Hankkeessa tutkittiin 13-16 v. nuorten keskinäisen väkivallan kokemista julkisilla paikoilla.

Hanke oli EU-komission Daphne -ohjelman hanke, jossa MAMK on partnerina. Hallinnoijana hankkeessa toimii Österreiches Institut fur Jugendfoschung. Muut hankkeessa mukana olevat tahot ovat Tarton yliopisto (Viro) ja University of Glamorgan (Iso-Britannia). Hankkeessa tutkittiin 13-16 v. nuorten keskinäisen väkivallan kokemista julkisilla paikoilla toteuttamalla kvalitatiivinen haastattelututkimus ja vertailemalla tuloksia.

Hankkeen julkaisu

Maher J, Riepl B, Blum J, Helve H, Ilves K, Kromer I, Liikanen V, Strömpl J, Williamson H. (2009). Looking across the Localities: Commonalities and Differences in Peer Violence in Public Space. Teoksessa Barbara Riepl, Howard Williamson (toim.) Portraits of Peer Violence in Public Space: Experiences from Young People in Four Localities in Europe. Vienna: Austrian Institute of Youth Research, 167-193.

Lisätietoja

Veli Liikanen
projektipäällikkö
p. 040 842 0501
veli.liikanen(at)xamk.fi

Faktat

Peer violence in public space

27.02.2007 – 26.02.2009

Toteuttajat

Hallinnoija: Österreichisches Institut für Jugendforschung

Osatoteuttajat: Mikkelin ammattikorkeakoulu, Tarton yliopisto (Viro) ja University of Glamorgan (Iso-Britannia).

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Daphne

Asiasanat