Miten yritys kasvaa ja kehittyy? Yksi ratkaisu on startup. Siihen tarvitaan idea, missio ja osaava tiimi. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk tarjoaa startupia tai muuten yrittäjyyttä suunnittelevalle opiskelijalle räätälöityjä polkuja yrittäjyyteen. Oman startupin kehittämiseen on saatavilla myös pienimuotoista tukirahoitusta.

 

Yrityskehittäjä ja LEAN-menetelmän asiantuntija Markus Mäntysen mukaan startup on samaan aikaan oppimis-, toteuttamis- ja kokeilupeli, johon kuuluu myös ketterä LEAN ja kokeilukulttuuri.

”Startup-yrittäjällä on oltava kykyä nähdä iso visio ja samalla realismia edetä kunnianhimoisesti idean kanssa eteenpäin. Onnistuminen edellyttää tiimiä, joka kykenee oppimaan muuta markkinaa nopeammin ja kykenee toteuttamaan uutta, skaalautuvaa liiketoimintaa kokeilukulttuurin avulla”, Markus Mäntynen sanoo.

Jokainen startup lähtee hyvästä ideasta. Pelin henkeen kuuluu, että ideaa pitää testata. Ja tarvitaan myös monta hyvää ideaa, ennen kuin löytyy se tuote tai palvelu, jolla on kasvun edellytyksiä.

Markus Mäntynen muistuttaa, että startupien kehittyminen tarvitsee toimivan ekosysteemin. Sen luomisessa ja ylläpitämisessä keskeisessä roolissa ovat oppilaitokset. Itä-Suomessa Xamk on luonut ekosysteemin, joka kannustaa opiskelijoita kokeilemaan ja innovoimaan uutta yritystoimintaa ja luomaan startupeja.

”Oppilaitoksia, kuten Xamk, tarvitaan ideanikkareiden kouluttamiseen, mutta ennen kaikkea tuomaan opiskelijoita ja osaamista yhteen ja tiimiytymään. Lisäksi tarvitaan pääomia. Alkuun mahdollisesti lähimmiltä tukijoukoilta, mutta kun yritystoiminta käynnistyy ja se alkaa kasvaa, tarvitaan myös business-enkeleiden ja sijoitusyhtiöiden rahoitusta”, toteaa Markus Mäntynen.

 

Mikrorahoitusta opiskelijayrityksen tueksi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on tarjonnut yksittäisille opiskelijoille tai tiimeille yritystoiminnan tueksi erityistä Startup Fund -rahoitusta jo kuuden vuoden ajan. Sen tavoitteena on motivoida opiskelijoita yrittäjyyteen ja mahdollistaa tiimien pienet tuote- tai palvelukokeilut. Tukea voi saada yhdellä hakukerralla enintään 1 000 euroa.

”Tukea on jaettu pari kertaa vuodessa tietyin kriteerein. Hakemus on selkeä ja yksinkertainen ja rahan käytöstä selviää pienellä raportoinnilla. Suosio on vaihdellut paljokin vuosittain. Viime vuonna hakemuksia tuli 30 kappaletta”, kertoo Xamk Xentren kehityspäällikkö Minna Lehesvuori.

Startup Fund on Xamkin opiskelijayrittäjyyden tukirahasto, jota hallinnoi Xamk Xentre-yksikkö. Myös yksityiset rahoittajat voivat kohdentaa tukensa opiskelijayrittäjille tukirahaston kautta. Vuosittain tukirahasto on jakanut rahoitusta 10-20 000 euroa.

Huomionarvoista on se, että hyvin edenneet hankkeet voivat hakea rahoitusta myös seuraavilla kierroksilla eli yhteensä rahoitusta voi hakea enintään 3 000 euroa.

”Olen itse ajatellut, että tämä Startup Fund on vähän tällainen kiltimpi ja pienempi versio Leijonan luolasta. Ja vaikka se oma idea ei lähtisikään lentoon, niin tässä ei menetä mitään, koska ajatuksena on nimenomaan saada opiskelijat innostumaan ja kokeilemaan”, kiteyttää Minna Lehesvuori

 

Innovaatioiden, yrittäjyyden ja startupien akatemia

Startup Fund on osa Xamkin *ship Akatemiaa, joka kokoaa oppilaitoksen innovaatio- ja yrittäjyysopinnot sekä yrittäjyyteen liittyvät hankkeet ja tapahtumat saman sateenvarjon alle. Lisäksi *ship Akatemian alla toimii opiskelijayrittäjyysyhdistys Patteri ES, joka tukee ja kokoaa alueella yrittäjiksi haluavia opiskelijoita.

