Voihan Kelkutti!

Karjala-tietokantahanke aloitti helmikuun alusta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tiloissa Mikkelin Xinno- ja Mikpoli-rakennuksissa. Meitä on täällä 11 työntekijää, projektipäällikkönä Jari Ropponen, tki-asiantuntijoina...

Jaetaan ja kierrätetään

Bongasin netistä Heli Saavalaisen Helsingin Sanomiin kirjoittaman pääkirjoituksen viime syksyltä (21.9.2016), jossa kerrotaan kierto- ja jakamistaloudesta. Ideana tässä on, että materiaalit...

Juvenia puhuu

Juvenia on Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Sen toiminta keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Siä...

Yhteenvetoa hankkeen kehittämistoimista

Torstaina 11.5.2017 pidettiin Mikkelin palvelukeittiöiden työntekijöiden kanssa kevään viimeinen tiimipalaveri, jossa tehtiin yhteenvetoa syksyn 2016 ja kevään 2017 kehittämistoimista. Yhteenvetoa...

Tekniikan koulutuksen kuulumisia Pohjois-Karjalasta

Karelia-ammattikorkeakoulun (Karelia AMK) talo-, rakennus- ja konetekniikan koulutukset ovat olleet mukana valtakunnallisessa Jatkoväylä -hankkeessa selvittämässä keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän...

Metsänkäsittelyn merkitys metsäkanalinnuille?

MONIMUOTOISET METSÄT Metsänomistaja – tiesitkö, että uudistettu metsälaki lisää valinnanvapautta metsien käsittelyssä? Tiedonvälitystilaisuus monipuolisista metsänkäsittelymenetelmistä. Tilaisuudessa perehdytään eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen...

Jatkoväylä-hankkeen 9.5.2017 seminaarin aineistot

Jatkoväylä-hankkeen 9.5.2017 järjestämässä seminaarissa esitetyt aineistot löytyvät ohesta. Pdf-tiedostot aukeavat uudella välilehdellä näkyvää ensimmäistä diaa klikkaamalla. Aamupäivän seminaaripuheenvuorot: Jatta Herranen,...

Terveiset Ammattikeittiöosaajat ry:n seminaarista

Pääsimme esittelemään Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hanketta Ammattikeittiöosaajat ry:n (Amko ry) kevään seminaarissa, joka järjestettiin Turussa 26.–27. 4.2017. Tällä kertaa...

Ennallistaminen metsäluonnon pelastus?

Ennallistaminen on keino nopeuttaa ihmisen muokkaaman ympäristön palauttamista takaisin luonnontilaan tai mahdollisimman lähelle sitä. Tavallisesti tarkoitetaan metsien ja soiden alkuperäisen luonnontilaisuuden palauttamista. Ennallistamisella...

Luomuun suhtaudutaan yhä myönteisemmin

Kuluttajien luomutuotteiden tuntemus ja suhtautuminen luonnonmukaisesti tuotettuun ruokaan ovat muuttuneet yhä myönteisempään suuntaan. Tämä käy ilmi vuoden 2017 alussa toteutetussa...