Hankkeessa selvitettiin millaisia käyttömahdollisuuksia pakastetulla muikulla on ammattikeittiöissä.

Muikku on sisävesien tärkein saaliskala. Itä-Suomessa kalastetaan 70% koko Suomen muikkusaaliista. Suurin osa muikuista myydään kuitenkin tuoreena, eikä pakastetun muikun käyttäminen ole yleistynyt ammattikeittiöissä.

Ammattikeittiöillä ei välttämättä ole riittävästi resursseja kalankäsittelyyn, joten tarvetta kotimaisille kalajalosteille on. Käyttötarpeet ovat kuitenkin hyvin erilaisia ja tämän vuoksi yhteistyötä on syytä jatkaa.

Hankkeessa selvitettiin ammattikeittiöiden tarpeita ja toiveita pakastemuikkuruokatuotteelle, testattiin pakastetun muikun käyttöä ja valmistusta ammattikeittiöympäristössä, tuotettiin ammattikeittiökäyttöön soveltuvaa reseptiikkaa. Tulokset on luettavissa loppuraportista.

Lisätietoja

Jenni Palosaari
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
jenni.palosaari@xamk.fi
050 571 1336

Täältä voit lukea
Maistuvaa muikusta -hankkeen tietosuojaselosteen.

Tutustu myös Xamkin
yleiseen tietosuojailmoitukseen.

AJANKOHTAISTA

Loppuraportin kannesta kuva

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti luettavissa täältä.

Lue lisää!

Opinnäytetyö 12/2021

Henna Ruohonen teki restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, opinnäytetyönsä hankkeelle otsikolla "Digitaalisen markkinoinnin vaikuttavuus ja kehittäminen hanketoiminnassa Case Monenlaista muikusta."

Lue lisää!

Kehityskooste

Henna Ruohosen kehityskooste digimarkkinoinnista hanketyössä.

Lue lisää!

Julkaisut

Muikkuja tarjoiluvadilla

Read-lehti 4/21

"Kotimaisen kalan käyttöä pitäisi edistää – ensin on varmistettava saaliin matka"

Lue artikkeli täältä!
pakastettuja muikkuja

Read-lehti 1/21

"Yhdessä muikkuruokia kehittämässä"

Lue artikkeli täältä!

Muikkuohjeita

Tutusta hankkeessa testattuihin muikkuohjeisiin täällä.

Lue lisää!

Tapahtumat

Järjestetty marraskuussa 2021

Ruokapalvelufoorumi kaikille ruokapalveluiden kehittämisestä kiinnostuneille pidettiin verkossa 16.11.2021.

Järjestetty marraskuussa 2021

Ruokapalvelufoorumin lähitilaisuus Kasvotusten kalasta Mikkelissä elinkeinokalatalouden toimijoille järjestettiin 16.11.2021.

Järjestetty syyskuussa 2021

Monenlaista muikusta Savonlinna 7.9.2021 pidettiin Ravintola Paviljongissa klo 14.00-17.00. Kiitos osallistuneille!

Menneet

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Iloinen porukka keittiöllä. Kuvassa Kalevi Lotta (vas.), Pirjo Vauhkonen, Juho Hokkanen, Aija Lyytikäinen, Marko Huuhilo, Antti Ruuskanen ja Jenni Palosaari. Kuva: Juuso Kääriäinen (Kuvaushetkellä koronatilanne maltillinen).

Monenlaista muikusta -tapahtumissa mukana myös Etelä-Savon Keittiömestarit ry.

Muikkuruokien tuotekehityksessä on ollut mukana Etelä-Savon Keittiömestareiden iloinen joukko. Osa jäsenistä oli myös mukana Monenlaista muikusta -tapahtumissa Mikkelissä ja Savonlinnassa.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Muikusta on moneksi. Omaa kuvausvuoroa odottelemassa muikkuruokia. Kuva: Jenni Palosaari
Kuvaukset käynnissä. Kuva: Jenni Palosaari

Muikkuruoat valokeilassa

Järjestimme muikkuruokatuotteiden valokuvauksen Xamkin Mikkelin kampuksella. Osa tuotekehityksen muikkuruuista pääsi ikuistettavaksi valokuvaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Järvikalapakasteet kiinnostavat ammattikeittiöitä

Itä-Suomen alueen ammattikeittiössä ollaan erittäin kiinnostuneita uusista pakastetuista järvikalatuotteista.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun syksyllä 2020 järjestämässä kyselyssä tiedusteltiin ammattikeittiöiden tämän hetkistä kalan käyttöä raaka-aineena, kalapakasteiden osuutta kokonaismäärästä ja käytetyn kalan kotimaisuusastetta. Lisäksi kysyttiin kiinnostusta käyttää kotimaisia kalapakasteita tulevaisuudessa.

95% vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut uusista järvikalapakasteista. Tärkeänä asiana pidettiin kotimaisuutta, suomalaisuutta ja puhtautta.  Positiivisena asiana kotimaisten kalapakasteiden käytössä nähtiin saatavuuden parantumista, säilytyksen ja logistiikan haasteiden parantuminen. Kotimaiset kalapakasteet voidaan tilata hyvissä ajoin keittiölle ja ottaa sulamaan tarvittava määrä lähempänä käyttöä. Tärkeänä pidetiin myös kotimaisen tuotannon tukemista ja lisäarvon tuottamista asiakkaille. Vastauksista nousi lähiruuan arvostus ja kysyntään vastaaminen. Nähtiin myös järvikalojen suuri potentiaali ja ekologisuus.

Kalapakasteiden käyttö yleistä, mutta niiden kotimaisuusaste matala

Tällä hetkellä erilaisten kalapakasteiden käyttäminen on ammattikeittiöissä hyvin tavallista. Hieman alle puolet (44%) kyselyyn vastanneista ammattikeittiöstä käyttääkin kalaa ainoastaan pakasteena. Vain 2% ilmoitti, ettei käytä ollenkaan pakasteessa olevaa kalaa. Syitä suurelle kalapakasteiden käytölle löytyi keittiöiden isoista käyttömääristä; kalaa ei ole saatavana tuoreena riittävää määrää. Osa vastaajista kertoi kalapakasteiden käytölle olevan kuljetukseen ja varastointiin liittyviä syitä. Kalapakasteilla todettiin myös olevan parempi säilyvyys, saatavuus ja hinta.  Kalapakasteiden käyttöä pidettiin helpompana ja varmempana.

Kysely tehtiin verkkokyselynä 9/2020-11/2020 välisenä aikana Itä-Suomen alueen ammattikeittiöiden esihenkilöille. Kysely oli osa Maistuvaa muikusta – uusia ruokatuotteita ammattikeittiöille –hankkeen
selvitystä alueen tarpeista uusille kotimaisille pakastemuikkuruokatuotteille. Vastaajat työskentelevät monipuolisesti erityyppisissä ammattikeittiöissä. Suurin osa keittiöistä lukeutui suurtalouskeittiöihin
(42%) ja tilausravintoloihin (17%), mutta toimipaikoista löytyi myös henkilöstöravintoloita,
terveyskeskuksien ja oppilaitoksien keittiöitä. Kysely lähetettiin yhteensä 116 esihenkilölle ja vastauksia
saatiin 41 kappaletta, joten vastausprosentti on 35%.

ASIAKASTESTIT

Olemme testanneet tuotekehityksen muikkuruokatuotteita asiakkailla tuotekehityksen eri vaiheissa. Tässä poimintoja testauksista.

Mikkelin Kalevankankaan koululla testattiin tuotekehityksen yhtä muikkuruokaa helmikuussa 2021.

Oppilaat ja henkilökunta maistoivat innokkaasti muikkuruokaa ja kyselyvastauksia saatiin 306 kappaletta.

Vastaajista 71% haluaa syödä muikkuruokaa uudelleenkin!

Testasimme marraskuussa 2020 Ravintola Ramissa Mikkelissä yhtä muikkuruokaa.

Asiakastesti oli marraskuussa 2020 Ravintola Tallissa Mikkelissä.

Ravintola Tallin lounasasiakkailla testissä ollut muikkuruoka sai arvosanaksi 4,2/5.

Kuvassa koululla mukana olleet Etelä-Savon Keittiömestarit ry:n puheenjohtaja Aija Lyytikäinen (oikealla) ja jäsen Marko Huuhilo.

Videoilla Aija Lyytikäinen kertoo testipäivän tunnelmista.

Ravintola Ramissa testissä ollut muikkuruoka sai arvosanaksi 4,0/5.

MEDIASSA

Yle Mikkelin radiojuontaja Juuso Kääriäinen tuli paikan päälle Xamkin opetuskeittiölle keskustelemaan tuotekehityksestä. Kuvassa alla tuotekehityksessä mukana olevasta Etelä-Savon Keittiömestareiden yhdistyksestä puheenjohtaja Aija Lyytikäinen ja toisessa kuvassa yhdistyksen jäsen Juho Hokkanen Mikkelin Klubilta. Tästä pääset kuuntelemaan radiohaastattelun.

 

Faktat

Maistuvaa muikusta. Uusia ruokatuotteita ammattikeittiöille.

01.04.2020 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Kerimäen Kalatalo Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 59 788 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus Euroopan Meri- ja Kalatalousrahastosta