Suomalainen metsä- ja järvimaisema ilmasta kuvattuna.

Metsä, ympäristö ja energia

Vahvuusalalla tutkitaan ja kehitetään uusia tuotteita, tuotantoprosesseja sekä mittaus- ja monitorointiratkaisuja bio- ja kiertotalouden sekä teknologiateollisuuden aloilla.

Osaamisemme ja laboratoriomme ovat vahvoja biotuote- ja kuitutekniikan, jätevesien puhdistuksen, ympäristöturvallisuuden, puun modifioinnin sekä energiatekniikan aloilla.

Vahvaa tutkimus- ja kehittämisosaamista

Teemme vuosittain yhteistyötä lähes 400 yrityksen kanssa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, tilaustutkimuksessa sekä pilotointi- ja analyysipalveluissa.

Ratkaisumme monipuolisiin yhteiskunnan tarpeisiin

Betonia odottamassa leukamurskausta.

Bio- ja kiertotalous

Bio- ja kiertotalous

Bio- ja kiertotalouden tutkimus- ja kehitystyömme keskiössä ovat biohiilen korkeamman jalostusasteen tuotteet toimialasta riippumatta, rakentamisen materiaalitehokkuus ja kiertotalous sekä poistotekstiilien käsittely ja hyödynnettävyys.

Komponentteja Savonlinnan 3K-tehtaalla

Kestävät energiajärjestelmät

Kestävät energiajärjestelmät

Uusi strateginen tutkimusavauksemme vastaa meneillään olevan energiamurroksen tarpeisiin alueellisesti ja kansallisesti. Soveltava tutkimuksemme tulee kohdentumaan erityisesti sektori-integraatioon, jossa puhtaan energian tuotannolla ja energian varastointiratkaisuilla on iso rooli.

Kuva LoadFrame-laitteesta Teollisen puurakentamisen laboratoriossa Savonlinnassa

Kuitu- ja prosessitekniikka sekä puurakentaminen

Kuitu- ja prosessitekniikka sekä puurakentaminen

Tutkimme ja kehitämme ympäristö- ja energiatehokkaita prosessikonsepteja metsäbiomassan ja puukuidun käsittelyyn ja jatkojalostukseen. Uutena kehityskohteenamme on selluloosan modifiointi muun muassa paineellisissa kemiallisissa prosesseissa sekä tekstiilikiertotalouden pilotointi- ja teollinen tutkimus.

Ympäristöturvallisuus ja vesiteknologia

Ympäristöturvallisuus ja vesiteknologia

Xamkin ympäristöturvallisuuden ja vesiteknologian tutkimusryhmän kehitystyön tavoitteita ja painopisteitä ovat puhtaat teknologiset ratkaisut bio-, vesi- ja kiertotaloudessa sekä älykkäät monitorointimenetelmät ja ympäristöturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvien riskien hallinta sekä yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristön tilan monitorointi.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää tutkimus- ja kehittämistoiminnastamme ja mahdollisuuksista yhteistyöhön?

Tutkimusyksikkömme

Pientä hiiltä kuvattu läheltä.

Biosampo

Biosampo

Bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus

Elektronisia laitteita.

Elektroniikan 3K-tehdas

Elektroniikan 3K-tehdas

Elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalveluja

Laboratoriotilat katon rajasta kuvattuna.

Kuitulaboratorio

Kuitulaboratorio

Biotuotetekniikan innovaatiokeskus

Mies tutkimassa

Kymilabs

Kymilabs

Päästömittaus-, melumittaus-, CE-merkintä- ja betonintestauspalvelut

XFlash 7 –EDS-detektori liitettynä Hitachi S-4800 SEM -pyyhkäisyelektronimikroskooppiin. Laitteella voidaan tehdä alkuaineanalyyseja.

Mikpolis

Mikpolis

TKI-osaamista materiaali- ja valmistustekniikassa

Tutustu tutkimus- ja kehittämistoimintaamme

Ajankohtaista metsän, ympäristön ja energian tutkimustyössä

Ota yhteyttä

Tutkimusjohtajat ja -päälliköt

Puhelin
+358445715861
Sähköposti
Lasse.Pulkkinen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Lasse Pulkkinen
Tutkimusjohtaja
+358445715861
Lasse.Pulkkinen@xamk.fi
Puhelin
+358503459540
Sähköposti
Petteri.Jernstrom@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Petteri Jernström
Tutkimusjohtaja
+358503459540
Petteri.Jernstrom@xamk.fi
Puhelin
+358504615572
Sähköposti
Elina.Havia@xamk.fi
Yksikkö
Elektroniikan 3K-tehdas
Elina Havia
Tutkimuspäällikkö
+358504615572
Elina.Havia@xamk.fi
Puhelin
+358407071180
Sähköposti
Yrjo.Hiltunen@xamk.fi
Yksikkö
Kuitulaboratorio
Yrjö Hiltunen
Tutkimuspäällikkö
+358407071180
Yrjo.Hiltunen@xamk.fi
Puhelin
+358447028418
Sähköposti
Sirpa.Rahiala@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Sirpa Rahiala
Tutkimuspäällikkö
+358447028418
Sirpa.Rahiala@xamk.fi
Puhelin
+358400869952
Sähköposti
Hanne.Soininen@xamk.fi
Yksikkö
Metsä, ympäristö ja energia
Hanne Soininen
Tutkimusryhmäpäällikkö
+358400869952
Hanne.Soininen@xamk.fi

Tutkimusyksiköiden johto

Puhelin
+358503707671
Sähköposti
Elmar.Bernhardt@xamk.fi
Yksikkö
Elektroniikan 3K-tehdas
Elmar Bernhardt
Testaus- ja suunnittelupäällik
+358503707671
Elmar.Bernhardt@xamk.fi
Puhelin
+358503098207
Sähköposti
Hannu.Leinonen@xamk.fi
Yksikkö
Elektroniikan 3K-tehdas
Hannu Leinonen
Tki-yksikön johtaja
+358503098207
Hannu.Leinonen@xamk.fi
Puhelin
+358407368651
Sähköposti
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi
Yksikkö
Kymilabs
Hanna-Kaisa Koponen
TKI-yksikön johtaja
+358407368651
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi
Puhelin
+358405345127
Sähköposti
Aapo.Nylen@xamk.fi
Yksikkö
Mikpolis

Materiaalien ja rakenteiden mekaaninen testaus

Materiaalien olosuhdetestaus

Materiaalien rakenne-, koostumus- ja alkuaineanalyysit

Materiaalien termoanalyysit

Materiaalien pinta-analyysit

On-site –testaukset

Tuotteiden ja materiaalien prototyyppivalmistus ja testaus

Aapo Nylén
Tki-yksikön johtaja
+358405345127
Aapo.Nylen@xamk.fi
Puhelin
+358405828468
Sähköposti
Tapio.Tirri@xamk.fi
Yksikkö
Kuitulaboratorio
Tapio Tirri
Tki-yksikön johtaja
+358405828468
Tapio.Tirri@xamk.fi