Luovilla ja pelillisillä menetelmillä tukea monialaiseen kohtaamiseen, osallisuuden lisäämiseen ja tasa-arvoisempaan työelämään

Hanke pyrkii lieventämään koulutus- ja työurien sukupuolenmukaista eriytymistä sekä muuttamaan työelämän asenneilmapiiriä tasa-arvoisempaan suuntaan. Hankkeessa käytetyt luovat ja pelilliset menetelmät edistävät työnhakijaryhmien valmiuksia toimia työelämässä. Kohderyhminä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat sekä osatyökykyiset miehet ja naiset. Erityisesti hankkeessa pyritään vahvistamaan syrjäytymisvaarassa olevien miesten työnhakutaitoja ja työelämävalmiuksia.

TAVOITTEET

 • Torjua ja vähentää työurien sukupuolenmukaista eriytymistä ja eriarvoistumista
 • Luoda monialainen, sosiokulttuurinen toimintamalli kohtauttamiseen ja osallisuuden edistämiseen
 • Kehittää, kokeilla ja juurruttaa luovia kohtaamisen toimintamalleja
 • Lisätä osallisuuden kokemuksia haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien osalta
 • Luoda erilaisia verkostoja, joissa jatketaan hankkeessa luodun toimintamallin toteuttamista

TOIMENPITEET

 • Hankkeen kohderyhmän rekrytointi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Pelisuunnittelu yhdessä kohderyhmän kanssa
 • Elämäntapavalmennukset
 • Kohderyhmän toteuttamat pelillisyyden ja IT-taitojen työpajat erityisryhmille

tulokset

 • Työurien sukupuolenmukaista lieventämistä tukeva kohtauttamisen ja osallisuuden pysyvä toimintamalli
 • Kohderyhmän osallisuuden parantaminen ja työllistymisen helpottuminen naisvaltaisilla aloilla
 • Työllistymisen parantumista ja segregaation vähenemistä tukevia uusia työtapoja ja -menetelmiä
Xamkin TIETOSUOJAILMOITUS

Lisätietoja

Kirsi Purhonen
Projektipäällikkö
044 702 8487
kirsi.purhonen@xamk.fi

Peliklaani-hankkeen materiaalit

VINKKEJÄ VALMENNUKSEEN. LUOVIA JA PELILLISIÄ MENETELMIÄ HYVINVOINTIIN JA URASUUNNITTELUUN

Vinkkejä valmennukseen -työkirjaan on koottu PeliKlaani-hankkeen valmennusten käytännön toteutukset ohjeineen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja toteuttaa erilaisia valmennussisältöjä eri-ikäisille ihmisille, jotka ovat työn tai koulutuksen ulkopuolella miettimässä uravalintojaan tai hyvinvointiaan. Toteutimme sisältöjä luovin ja pelillisin menetelmin ja pyrimme innostamaan valmennuksessa olevia ihmisiä vakaviinkin asioihin hyödyntämällä leikillisyyttä ja tutustumaan aiheeseen uudella tavalla.

TUTUSTU JULKAISUUN

DISCORD-PEDAGOGIIKKAA JA DIGITAALISTA OHJAUSTA KEHITTÄMÄSSÄ

Kokosimme kokemuksemme ja kehittämistyömme julkaisuun, jossa pohditaan nuorten digitaalisen kulttuurin, Discord-palvelimen, hyödyntämistä ohjauksessa. Julkaisusta löytyy myös kokeilu ohjauksen hybridimallista, jolla kehitysvammaiset saatiin osalliseksi hankkeen teemoista. Discord taipuu hyvin nuorten ohjauksen välineeksi ja pedagogiseksi työotteeksi. Työpajojen ohjaus voi olla leikillistä ja pelillistä hävittämättä ohjauksen asiapitoisuutta ja vakavuutta. Verkossa tapahtuva ohjaus on myös osallisuuden ja saavutettavuuden mittari.

TUTUSTU JULKAISUUN

PELIN HENKI -WEBINAARI

PeliKlaani-hankkeen päätöswebinaari Pelin henki – tasa-arvoa, luovuutta ja digitaalisuutta ohjaukseen järjestettiin 24.8.2021 klo 10:00 -14:30. Webinaarin teemoina olivat ohjaus, tasa-arvo, osallisuus, luovuus, hyvinvointi, digitaalisuus tai pelillisyys.

Lue blogikirjoitus webinaarista

pelinhenki peliklaani

PELILLISYYS

 

MITÄ ON PELILLISYYS? -ANIMAATIO

Käsite ei ole monelle tuttu. Hankkeessa sanaa viljellään usein ja yhtä usein syntyy tarve selittää pelillisyyttä. Tästä tarpeesta lähdimme tekemään muutaman minuutin animaatiota, jonka avulla avata pelillisyyden käsitettä helposti ymmärrettävässä muodossa.

Videon julkaisusta tehtiin artikkeli Xamkin verkkolehteen, Xamk Nextiin. Voit lukea artikkelin täältä.

Video on tuotettu yhteistyössä PeliKlaani ja Waypoint -hankkeissa.

Katso Minna Porvarin ja Ronja Pölkin animaatio pelillisyydestä:

 

MAGNEETTIRUNOUSPELI

Tekijät: Minna Porvari ja Miikka Lesonen

PELAA MAGNEETTIRUNOUSPELIÄ

 

KERRO ITSESTÄSI -LAUTAPELI

PeliKlaani toteutti huhtikuussa 2021 verkkovalmennuksia Etelä-Savon ammattiaopiston valmentavan koulutuksen maahanmuuttajaryhmälle. Teemoina olivat uraohjaus ja työelämän taidot sekä itsetuntemuksen ja kulttuurisen hyvinvoinnin kasvattaminen.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla ryhmä sai tutustua toisiinsa Kerro jotakin itsestäsi -lautapelin avulla. Pelissä edettiin noppaa heittämällä ja vastailtiin pelilaudan kysymyksiin. Lisätehtävänä oli kehittää peliä ryhmän itse keksimillä kysymyksillä, joita he itse haluaisivat pelilaudalle. Tästä syntyi Kerro itsestäsi -lautapeli, joka sisältää ainoastaan maahanmuuttajaryhmän tuottamia kysymyksiä.

Voit ladata ja tulostaa pelin tästä. Tarvitset lisäksi nopan ja pelinappulat.

LATAA KERRO ITSESTÄSI -LAUTAPELI TÄSTÄ, KOKO A3

LATAA KERRO ITSESTÄSI -LAUTAPELI TÄSTÄ, KOKO A4

LATAA TÄSTÄ PELIN OHJEET

 

URARULLAPELI

Mikkelin Nuorten työpajoilla toteutettiin toimeksiantona kesän 2021 aikana Urarulla-peli, jossa pelaaja etsii itselleen sopivaa ammattia.

PELAA URARULLAPELIÄ

LUE BLOGIKIRJOITUS URARULLAPELISTÄ

urarulla

MINÄ ESIINTYJÄNÄ -VIDEOSARJA

Työnhaun performanssi ja PeliKlaani toteuttivat yhdessä Minä esiintyjänä –videosarjan. Viisi muutaman minuutin videota auttavat valmistautumaan esiintymistilanteisiin – kuten työhaastatteluun – kehollisin menetelmin. Videoilla keskitytään esimerkiksi vireystilaan, kehon lämmittelyyn ja äänenkäyttöön sekä annetaan vinkkejä hyvään suoriutumiseen ja jännityksen lieventämiseen. Näiden lisäksi bonuksena julkaistiin otoksista koottu hauska ”mokavideo”! Mokailu on täysin sallittua eikä kukaan ei ole täydellinen. Lisäksi sujuva esiintyminen vaatii harjoittelua ja harva on siinä luonnonlahjakkuus.

Videoilla esiintyy Työnhaun performanssissa hankeasiantuntijana työskennellyt teatteripedagogi Elina Ylisuvanto. Hän havainnollistaa kehollisia menetelmiä ja erilaisia tekniikoita, joista on apua tilanteeseen valmistautumisessa.

Videoiden tekstitykset käynnistyvät Youtuben tekstitykset-painikkeesta.

Minä esiintyjänä osa 1 – Mieli valmiina ja vireänä

Minä esiintyjänä osa 2 – Rento ja lämmin keho

Minä esiintyjänä osa 3 – Ääni auki

Minä esiintyjänä osa 4 – Työnhakutilanne

Minä esiintyjänä osa 5 – Esiintymisjännitys ja vahvuuteni esiintyjänä

Minä esiintyjänä – Mokat

TYÖN ILOA JA TARINOITA SAVOSETISTA

Mikkelin Savosetilla järjestettiin kesäkuussa 2020 Xamkin PeliKlaani-hankkeen toteuttama verkkotyöpaja, johon osallistui viisi Savosetin asiakasta. Viikon välein järjestettäviä työpajoja oli yhteensä neljä.

Yksi verkkotyöpajojen tuotoksista oli työpajalaisten toteuttama ja kuvaama ”Työn iloa ja tarinoita Savosetista” video, joka sisältää haastatteluja ja työntekoa Savosetin arjesta.

KATSO VIDEO TÄSTÄ

OPINNÄYTETYÖ PELIKLAANILLE

Selina Martikainen teki opinnäytetyönsä PeliKlaanille aiheesta ”Benefits of Commercial Video Games for Well-being” eli kaupallisten videopelien hyödyt hyvinvoinnille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voisivatko videopelit parantaa ihmisen hyvinvointia. Jotkut ihmiset eivät koskaan etsi apua ammattilaisilta hoidon ja lääkityksen kustannusten sekä mielenterveyden häiriöiden ympärillä olevan stigman takia. Videopelit kuitenkin ovat enimmäkseen edullisia ja helposti saatavilla. Videopelejä voitaisiin käyttää eräänlaisena terapiana pelimekaniikoiden ja tarinallisuuden avulla. Opinnäytetyössä tutkittiin suhtautumista hyvinvointiin ja mielenterveyteen videopeleissä ja minkälaisista videopeleistä voisi olla erityisesti apua hyvinvoinnin parantamisessa.

LATAA JA LUE OPINNÄYTETYÖ TÄSTÄ

Lue blogikirjoitus opinnäytetyöstä:

Ajankohtaista

Hyvinvointia ja tulevaisuusajatuksia kirjallisuusterapian avulla

Elina Aaltosen Peliklaani-hankkeen aikana käynnistyneen opinnäytetyö on nyt valmistunut. Elina kehitti ja mallinsi verkossa toteutettavan kirjallisuusterapiaan perustuvan ryhmäohjelman, jota voi käyttää esimerkiksi osana työpajojen tai muiden työllisyyttä/hyvinvointia tukevana vaihtoehtoisena menetelmänä. Menetelmä sopii erittäin hyvin sellaisille ihmisille, jotka pitävät itsensä ilmaisemisesta kirjoittamisen avulla. Opinnäytetyö löytyy täältä ja voit myös kuunnella Elinan oman esittelyn opinnäytetyöstään tämän linkin ...

urarulla

Urarulla avuksi ammatinvalintaan

Mikkelin Nuorten työpajoilla toteutettiin toimeksiantona kesän 2021 aikana Urarulla-peli, jossa pelaaja etsii itselleen sopivaa ammattia. Ammatinvalintapelin tarkoituksena on nostaa vaihtoehdoksi myös sukupuolelle ei-tyypillisiä aloja. Pelissä pohditaan helppojen kysymysten avulla omia kiinnostuksen kohteita ja osaamista. Vastausten perusteella peli antaa ehdotuksia sopivista ammateista. Näin vahvistetaan pelaajan rohkeutta ja päätöksentekokykyä hakeutua muulle kuin omalle sukupuolelle tyypilliselle alalle. Toimeksianto...

PeliKlaanin Vinkkejä valmennukseen- työkirja on täällä!

Luovia ja pelillisiä menetelmiä hyvinvointiin ja urasuunnitteluun   PeliKlaani- hankkeen viimeisin ja kokoava julkaisu, Vinkkejä valmennukseen -työkirja on julkaistu. Vinkkejä valmennukseen- työkirja on kattava opas PeliKlaani-hankkeen valmennusten käytännön toteutuksista ohjeineen. Vinkkejä valmennukseen- työkirjassa kuvattujen valmennusten kohderyhminä ovat olleet: työpajojen valmentautujat, ammatillisen toisen asteen Valma-opetuksen työelämään tutustujat ja kuntakokeilussa olevat työttömät nuoret. PeliKlaani- hanke starttasi 1.9.2019...

Pelin henki -webinaari tarjosi pelillisiä hetkiä ja asiantuntevia esityksiä luovuudesta ja tasa-arvosta

PeliKlaani-hankkeen päätöswebinaari Pelin henki – tasa-arvoa, luovuutta ja digitaalisuutta ohjaukseen -webinaari järjestettiin 24.8.2021. Webinaarin teemoina olivat ohjaus, tasa-arvo, osallisuus, luovuus, hyvinvointi, digitaalisuus tai pelillisyys. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi näyttelijä ja teatteripedagogi Elina Ylisuvanto. Tilaisuuden luovat alkusanat tarjosi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen tutkimusyksikön johtaja Ari Utriainen, joka kertoi Xamkin TKI-toiminnasta ja Luovien alojen tutkimusyksikön rakenteesta. PeliKlaani-hankkeen projektipäällikkö...

Aito kiinnostuminen nuorten mietteistä on auttamisen ydin

Aito kiinnostuminen nuorten mietteistä on auttamisen ydin Nuorison puolella tulee olla, jotta auttaminen ja oppiminen voi olla mahdollista. Tämä vaatii rohkeutta, pitkäjänteisyyttä ja uteliaisuutta. Kun auttaa toista, saa siitä apua itsekin. Mikko Kallio on Jyränkölän Setlementin (Heinola) mediapajan vastuuvalmentaja ja perustaja. Vastuuvalmentajana Kallio vastaa myös kokonaisuudesta; rekrytoinnista talouteen ja yksilötasoista produktioihin. Kallio on myös Into...

Faktat

PeliKlaani – osallisuutta luovilla ja pelillisillä menetelmillä

01.09.2019 – 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 270 960 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, ESR-rahoitus