Smart Hub - älykästä ja vetovoimaista logistiikkaa Kymenlaaksossa

Railgate Finland – Smart Hub Solutions – hankkeen keskiössä ovat uudet lisäarvoa tuottavat vienti- ja tuontikonseptit. Edelläkävijyyttä edustavat älylogistiikka ja muut digitaaliset ratkaisut. Toimintatapojen muutokseen hanke pyrkii tarjoamalla kuljetusasiakkaille enemmän kilpailukykyisiä vaihtoehtoja globaalissa kilpailussa sekä tehostamalla logistiikkaketjun toimintoja älykkäiden, lisäarvoa tuottavien Hubien avulla.

Tuloksilla mahdollistetaan Kouvolan RRT:n toiminnan käynnistämistä ja kasvattamista lisäämällä liiketoimintavolyymia, houkuttelemalla yrityksiä ja työpaikkoja alueelle. Hankkeen keskeinen kohderyhmä on konttijunaliikenteen tuonnin ja viennin kuljetusasiakkaat.

Hankkeen hallinnoijana on Kouvolan Innovation ja osatoteuttajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Uudenmaanliiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston tuki.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja_Railgate_Finland_Smarthub

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen AMK
Heidi Järvi
TKI-asiantuntija
Puh. 050 439 2163
heidi.jarvi@xamk.fi

Kouvola Innovation
Harri Mustonen
Projektipäällikkö
Puh. 020 615 4380
harri.mustonen@kinno.fi

Seize the Opportunity! E-commerce in Russia - Webinar + Workshop

Online shopping is exploding in Russia. Your company can be a part of this growth.

As a part of the project “Railgate Finland – Smart Hub Solution” (ERDF), Kouvola Innovation (Kinno) and South Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) are organizing an event that will give answers to how your company can be involved in and benefit from the growing Russian e-commerce market.

Date & Time: Monday, November 15, 2021 at 14:00-15:15 presentations/ workshop until 16:30 (EET)
Format & Place: Hybrid. MS Teams + Upseerikerho, Upseeritie 5, Kouvola (Finland)
Price: Free of charge

14:00 Opening & Welcome, Harri Mustonen, Kinno & Heidi Järvi, Xamk
14:05 The E-Commerce Route into Russia with Ozon Global, Nicholas Mathieu, Partner Acquisition
Manager, Ozon.ru
14:30 How to Get Started in E-Commerce into Russia, and How to Create Demand Among Russian
Consumers? Marko Kangaskolkka, Head of X-Border eCommerce, Generaxion Oy
15:00 DB Schenker Services for E-Commerce into Russia, Petri Toivola, Head of Business Development of
Russia, DB Schenker

Coffee Break – the digital part of the event ends here, and the event continues at Upseerikerho with participants attending physically.

Workshop until 16:30 (will be held in Finnish). Developing a pathway towards international e-commerce together. Conceptualizing an e-commerce import and export hub.

16:30 Closing remarks and the next steps.

Register here

Selvitystyöt

Hankkeessa teetettiin kevään 2021 aikana asiantuntijaselvitystöinä raportit, joista saatiin laajasti tausta-aineistoa Vienti- ja Tuontihubin konseptointeihin sekä älykkään digitaalisuuden mallintamisiin logistiikka-alalla.

Raportit voit ladata luettavaksi tästä:

Älykäs digitaalinen logistiikka

Vienti-ja tuontiHubin konseptointi

Faktat

Railgate Finland - Smart Hub Solutions

01.01.2020 - 31.03.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 346680 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 109400 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto