sen roolia tuottavuuteen? Jos haluat lisätietoa, klikkaa tästä ja jätä yhteystietosi!

Logistiikan Aamutsufet 3.11.22 klo 9-10

Kiitos kaikille webinaariin osallistuneille!
Puhujana Elina Hiltunen, Futuristi

Logistiikan Aamutsufet 29.11.22 klo 9-10

Kiitos kaikille webinaariin osallistuneille!
Puhujana Belinda Gerdt

Logistiikan Aamutsufet 13.12.22 klo 9-10

Kiitos kaikille webinaariin osallistuneille!
Puhujana Sami Sallinen

Ajankohtaista

Hackathon vihreän siirtymän haasteista yhteistyöhön ja bisnekseen

Xamkin Kouvolan kampukselle kokoontui keskiviikkona 22.3. monialaiset opiskelijatiimit ideoimaan ratkaisuja logistiikka-alan vihreän siirtymän haasteisiin. Kyseessä oli yhden päivän hackathon, jossa opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida logistiikka-, kiertotalous- ja digitaalialojen yhteistyö- ja innovaatioalusta. Alustan on tarkoitus palvella ja tukea logistiikka-alaa vihreässä siirtymässä. EU:n vihreän siirtymän tavoitteena on vähentää fossiilisten energialähteiden käyttöä ja luonnonvarojen ylikulutusta. Tavoitteena on muutos...

Faktat

LOGWELL - Muutoksesta uusia mahdollisuuksia logistiikka-alalla

01.04.2022 – 31.03.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 68560 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto