Hankkeessa määritellään monikulttuurisuuden ja työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden osaamisala erikoistumiskoulutuksessa

 

tavoitteet

Kehittämishankkeen tavoitteena on määritellä monikulttuurisuuden ja työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden osaamisala erikoistumiskoulutuksessa ja valmistella sopimus erikoistumiskoulutuksien toteuttamiseksi. Asiantuntijatehtävät liittyvät mm. pakolaisten vastaanotto- ja kotouttamistoimintaan, ihmisoikeus- ja vähemmistötyöhön, maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotouttamiseen sekä selkoviestinnän ja monikielisen viestinnän kehittämiseen. Erikoistumisalan teoreettinen viitekehys on kulttuurienvälinen osaaminen, monialainen yhteistyö ja kaksisuuntaisen integraation edistäminen.

toimenpiteet

Suunnitellaan verkostoyhteistyötä ja sidosryhmien kuulemista monialaisesti.

Järjestetään yhteistyössä Siirtolaisuusinstituutin kanssa työ- ja elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistyöneuvotteluja teemoittain: pakolaistyö, kotoutumistyö, maahanmuuttajien työllistyminen ja työvoiman kansainvälinen liikkuvuus.

Xamk tarkastelee yliopisto- ja ammattikorkeakoulukentän yhteisiä ja erityisiä osaamistarpeita ja tuo Venäjä- sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista hankkeen suunnitteluun. Tutkimusta koskeva tieto kytketään työ- ja elinkeinoelämän verkostojen ja organisaatioiden tuottamaan tietoon yhteistyössä kuntakentän ja työelämän edustajien, Punaisen Ristin, Väestöliiton, Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Maahanmuuttoviraston edustajien kanssa.

tulokset

Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittämishanke määrittelee maahanmuuttotyössä ja kotoutumisessa toimivien henkilöiden erikoistumista yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, sektoritutkimuslaitosten, tutkijaverkostojen, osaamiskeskusten, kuntien, yritysten sekä erikoistuneiden hallinnon organisaatioiden kesken. Hanke tähtää alalla kehitettävien valtakunnallisten erikoistumiskoulutusten sopimusvalmisteluun. Erityisteemana on korkeakoulusektorien yhteistyössä määriteltävä monialainen asiantuntijuus. Monimuotoistumisen ja kansainvälisen muuttoliikkeen ennakoimattomuus ja dynaamisuus edellyttää asiantuntijuuden jatkuvaa päivittämistä. Tämän vuoksi hanke tuottaa myös malleja osaamiskokonaisuuden kehittymisen seuraamiseen ja ennakointiin.

 

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Sirkka Komulainen, 044 702 8741, sirkka.komulainen@xamk.fi

Faktat

Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittämishanke

15.12.2015 – 31.07.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Turun yliopisto

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Siirtolaisinstituutti, Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK), Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto

Muut kumppanit: Punainen Risti, Väestöliitto, Kotouttamisen osaamiskeskus, Maahanmuuttovirasto

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 225 058 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 18 385 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö