Maaseutualueiden nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä.

Hankkeessa suunniteltiin kansainvälinen Leader-hanke maaseutualueiden nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi. Aktiivista kansalaisuutta tukevat mm. nuorten äänen kuuluminen päätöksenteossa, maaseutualueiden nuorten alueelle kiinnittymisen edistäminen, alueiden elinvoimaisuuden edistäminen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.

Esiselvityksessä kartoitettiin eurooppalaisia nuorten osallisuus- ja vaikuttamisjärjestelmiä ja kansainvälisestä hanketoiminnasta kiinnostuneita Leader-alueita. Lisäksi järjestettiin nuorisopaneeleja. Nuorille tarjottiin mahdollisuus laatia esittelyvideot kotikylistänsä. Sopimusten aikaan saamiseksi tehtiin neuvottelumatkoja muihin EU-maihin: Saksaan, Skotlantiin ja Italiaan. Hankkeessa laadittiin hakemus kansainvälisen Leader kehittämishankkeen toteuttamiseksi. Hankkeessa toimii yhteistyötahona Suur-Savon 4H–piiri.

Alueen nuoret saivat kansainvälistä osaamista ja yhteyksiä.

 

 

Lisätietoja

Marita Mattila
p. 040 8266089
marita.mattila(at)xamk.fi

Faktat

Nuoret kehittyvissä kylissä

01.01.2011 – 31.12.2011

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 26300 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirasto (ESR)

Asiasanat