Hankkeen tavoitteena on logistiikka-alan pk-yritysten kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kehittäminen muuttuneessa ympäristössä.

HANKETOIMENPITEET

Logistiikka-alan yritykiselle suunnatut toimenpiteet ovat hankeaikana seuraavat:

  1. Valmennuskokonaisuus (3 – 5 krt) jonka teemat ovat toimintaympäristön tulkinta ja ennakointi, asiakastarpeen ymmärtäminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa
  2. Ketterä kehittäminen ja innovointi: Ketterän kehittämisen tapoja harjoitellaan työpajoissa (1-3 krt). Toimintaympäristössä yksi ennalta valittu teema käsittelee logistiikan hiilineutraalisuutta ja vihreää siirtymää, jotka koskevat kaikkia alan toimijoita ja sopivat innovaatioprosessin harjoituskohteeksi.
  3. Kartoitukset tyohyvinvointiin ja tuottavuuteen: Tyohyvinvoinnin asiantuntijaluento/ luennot ja henkilökohtaiset kartoitukset.

Osuudet pitävät sisällään asiantuntijaluenon tai- luentoja, lukusuosituksia ja kehittämistehtäviä, joita voi soveltaa oman yrityksen tarpeisiin. Mahdollisuus saada mentori sparraamaan valitulle osa-alueelle.

Yrityksistä voi osallistua yksi tai useampia joko yhteen, kahteen tai kaikkiin toimenpiteisiin. Osallistuminen vaatii aina ilmoittautumisen, mutta on maksutonta.

TOIMINTA-alue ja kohderyhmät

  • Kymenlaakson logistiikka-alan pk- ja mikroyritykset
  • Webinaareihin ja aamukahvitilaisuuksiin voivat osallistua kaikki teemoista kiinnostuneet

KESKEISTÄ HANKKEESSA

Osallistuminen ja hanketoimienpiteet ovat yrityksille maksuttomia.

HANKKEEN TAVOITTEET

Osallistuneiden yritysten työntekijät ovat motivoituneempia ketterän kehityksen ja innovoinnin saralla, ja näitä taitoja osataan yhdistää jokapäiväiseen toimintaan. Yritysten reagointikyky äkillisiin muutoksiin on kasvanut, toimintaympäristöä osataan havainnoida, ja asiakastarpeita tulkita ja muuttaa osaksi liiketoimintaa. Yritykset oppivat näkemään liiketoimintamahdollisuuksia ydintoimintojen ympärille ennakoinnin, toimintaympäristöanalyysin ja asiakasymmärryksen kautta.

 

”Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.”

Lisätietoja

Heidi Järvi
Projektipäällikkö
Puh. 050 439 2163
heidi.jarvi@xamk.fi

Faktat

LOGWELL - Muutoksesta uusia mahdollisuuksia logistiikka-alalla

08.04.2022 – 31.03.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 68560 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto