Smart Hub - älykästä ja vetovoimaista logistiikkaa Kymenlaaksossa

Railgate Finland – Smart Hub Solutions – hankkeen keskiössä ovat uudet lisäarvoa tuottavat vienti- ja tuontikonseptit. Edelläkävijyyttä edustavat älylogistiikka ja muut digitaaliset ratkaisut. Toimintatapojen muutokseen hanke pyrkii tarjoamalla kuljetusasiakkaille enemmän kilpailukykyisiä vaihtoehtoja globaalissa kilpailussa sekä tehostamalla logistiikkaketjun toimintoja älykkäiden, lisäarvoa tuottavien Hubien avulla.

Tuloksilla mahdollistetaan Kouvolan RRT:n toiminnan käynnistämistä ja kasvattamista lisäämällä liiketoimintavolyymia, houkuttelemalla yrityksiä ja työpaikkoja alueelle. Hankkeen keskeinen kohderyhmä on konttijunaliikenteen tuonnin ja viennin kuljetusasiakkaat.

Hankkeen hallinnoijana on Kouvolan Innovation ja osatoteuttajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Uudenmaanliiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston tuki.

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen AMK
Heidi Järvi
TKI-asiantuntija
Puh. 050 439 2163
heidi.jarvi@xamk.fi

Kouvola Innovation
Harri Mustonen
Projektipäällikkö
Puh. 020 615 4380
harri.mustonen@kinno.fi

 

Faktat

Railgate Finland - Smart Hub Solutions

01.01.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 346680 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 109400 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto

Jaa sivu