Xamkin Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalalle hankittiin suuren mittakaavan 3D-tulostukseen CNC Barcenasin valmistama Super Discovery 3D Printer Workstation. Gantry-tyyppisen 3D-tulostimen tulostustilavuus on 1.3 x 2.5 x 1 m. Tulostusmateriaaleiksi soveltuvat laajalla skaalalla erilaiset granulaattimuotoiset termoplastiset polymeerit ja komposiitit. Laitteen hankinnassa huomioitiin erityisesti erilaisten puu- ja biomateriaalipohjaisten komposiittimateriaalinen käyttö tulostusmateriaalina. Myös uusien paikallisesti kehitettyjen biomateriaalin käyttö on mahdollista, koska laitteisto on materiaalien suhteen avoin ja sen laaja työstölämpötila-alue mahdollistaa erittäin kattavan materiaalivalikoiman. Työasema sisältää myös 45° tulostuspään sekä jyrsinpään pintojen jälkityöstöä varten. 45° tulostuspää mahdollistaa haastavien muotojen esimerkiksi onttojen rakenteiden tulostamisen ilman materiaalihävikkiä. Näiden ominaisuuksien avulla laajennetaan merkittävästi suuren mittakaavan 3D-tulostuksen sovelluskenttää.

 

3D-tulostustyöasema asennettiin uuteen Puurakentamisen laboratorioon Savonlinnan Lypsyniemeen 28.11.2023 ja laitteiston käyttökoulutus järjestettiin 29.11.2023 ja 30.11.2023. Koulutuksessa harjoiteltiin 3D-tulostusta, jyrsintää, 45° tulostamista, laitteen huoltoa sekä tietoa laitteistolle soveltuvista tulostusmateriaaleista. Asennus ja käyttöönotto sujui ongelmitta ja suunnitellun aikataulun mukaisesti.

 

Kuva. Laitteiston asennus- ja koulutushenkilöstö CNC Barcenasilta Espanjasta sekä AMBIO-projektin TKI-asiantuntijat Mikko Nykänen (3. vasemmalta), Eetu Huttunen (5. vasemmalta) ja Ilkka Vanttaja (6. vasemmalta). Kuva CNC Barcenas.

 

SUUREN MITTAKAAVAN 3D-tulostustutkimusympäristö

 

Laitteisto hankittiin AMBIO Laiteprojektin puitteissa. Projektia rahoittavat Etelä-Savon Maakuntaliitto EAKR:n puitteissa, Xamk ja Savonlinnan kaupunki. Laitteistoa hyödynnetään suuren mittakaavan 3D-tulostuksen tarpeisiin Xamkilla käynnissä olevassa laiteprojektin rinnakkaisessa AMBIO-sovellushankkeessa. Laitteella voidaan tutkia esimerkiksi biomateriaalien 3D-tulostettavuutta ja materiaalien soveltuvuutta suuren mittakaavan sovelluksiin kuten huonekalut, lavaste- ja sisustuselementit, erilaiset muottisovellukset sekä ajoneuvosovellukset. Uuden suuren mittakaavan 3D-tulostustutkimusympäristön avulla luodaan alueelle uusia tuoteinnovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Linkki hankesivuille: www.xamk.fi/ambio

 

Lisätietoja antavat:

Lasse Pulkkinen
Tutkimusjohtaja Metsä-Ympäristö-Energia, Xamk
040 352 8794
lasse.pulkkinen(at)xamk.fi

 

Mikko Nykänen
TKI-asiantuntija
050 530 6751
mikko.t.nykanen(at)xamk.fi

 

Eetu Huttunen
TKI-asiantuntija
050 5746655
eetu.huttunen(at)xamk.fi