Eteläsavolaisten kansalaisjärjestöjen näkemyksiä omasta roolista, tehtävästä ja toiminnan edellytyksistä.

Projektin ydintavoite: vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöt ovat nousemassa merkityksellisiksi hyvinvointipalvelujen tuottajiksi. Hankkeessa selvitettiin, millaisena eteläsavolaisten kansalaisjärjestöjen toimijat näkevät oman roolinsa, tehtävänsä, toimintansa edellytykset, mahdollisuudet ja rajoitteet suhteessa eteläsavolaisten kokonaishyvinvointiin, osallisuuteen ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Projektin muut tavoitteet: Keskeisenä tavoitteena oli selvittää myös kansalaisjärjestöjen roolia vapaaehtoisten näkökulmasta, omien toimijoidensa hyvinvoinnin rakentajina (nk. toiminnan sisäisenä hyvinvointipalveluna). Tällä tavoin pyrittiin lisäämään myös vapaaehtois- ja kansalaisjärjestötoiminnan toimintaedellytyksiä ja lisätä toiminnan houkuttelevuutta eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten keskuudessa.

Hankkeen julkaisu

Yhteystiedot

Anu Haapala
tutkimusjohtaja
p. 050 312 5123
anu.haapala(at)mamk.fi

Faktat

Vapaaehtoistyö, kansalaisjärjestöt ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen Etelä-Savossa

01.04.2013 – 31.03.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta