Hankkeen avulla lisätään koulutuksen läpäisyä tehostamalla ohjausta, hyödyntämällä pelillistä ohjaustyökalua sekä yhtenäistämällä ohjauskäytäntöjä

tavoiteet

Hanke pyrkii maakunnan tasolla tarjoamaan osaltaan ratkaisua sekä työttömyyden ehkäisemiseen tutkintojen läpäisemisen ja tehokkaampien koulutuspolkujen kautta, sekä parantamaan koulutuslaitosten vetovoimaa alueella.

Amk:n keskeiset tavoitteet ovat:
1. Opiskelijoiden opiskelun etenemisen seurantamenetelmien kehittäminen
2. Pelillisen ohjaustyökalun kehittäminen
3. Ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen
4. Opettajasta ohjaajaksi ja valmentajaksi kouluttaminen

Yhdessä muiden oppilaitosten kanssa tavoitteena on
1. lisätä koulutuksen läpäisyä tehostamalla ohjausta ja yhtenäistämällä ohjauskäytäntöjä
2. lisätä oppilaitosten välistä yhteistyötä
3. parantaa nuoren ohjausta opintopolulla ja vahvistaa nuorten itsearviointitaitoa
4. parantaa opinto-ohjaajien ja opettajien/kouluttajien ohjausosaamista teemalla opettajasta ohjaajaksi ja valmentajaksi
5. järjestää osallistavia työpajoja pienryhmäohjauksesta, opettajille ja kouluttajille teemasta ”opettajasta ohjaajaksi ja valmentajaksi”

toimenpiteet

1. Opiskelijoiden opiskelun etenemisen seurantamenetelmien kehittäminen ja keskeyttämisten ennakointi ja ehkäisy
2. Opiskelijan opintojen aikaisen elämänhallinnan vuorovaikutteista arviointi- ja kehittämistyökalun suunnittelu.Yhtenä osana suunnittelua on palvelun pelillistäminen. Osahankkeessa konseptoidaan ja soveltuvin osin toteutetaan prototyyppi pelillisyyden mekanismeja hyödyntävästä digitaalisesta työvälineestä.
3. Ohjauksen kehittäminen
4. Opettajasta ohjaajaksi ja valmentajaksi. Valmistetaan koulutus työpajamuotoisesti

tulokset

1. Kehittyneempi versio keskeyttämistä ennakoivasta mittarista Kyamkissa
2. Uraohjaustyökaluna käytettävän pelillisen digitaalisen työkalun konsepti ja prototyyppejä
3. Pienryhmätyöskentelyn toimintamalleja
4. Opettajasta valmentajaksi toimintamalli, raportti ja julkaisut

hANKKEESSA TUOTETUT TULOKSET 

Pelillinen uraohjaustyökalun prototyyppi

Ohjauksen uudet toimintamallit

Pienryhmäohjauksen hyödyntäminen opinnäytetyön tekemisessä – Opparistartti pienryhmissa

Pienryhmaohjauksen hyödyntäminen henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS)

Lääkkeitä työnhakuun

Oppia ammattiin -ohjausmalli

Toimintamalleja koskevat artikkelit

Pienryhmäohjauksen hyödyntäminen opinnäytetyön tekemisessä – Oppari-startti pienryhmissä

Pienryhmäohjauksen hyödyntäminen HOPSin laadinnassa

Lääkkeitä työnhakuun -toimintamalli osana Carry on -hanketta

 

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö, lehtori Katariina Silvola, 044 702 8563, katariina.silvola@xamk.fi

Hanke on päättynyt, hankkeessa tuotetut tulokset löytyvät TULOKSET-osiosta

Faktat

Carry on

01.01.2016 – 30.06.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami)

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan seudun ammattiopisto, Harjun oppimiskeskus, Kouvolan seudun ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 540 882 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 109 980 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)