Smart Hub - älykästä ja vetovoimaista logistiikkaa Kymenlaaksossa

Hankkeessa edistettiin pk-yritysten vienti- ja tuontitoimia luomalla palvelevan ja älykkään HUBin konsepti sekä geneerinen verkkokaupan jakelukeskuksenmalli, jossa huomioitiin myös bufferivarastointi. Hankkeen alkuvaiheessa teetettiin kattavat asiantuntijaselvitykset vienti- ja tuontiprosessia koskevien osapuolien tarpeista ja älykkään digitaalisuuden nykytilasta.

Selvityksissä tietoa kerättiin haastattelujen ja työpajojen kautta yhdessä palveluntarjoajien ja -käyttäjien kanssa. Näiden pohjalta luotiin pilotointimalli vientiin, joka testattiin paikallisten eli kymenlaaksolaisten yritysten kanssa. Neljä yritystä vei pilotointia varten suunnittelun HUBin kautta tuotteittaan kuluttajille suunnatulle markkinapaikalle, ja HUB-toimija varmisti niin varastointegraation sekä logistisen ketjun aina loppuasiakkaalle saakka. Hankkeen kautta rahoitetut lisenssit mahdollistivat varastointegraation ja reaaliaikaisen lähetysseurannan kaikille osapuolille.

Pilotointi onnistui erittäin hyvin, sillä jokainen osallistunut yrittäjä sai tehtyä kauppaa kohdemaahan, joka oli Venäjä. Lähetykset saatiin toimitettua sujuvasti loppuasiakkaille, ja reaaliaikainen seuranta toimi. Mutta heti pilotoinnin jälkeen muuttui tilanne Euroopassa kriittisesti, ja pilotoinnin avulla hyvin alkaneet vientitoimet piti keskeyttää. Mutta yritykset jatkavat pilotoinnin aikana muodostuneen verkoston avulla vientitoimia uusille kohdemarkkinoille.

 

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja_Railgate_Finland_Smarthub

 

 

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen AMK
Heidi Järvi
TKI-asiantuntija
Puh. 050 439 2163
heidi.jarvi@xamk.fi

Kouvola Innovation
Harri Mustonen
Projektipäällikkö
Puh. 020 615 4380
harri.mustonen@kinno.fi

Selvitystyöt luettaviksi ja hyödynnettäviksi

Älykäs digitaalinen logistiikka

Kattava selvitystyö tarjolla olevista logistiikan digiratkaisuista älyä unohtamatta.

Vienti- ja tuontiHUBin konseptointi

Laaja selvitystyö tekijöistä, jotka vaikuttavat HUB-toiminnan syntyyn ja kannattavuuteen

Digitaalinen logistiikka - tiivistelmä

Tässä materiaalissa on koostettu "Älykäs digitaalinen logistiikka"-raportin kohokohdat

Faktat

Railgate Finland - Smart Hub Solutions

01.01.2020 – 31.03.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 346680 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 109400 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto