Kehity ihmisten, asioiden ja osaamisen johtamisessa!

Tarve johtajuuden kehitykselle on aito. Oli kyse sitten miljoonien liikevaihdon yrityksestä tai pienemmästä vasta-alkavasta toimijasta, yritys kasvaa ja seisoo vankimmin hyvän johtamisen vakaalla ja turvallisella perustalla. 

 

Mediassa törmää jatkuvasti teksteihin johtamisesta ja johtajuudesta: kuinka johtaa oikein tai paremmin, mitkä ovat johtamisen keskeisiä virheitä, kuinka taklata työn monipaikkaisuuden haasteita, missä suhteessa ovat itseohjautuvuus ja lähijohtajuus, mitä on inhimillinen johtajuus ja muut, mitä moninaisemmat teemat.  

 

Koulutus tukee johtamisen edellyttämää itsetuntemusta 

 

Kuten subjektiivisissa asioissa aina, omat kokemukset vaikuttavat näiden asioiden kokemiseen ja sisäistämiseen merkittävästi. Tuo subjektiivisuus onkin keskeistä hyvässä johtamisessa. Me olemme ihmisiä, joilla on erilaiset persoonat, arvot ja tarpeet. Me johdamme eri tyyleillä ja myös haluamme tulla johdetuksi eri tavoilla. Tapaasi johtaa arvostetaan yhdessä kontekstissa, mutta toisaalla se ei välttämättä toimi lainkaan. Mistä sitten tunnistan sen, mihin kategoriaan itse kuuluu? Katselukulman avartaminen ja johtamiseen liittyvän tietotaidon lisääminen kouluttautumalla auttaa aina.  

 

Kun pohtii nykyisestä työelämästä kumpuavaa paremman johtajuuden tarvetta, on vähintäänkin perusteltua jatkaa toimivan historian viitoittamalla tiellä. Xentren edeltäjä Pienyrityskeskus tuotti johtajuuden valmennuskokonaisuutta vuodesta 1980 alkaen yli 70 kertaa yli 2000 yritysjohtajalle. Syksyllä 2022 alkamaan suunniteltuun valmennuskokonaisuuteen onkin otettu oppia niin tuosta jo koetusta kuin myös yritysmaailman tuoreista tarpeistakin.   

 

Uudistunut CEO JOKO vastaa työelämän kehitykseen
 

Ennestään tuttuja moduuleja on rikastettu vastaamaan työelämän kehityksen uusiin tarpeisiin. Olemme täydentäneet kokonaisuutta kahdella uudella valmennuspäivällä. Sen lisäksi että nykypäivä edellyttää datan johtamisen taitoja, myös esihenkilöiden ja työyhteisön roolitukset kaipaavat jatkuvaa pohdintaa ja kehitystä. Päivitetty valmennus tarjoaa kattavan paletin niin itse johtajuuteen kuin johtamisen eri osa-alueisiinkin. Vaikka kahdeksan päivän valmennus ei tee kenestäkään täydellistä johtajaa, ehkä sitäkin tärkeämpää on saada osallistujat miettimään omaa tekemistä isommassa kuvassa. Parhaassa tapauksessa syttyy valo sen suhteen, millä saralla omaa osaamista on aidosti syytä kehittää.   

 

Suurimpana muutoksena on valmennuksen toteutus pääasiassa Xamkin omilla resursseilla. Isossa koulutustalossa meillä on huikeita ammattilaisia opettajina – ammattilaisia, joista monet tuottavat näitä samoja palveluita myös yrittäjinä. Heidän tiivis yhteistyönsä työelämän ja tulevaisuuden työntekijöiden ja johtajien kanssa tarjoaa osallistujille erinomaisen kattauksen johtajuuteen. Ulkopuoliset asiantuntijat ovat edelleen mukana sellaisissa valmennusmoduuleissa, joihin meiltä ei löydy talosta riittävää asiantuntijuutta.  

 

Kenelle valmennus sitten sopii?  

 

Vaikka johtajat ja esihenkilöt ovat valmennuksen selkeä kohderyhmä, siitä on hyötyvät myös tämän suuntaisia urasuunnitelmia tekevät. Lisäksi erilaiset avainhenkilöt ja projektitiimejä johtavat asiantuntijat saavat kallisarvoista oppia nimenomaan ihmisten johtamiseen pelkkien tavoitteiden ja suoritusten sijasta.  
 

Yksityiskohtaisempaa tietoa moduulien sisällöistä löydät valmennuksen verkkosivuilta.  

 

Artikkelin on kirjoittanut Inka Vanhanen ja toimittanut Tuulevi Aschan