URAKKA-hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä Etelä-Savon ruoka-alan uudistumiselle, elinvoimaisuudelle ja kasvulle.

Etelä-Savon ruokasektori on aluetaloudellisesti merkittävä. Joka viides toimipaikka on ruokasektorilla. Ala työllistää noin 5000 henkilöä ja sen liikevaihto on 930 miljoonaa euroa, 16,8 % Etelä-Savon yritysten liikevaihdosta.

Ruoka onkin yksi Etelä-Savon maakuntastrategian kolmesta kärkiteemasta, koska sillä on merkittävä rooli maakuntamme elinkeinorakenteessa. Ruoka-alan kehittäminen edellyttää vahvaa raaka-ainetuotantoa sekä korkeamman jalostusasteen yritys-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Etelä-Savon ruoka-alan tulee nojata omiin vahvuuksiin ja hyödyntää maakunnassa olevaa osaamista lisäämällä ja kehittämällä verkottumista ja vuorovaikutteista toimintaa. Erityisesti ruoka-alan yrittäjien ja kehittäjien välinen yhteistyö vaatii lisäponnisteluja.

Alueellinen, koko ruoka-alaa koskeva kehittämisohjelma, joka reagoi toimintaympäristön muutoksiin, on työväline, jolla sitoutetaan ruoka-alan arvoketjun toimijoita verkottumaan ja työskentelemään yhdessä eteläsavolaisen ruuan puolesta. Jotta ohjelman toimenpiteet saadaan vietyä käytäntöön, ohjelma tulee jalkauttaa toimijoiden ja yrittäjien keskuuteen sekä seurata sen vaikuttavuutta systemaattisesti.

Tavoitteet

Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala – URAKKA -hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat:
• luoda vuosille 2021–2027 ruoka-alan toimijoiden yhteiset tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet, jotka kirjataan Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelmaan. Kehittämistoimien seurantaan luodaan läpinäkyvä järjestelmä.
• tehdä tunnetuksi eteläsavolaista ruuan tuotantoa ja ruokaosaamista monipuolisella ja monikanavaisella viestinnällä sekä tilaisuuksilla, joissa ruoka on keskiössä.
• jakaa tietoa yritysrahoituksista ja kartoittaa yrityskohtaisia kehittämistarpeita sekä ohjata yrityksiä sopivimman kehittämistahon ja -rahoituksen pariin. Auttaa löytämään tietoa ja apua yrityksien toiminnassa ja kehittämisessä eteen tuleviin ongelmiin sekä auttaa yrityksiä verkostoitumaan tuotannollisissa tehtävissä ja henkilöstön rekrytoinnissa.

Toimenpiteet

Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen työpakettiin. Ensimmäisessä työpaketissa tavoitteena on työstää yhdessä sidosryhmien kanssa Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelma, johon alueen ruoka-alan toimijat ja kehittäjät voivat laajasti sitoutua. Kehittämisohjelma asettaa tavoitteet, toimenpiteet ja mitattavissa olevat tulokset ruoka-alan toiminnalle vuosille 2021–2027 sekä luo systemaattisen tavan, jolla toteutumista seurataan ja tehdään tarvittavia muutoksia.

Toisen toimenpidekokonaisuuden pääpaino on ruoka-alan uutuustiedon välittäminen, alan tunnettuuden lisääminen ja arvostuksen nostaminen, jotta ruoka-alalle saadaan tekijöitä. Etelä-Savon vahva ruoka-alan osaaminen tuodaan esille alueellisesti ja valtakunnallisesti. Ruoka-alan toiminnan ja osaamisen esittelyyn tuodaan mukaan uusia kanavia ja osallistavia menetelmiä.

Kolmannessa työpaketissa keskeisin asia on ruoka-alan yrittäjyyden tukeminen ja tiedottaminen yrityksille käytettävissä olevista rahoitus- ja kehittämismahdollisuuksista järjestämällä alueellisia infotilaisuuksia sekä jalkautumalla yrityksiin.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy alueen ruoka-alan toimijat sitouttava Ruoka-alan kehittämissuunnitelma vuosille 2021–2027, Etelä-Savon ruoka-alan näkyvyys kasvaa ja alueen maaseudun yrittäjät osaavat käyttää paremmin tarjolla olevia kehittämisen välineitä.

