Luovilla ja pelillisillä menetelmillä tukea monialaiseen kohtaamiseen, osallisuuden lisäämiseen ja tasa-arvoisempaan työelämään

Hanke pyrkii lieventämään koulutus- ja työurien sukupuolenmukaista eriytymistä sekä muuttamaan työelämän asenneilmapiiriä tasa-arvoisempaan suuntaan. Hankkeessa käytetyt luovat ja pelilliset menetelmät edistävät työnhakijaryhmien valmiuksia toimia työelämässä. Kohderyhminä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat sekä osatyökykyiset miehet ja naiset. Erityisesti hankkeessa pyritään vahvistamaan syrjäytymisvaarassa olevien miesten työnhakutaitoja ja työelämävalmiuksia.

TAVOITTEET

 • Torjua ja vähentää työurien sukupuolenmukaista eriytymistä ja eriarvoistumista
 • Luoda monialainen, sosiokulttuurinen toimintamalli kohtauttamiseen ja osallisuuden edistämiseen
 • Kehittää, kokeilla ja juurruttaa luovia kohtaamisen toimintamalleja
 • Lisätä osallisuuden kokemuksia haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien osalta
 • Luoda erilaisia verkostoja, joissa jatketaan hankkeessa luodun toimintamallin toteuttamista

TOIMENPITEET

 • Hankkeen kohderyhmän rekrytointi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Pelisuunnittelu yhdessä kohderyhmän kanssa
 • Elämäntapavalmennukset
 • Kohderyhmän toteuttamat pelillisyyden ja IT-taitojen työpajat erityisryhmille

tulokset

 • Työurien sukupuolenmukaista lieventämistä tukeva kohtauttamisen ja osallisuuden pysyvä toimintamalli
 • Kohderyhmän osallisuuden parantaminen ja työllistymisen helpottuminen naisvaltaisilla aloilla
 • Työllistymisen parantumista ja segregaation vähenemistä tukevia uusia työtapoja ja -menetelmiä

 

Lisätietoja

Kirsi Purhonen
Projektipäällikkö
044 702 8487
kirsi.purhonen@xamk.fi

Ajankohtaista

Tuntumaa tulevaisuuteen

Käynnistimme 25.2.2020 Mikkelissä Mikkelin työpajojen kanssa yhteistyönä Tuntumaa tulevaisuuteen valmennuksen. Valmennuksessa tartutaan luovin ja pelillisin keinoin tulevaisuuden työ- ja koulutusurien muodostumiseen, omaan osaamisen näkyväksi tekemiseen, itsetuntemukseen, terveelliseen elämäntapaan sekä erilaisten ihmisten kanssa olemiseen. Ensimmäisenä valmennuspäivänä muotoilimme hahmoja itsestä, tutustuimme toisiimme, ihmettelimme PeliKlaani-hanketta sekä keskustelimme ammatteihin liittyvästä osaamisesta. Toisen päivän teema koostui elämäntapavalmennuksesta. Valmennukseen osallistujat toimivat...

Yhdenvertainen työelämä Etelä-Savossa

PeliKlaani-hankkeen ensimmäisessä yleisötilaisuudessa 14.1.2020 Mikkelissä, kokoonnuimme  pohtimaan miten voimme edistää yhdenvertaista työelämää Etelä-Savossa luovilla ratkaisuilla. Päivän sisältö rakentui erilaisista puheenvuoroista; minkälaisia työvoimaa kaipaavia aloja Etelä-Savosta löytyy (Merja Toijonen, ELY-keskus), miten tasa-arvoista ja yhdenvertaista erityisryhmien työllistymistä pitäisi edistää (Antti Osasalmi ja Jenni Rytkönen, Vaalijala) ja minkälaiset tekijät vaikuttavat sukupuolelleen ei tyypillisiin uravalintoihin ja miten sukupuolisensitiivinen ohajus...

Tervetuloa PeliKlaanin matkaan kohti tasa-arvoisempaa työelämää!

PeliKlaani – osallisuutta luovilla ja pelillisillä menetelmillä -hanke käynnistyi syyskuun 2019 alussa. Se on ensimmäinen Mikkelissä toteutettava Xamkin Luovien alojen yksikön hanke. PeliKlaani-hankkeen tavoitteena on lieventää koulutus- ja työurien sukupuolenmukaista eriytymistä sekä kehittää uusia, pelillisyyttä hyödyntäviä toimintamalleja osallisuuden kokemusten lisäämiseksi. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Hanketiimiin Xamkilla kuuluvat projektipäällikkö Kirsi Purhonen, TKI-asiantuntija Antti...

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Digillä duuniin -hanke

Digillä duuniin! - Digitaaliset...

Hanke edistää nuorten työllisyyttä Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta, pelillisyyttä, yrittäjyyskasvatusta sekä ryhmätoimintaa hyödyntäen.

Digitarina 2.0 – Epälineaarinen...

Digitarina 2.0 toteuttaa uudenlaisen pelilliseen tarinankerrontaan perustuvan koulutuksen, joka opettaa tietotekniikkaa ja ohjelmointiajattelua.

Faktat

PeliKlaani – osallisuutta luovilla ja pelillisillä menetelmillä

01.09.2019 - 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 270 960 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu