Hankkeen tarkoituksena oli kehittää Puruveden kaakkoiskulman matkailutarjontaa ja sen vetovoimaisuutta.

Tämä hanke oli esiselvityshanke ja ensimmäinen osa maaseudun elinkeinojen kehittämishankekokonaisuutta, jolla avulla oli tarkoitus kehittää Puruveden kaakkoiskulman matkailutarjontaa ja sen vetovoimaisuutta.

Hankkeen aikana selvitettiin yrittäjien tahtotila, halu ja käsitys siitä, mihin suuntaan kehittämistoimenpiteitä tulisi suunnata ja missä ovat niiden painopisteet. Tuloksena oli, että matkailutarjonnan 1) tärkein kehittämistoimenpide on rakentaa ulkoilureittiverkosto, 2) toiseksi tärkeintä on tuotteistaa muikun nuottaus ja tuottaa heittokalastuskartta. Kun nämä konkreettiset toimenpiteet on toteutettu, 3) kolmantena tärkeysjärjestyksenä oli markkinointi. Markkinointi toteutettaisiin parhaiten yhteismarkkinointina yhteisen markkinointikaton alla.

Hankesuunnitelman toimenpiteistä toteutettiin kohta 2, reittien ja taukopaikkojen suunnittelu. Suunniteltu reittiverkosto käsittää patikka- ja ratsastuspolut, murtomaahiihtoladut ja maastopyöräilyurat. Reitin rakentamiseen käytetään tarvittaessa soveltuvin osin apuna Metsähallituksen luontorakentamisen mallia. Rakennettavat reitit yhdistävät yrittäjien jo olemassa olevat omat ladut ja polut toinen toisiinsa ja niistä muodostuu kokonaisuus, joka on noin 60-70 km. Reitit on tarkoitettu viitoitettavan siten, että ne ovat kuljettavissa molempiin suuntiin. Reitille rakennetaan tarvittavat, todennäköisesti yhdet pitkospuut ja suuret ojat ylittävät vähäiset sillat, joita laskettiin olevan 20 kappaletta. Lisäksi rakennetaan tauko- ja/tai mahdolliset tulentekopaikat (lukumäärä on vielä auki) ja yksi tai kaksi laavua tai kotaa. Taukopaikkojen ja laavujen sijainti on alustava määritelty, mutta ei lopullisesti lukkoon lyöty. Edellisten lisäksi selvitettiin, että Kukkoniemen kärkeen on mahdollista ja periaatteessa luvallista rakentaa näkö- ja lintutorni, mutta sen toteuttamista ei otettu mukaan nyt suunniteltuun investointihankkeeseen eikä sille laadittu talousarviota

Yritysverkoston kokoaminen ja sitouttaminen maastoreitistön rakentamiseen ja tuotteistamiseen toteutettiin siten, että yrittäjät järjestäytyvät – toistaiseksi vielä ilman muodollista organisaatiota – ja päättivät yhteisesti käynnistää ja toteuttaa ensimmäiseksi reitin rakentamisen keväällä 2011 investointihankkeena, jonka nimeksi tuli ”Enanlahti-Vaara ulkoilu-urahanke”. Investointihankkeen eteenpäinvieminen järjestyi yhteistyössä Hiukkajoen seudun maa- ja kotitalousseuran kanssa. Osuuskunnasta laadittiin yrittäjille lyhyt muistio mahdollista tulevaa osuuskunnan perustamista varten.

Yhteismarkkinoinnin ensimmäisenä toimenpiteenä päätettiin toteuttaa kalastuskartta joka tapauksessa, ja jos mahdollista, niin jo osana investointihanketta. Reittikartta päätettiin toteuttaa reittien valmistuttua.

Yhteystiedot

Anu Haapala
tutkimusjohtaja
p. 050 312 5123
anu.haapala(at)mamk.fi

 

Faktat

Puruvesi+

17.05.2010 – 28.02.2011

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Asiasanat