Tietosuojaseloste_URAKKA_hanke

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Taina Harmoinen
taina.harmoinen(a)xamk.fi
040 662 5560

TILAISUUKSIEN MATERIAALEJA

Yritystilaisuudet

Ruoka-alan yritykset uudelle vuosikymmenelle – info rahoitus- ja tukipalveluista

19.2.2020 Savonlinna
4.3.2020 Pieksämäki
5.3.2020 Mikkeli

Ekoneum ry esittely, toiminnanjohtaja Taina Harmoinen, Ekoneum ry
Huomioita liiketoiminnan suunnittelusta ja markkinoinnista pienyrityksissä, Kirsi Mutka-Paintola, ProKasvu-hanke, ProAgria Etelä-Savo
Katsaus ruoka-alan lisäarvotekijöihin ja Etelä-Savon vahvuuksiin, Marjo Särkkä-Tirkkonen, URAKKA-hanke, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Yrityksen monikanavainen viestintä:
Kahvila Alku, Elina Loukse (Savonlinna)
Virtasalmen Viljatuote Oy, Petri Karjalainen (Pieksämäki)
Vierulan tila, Tiina Kohonen, Mäntyharju (Mikkeli)
Yritysten kehittämisrahoitus – mistä ja miten, Jukka Kotro, Etelä-Savon Ely-keskus
Kehittämishankkeet yrittäjän apuna,
ProKasvu-hanke, Petteri Mattila, ProAgria Etelä-Savo
URAKKA-hanke, Taina Harmoinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Loppukeskustelu

Tilaisuuksien järjestämisestä vastasivat URAKKA – Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala -hanke ja ProAgria Etelä-Savon ProKasvu-hanke, joita rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

TULEVAISUUSTÄRSKYT

VISIOITA VIRTUAALISEEN RUOKAKAUPPAAN 5.5.2021

Tervetuloa Ruokaketjun Tulevaisuustärskyille URAKKA_hanke Taina Harmoinen

Klikkaa sisään online-kauppaan – askeleet verkkokaupan maailmaan
– sopivatko tuotteeni myytäväksi verkkokaupassa
– perustanko oman verkkokaupan vai tarjoanko tuotteet myyntiin kansainväliseen verkkokauppaan
– mikä on oman verkkokauppani toiminnan tarkoitus

Director, International Affairs, Jukka-Pekka Inkinen, Fennopromo Oy

Amazon on valtavirtaa. Kuinka tuote Amzoniin, case Saksan Amazon
Business Development Director & Co-founder Pasi Bruun, Retime Oy

Kokemuksia Amazonin käytöstä, Simo Larmo, Birkkalan tila

Miten oma verkkokauppa perustetaan ja mitä tulisi huomioida Verkkokauppa-asiantuntija Teppo Rantaniva, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Verkkokaupan hyödyt ja haasteet – kokemuksia omasta verkkokaupasta Jussi Saarinen Heikkilän Yrttitila oy

ETELÄ-SAVON RUOKA-ALAN KEHITTÄMISOHJELMA 2021-2027

Vastuullinen, menestyvä ja muutosjoustava Etelä-Savon ruoka-ala - Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelman 2021-2027 kansikuva.

Tutustu Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelmaan vuosille 2021-2027 tästä.

Vastuullinen, menestyvä ja muutosjoustava Etelä-Savon ruoka­-ala -esite

UUSIA TUULIA - ETELÄ-SAVON RUOKA-ALAN UUTISKIRJE

Lue toukokuun 2022 uutiskirje tästä

Lue maaliskuun 2022 uutiskirje tästä

Lue helmikuun 2022 uutiskirje tästä

Lue joulukuun 2021 uutiskirje tästä

Lue marraskuun 2021 uutiskirje tästä

Lue syyskuun 2021 uutiskirje tästä

Lue kesäkuun 2021 uutiskirje tästä

Lue huhtikuun 2021 uutiskirje tästä

Lue tammikuun 2021 uutiskirje tästä

Uutiskirjeen voi tilata lähettämällä viestin taina.harmoinen(at)xamk.fi

Ruokapuhetta Etelä-Savosta -podcastsarja

Järvi-Suomen Kalatuote

 

Hietalan luomutila

Kuvalan liha

Iso-Mikkasen tila

RUOKATEKOJA ETELÄ-SAVOSTA -TILIT FACEBOOKISSA JA INSTAGRAMISSA - OTA SEURANTAAN

Ajankohtaista

Kiinnostaako sinua Etelä-Savon ruoka-ala – liity ruokaviestijäverkostoon

Kiinnostaako sinua Etelä-Savon ruoka-ala – alkutuotanto, jalostus, marjastus, kalastus? Oletko innokas ruoanlaittaja tai otatko mielellään ruoka-annoksista kuvia? Juuri Sinua etsimme ruokaviestijäverkostoomme! Miksi verkosto? Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala – URAKKA -hankkeen yhtenä tavoitteena on Etelä-Savon ruoka-alan näkyvyyden lisääminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi kokeilemme joukkovoimaa eli kokoamme yhteen vapaaehtoisia ruokaviestijöitä verkostoksi lisäämään maakunnan ruoka-alan näkyvyyttä. Etelä-Savon ruoka-ala...

Faktat

Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala - URAKKA

01.01.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 299 457 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 122 690 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto