Yritysten uudistumisen keinona käytetään vertaiskehittämistä ja -oppimista, jossa tieto ja oivallus rakennetaan yhdessä

TAVOITTEET

Vertaiskehittäminen kaupan ja palvelualan pienyritysten uudistumisessa -hanke vastaa keskustan pienyritystenuudistumistarpeeseen, joka johtuu vähittäiskaupan rakennemuutoksesta. Suuret keskustojen ulkopuoliset kauppakeskittymät ovat vähentäneet ydinkeskustojen vetovoimaisuutta ja erityisesti kaupan ja palvelualan pienyritysten liiketoimintaa.
Hanke kohdistuu Kouvolan keskustan kaupan ja palvelualan pienyritysten, työntekijöiden ja johdon/yrittäjän uudistumiskyvyn parantamiseen. Hankkeessa käytetään uudistumisen keinona vertaiskehittämistä ja –oppimista, jossa tieto ja oivallus eivät tule jostakin valmiina, vaan se rakennetaan yhdessä henkilöiden kesken, jolloin syntyy uutta ymmärrystä ja osaamista. Yritysten sisäinen osaaminen vahvistuu ja mahdollistaa avoimemman yhteistyön muiden yritysten kanssa.

TOIMENPITEET

1) Yritysten toimintaympäristön ja uudistumistarpeiden kartoitus

2) Tuottavuuden ja uudistumiskyvyn kehittäminen vertaisoppimisella ja -kehittämisellä

3) Tulosten koonti, levittäminen ja hyödynnettävyys

TULOKSET

Hankkeen tuloksena on työpajoissa kehitettävä pienyritysyhteistyömalli, jonka avulla yritykset pystyvät uudistamaan omaa osaamistaan ja toimimaan verkostoissa mm. markkinoinnissa, työvoiman yhteiskäytössä ja uusien yhteisten palveluiden kehittämisessä.

Hankejulkaisu sisältää hankkeessa käytetyt työkalut ohjeistuksineen

Lisätietoja

Projektipäällikkö Riku Happonen, 044 702 8238, riku.happonen@xamk.fi

Faktat

Vertaiskehittäminen kaupan ja palvelualan yritysten uudistamisessa

01.11.2016 – 28.02.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Kouvola Innovation - Kinno, yritykset

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 110885 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 110885 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR (Euroopan sosaalirahasto) -rahoitus