Valtio Expo 2016 -tapahtuma kokosi 17.5. arviolta viitisen sataa valtionhallinnon päättäjää ja asiantuntijaa Marina Congress Centeriin Katajanokalle. Tutkimuskeskus Digitalia oli läsnä kahden edustajan voimin.

Puheenvuoroissa käsiteltiin työn tuottavuutta, yhteentoimivuutta ja digitalisaatiota. Lisäksi esille nousivat robotiikka, prosessien kehittäminen ja erilaisten palveluiden ideoiminen ja kehittäminen asiakaslähtöisesti.

Vaikuttaa vahvasti siltä, että valtiohallinnonkin tasolla on vihdoin oivallettu asiakaslähtöisyyden ja henkilöstötyytyväisyyden arvo. Esimerkiksi Valtorin yhteisten ICT-palveluiden kehittämiseen on otettu mukaan todellisia loppukäyttäjiä. Sari-Anne Hannula mm. totesi, että palvelun on oltava laadukas ja kustannustehokas, vaikkakin palvelun tuottajalla eli Valtorilla on on monopoliasema. Ajatusmalli, joka 20 vuotta sitten ei olisi tullut kuuloonkaan. Hienoa!

Monet nykyiset digitaaliset ratkaisut noudattavat vielä vanhoja käytäntöjä ja toimintatapoja. Tulevaisuudessa pitäisi löytää tapoja tehdä työ kokonaan eri tavalla. Esiin nostettiin ”työ 2.0” konsepti, joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn. Tätä tukevat päätelaitepalvelu VALTTI, viestintäratkaisu VYVI sekä etäkäyttöpalvelu KAUKO. Oman työpisteen palvelut ovat siis käytössä täysin myös työskenneltäessä etäpisteessä.

Työskentelyä tuetaan myös mahdollistamalla BYOD (Bring Your Own Device) -malli siten, että laitteille on määritetty tietyt reunaehdot täytettäviksi. Maailmalla on monia firmoja, jotka maksavat työntekijöilleen tietyn summan vuodessa, jos he käyttävät omia laitteitaan työskentelyyn. Tällainen toimintakulttuuri olisi mielestämme hyvä ottaa harkintaan myös tulevassa Xamkissa.

Yrjö Benson VM:sta nosti esiin lait ja niiden ongelmat. Hän mainitsi monia tapauksia, joissa yhteentoimivuutta rajoittaa se, että laissa on erikseen kerrottu, mille tahoille tietoja voi luovuttaa. Jos tahoa ei ole mainittu, tietoa ei voi tulkinnan mukaan luovuttaa, vaikka kyseisellä taholla olisikin oikeus tietoon. Toinen mielenkiintoinen asia Bensonin puheenvuorossa oli kokonaisarkkitehtuuri. Bensonin mukaan tämä on vihattu sana ja mietinnässä onkin sen käytöstä luopuminen. Tämä koskettaisi laajasti myös Mamkin sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutusta, joka tällä hetkellä pohjautuu vahvasti kokonaisarkkitehtuurin takana olevaan malliin.

Lopuksi esille nostettakoon VM:n Jari Kallelan puheenvuoro yhteisestä sähköisestä arkistoinnista. Puheenvuoro perustui pitkälti Sapa-työryhmän lausuntopyyntöön ja sen tuloksiin. Kokoamme tähän puheenvuorossa esitettyjä havaintoja ottamatta niihin sen enempää kantaa – jokainen muodostakoon oman mielipiteensä.

  • Yksi iso arkisto on halvempi kuin monta pientä
  • Sapa-palvelu on maksullinen määräajan säilytettävälle aineistolle
  • Yksityisten arkistopalveluja tarjoavien yrityksen kykyyn hoitaa homma ei luoteta
  • Sapan aikataulu on osoittautunut jo nyt liian optimistiseksi.
  • Ei jakseta uskoa, että 10v vanhat tiedot olisivat tietoturvakriittisiä.

 

Loppukaneettina Digikiri -puheenvuorossa todettiin: ”Digitalisaatio etenee – johdettuna tai ilman, ja se vaikuttaa kaikkeen hallitusohjelmasta, raporteista ja julkilausumista huolimatta.”

Teksti: Anssi Jääskeläinen ja Liisa Uosukainen, Digitalia