Elämme keskellä datavallankumousta. Uutta dataa syntyy joka hetki valtavia määriä. Samalla lisääntyy myös tarve erottaa datamassoista olennainen tieto ja tuoda se käyttäjien ulottuville. Tiedon tuottaminen ja jakaminen ei yksin riitä: tarvitaan systemaattista tiedon koko elinkaaren hallintaa.

Kuinka kansalaiset voisivat paremmin hallita omaa digitaalista tietoaan? Kuinka digitaalisten aineistojen saatavuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia voidaan parantaa? Entä millä tavoin varmistetaan, että tarvittava tieto säilyy ja on käytettävissä pitkälle tulevaisuuteen? Näiden ongelmien ratkaisemiseksi data on ensin muutettava ymmärrettävään muotoon, hyvin kuvailluksi ja saatavilla olevaksi tiedoksi, jonka ominaisuudet ja alkuperä tunnetaan.

Digitalia tekstiton ihok

 

Mikkelin ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhdessä perustama tutkimuskeskus Digitalia kehittää menetelmiä tiedon automaattiseen keräämiseen, luokitteluun ja rikastamiseen. Tässä työssä tarvitaan inhimillisen tietotaidon lisäksi koneellisia, älykkäitä ja oppivia ratkaisuja.

Seulomme digitaalisen viestinnän arkistoista esiin olennaisen tiedon. Jaamme digitaaliset asiakirjat osiin asiasisällön perusteella. Lisäämme asiakirjoihin tunniste- ja kuvailutietoja, jotka helpottavat aineiston jatkokäyttöä. Artikkeleita voidaan myös poimia automaattisesti tekstimassasta.

Tiedonhallinnan asiantuntijat palveluksessasi – täältä löydät yhteystietomme!

Teksti: Miia Kosonen