Tavoitteena tuotteistaa ja markkinoida eripituisia ja eri teemoilla olevia melontapaketteja ulkomaisille ja kotimaisille asiakkaille.

Syyskuussa 2004 alkanut Meloen JärviSuomessa –hanke tuotteistaa ja markkinoi eripituisia ja eri teemoilla olevia melontapaketteja ulkomaisille ja kotimaisille asiakkaille. Tarkoituksena on lisätä merkittävästi  melontamatkailijoita Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Pitemmän aikavälin visiona on tehdä Suomesta melonnan kärkimaa Euroopassa.

Kolmevuotista EMOTR-rahoitteista hanketta hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu. Kohderyhminä olivat melontayritysten lisäksi myös kaikki matkailijoita palvelevat yritykset muun muassa majoitusyritykset, kyläkaupat, kuljetusyritykset. Hankkeessa käytettiin hyväksi melontamatkailusta tehtyjä tutkimuksia, joita MEK ja Joensuun yliopisto ovat tehneet. Selvityksiä on tehty muun muassa ulkomaisen kysynnän ja kotimaisen tarjonnan kohtaamisesta, markkinoinnista ja kilpailijoista.

Hankkeesta artikkeli teoksessa: Muuttuva matkailu

Yhteystiedot

Anu Haapala
tutkimusjohtaja
p. 050 312 5123
anu.haapala(at)mamk.fi

Faktat

Meloen Järvi-Suomessa

01.09.2004 – 29.02.2008

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: EMOTR

Asiasanat