”Patterin tavoitteena on tuoda nimenomaan sitä yrittäjämäistä asennetta kaikille opiskelijoille ja mahdollistaa niitä väyliä, joita kautta opiskelija voi löytää apua opiskelujen aikaiseen yritystoimintaan. Meillä on Patterissa tosi paljon myös kansainvälisiä opiskelijoita”, toteaa Xamk Xentren projektipäällikkö Mari Kirjalainen.

Yrittäjiksi aikoville ja aloittaville yrittäjille järjestetään vuosittain keväällä myös *ship Startup Festival, joka on Xamkin opiskelijayrittäjyyden kansainvälinen päätapahtuma. Se tuo yhteen varhaisen vaiheen startupeja, yrittäjiä ja mentoreita.

”Meillä toimii *ship Akatemian alla myös matalan kynnyksen neuvontapalvelu Startup Hotline kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Se tarjoaa konsultaatiota ja sparrausta liikeidealle, neuvontaa yritysopintoihin, mutta ohjaa myös ulkopuolisten, kuten kehitysyhtiöiden ja uusyrityskeskusten, palvelujen piiriin”, Mari Kirjalainen sanoo.

 

Valmiita koulutuspolkuja yrittäjyyteen

Opinnot ja yrityspalvelut Xamkissa muodostavat erilaisia polkuja yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan. Opiskelija voi valita opintojen jälkeiseen yrittäjyyteen tai sivutoimiseen yrittäjyyteen johdattavan polun mm. yrittäjyysopintojen, opinnäytetyön, mentoroinnin tai yrittäjyysvalmennuksen avulla tai vai luoda kurkistuksen yrittäjyyteen erilaisten tapahtumien, teemapäivien ja kokeilujen avulla.

”Opiskelija voi oman yrittäjyyden ympärille rakentaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin ja sitä kautta kytkeä yritystoiminnan vahvasti osaksi opintoja. Lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kautta päästään vielä laajemmin mukaan jo toimivien yritysten projekteissa ja työelämäyhteistyössä”, muistuttaa Mari Kirjalainen.

Oman osansa yrittäjyyspalveluihin ovat tuoneet myös Xamkin Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hankkeen tarjoamat valmennukset. Esimerkiksi Syty yrittäjäksi -valmennukset kokosivat 186 osallistujaa seitsemään live- ja verkkovalmennukseen ja kuusi Ota askel kevytyrittäjyyteen -valmennusta 162 osallistujaa.

”Molemmat olivat kattavia ja monipuolisia. Itse sain tosin paljon varmuutta sekä vahvistusta asioille, jotka on yrittäjänä hyvä tietää. Valmentajien kokemuksista oli mukava kuulla. Oli hienoa, että valmentajissa oli yrittäjiä kertomassa, miten asiat ovat itsellä sujuneet ja mitä he ovat itse yrittäjyydestä oppineet”, toteaa Xamkilla Savonlinnassa liikuntaohjaajaksi opiskeleva Elli Iso-Tuisku.

Hänelle yrittäjyysopinnot ovat kirkastaneet sen, että opintojen jälkeen yrittäjän ura on paras ratkaisu.

”Se fiilis on vain vahvistunut, että yrittäjyys on mun juttu tulevaisuudessa. Vähän on jo sellainen olo, että pitäisi jo päästä aloittamaan”, Elli Iso-Tuisku sanoo.

 

Täydennyskoulutuksella lisää startupeja

Markus Mäntysen mukaan mielikuva startup-yrittäjästä on parikymppinen nuori nero. Kuitenkin keskimääräinen yrittäjä on iältään päälle nelikymppinen teknologiapuolen asiantuntija, jolla on syvä ymmärrys omalta alaltaan.

”Tämän joukon täydennyskoulutusten lisääminen voisi olla esimerkiksi yksi keino, jolla voisi saada  uusia startup-yrityksiä ja kasvuyrityksiä Itä-Suomeen. Näillä työelämässä jo parikymmentä vuotta olleilla saattaa olla myös se satatuhatta euroa säästettynä käytettäväksi startupin käynnistämiseen”, muistuttaa Markus Mäntynen.

Samassa koulutusohjelmassa kokeneempien kanssa voisi olla Markus Mäntysen ajatuksen mukaan nuoria ja innokkaita opiskelijoita. Näin saataisiin startupien tiimeihin myös enemmän monimuotoista osaamista ja näkemystä työelämänkin puolelta.

 

Kirjoittaja: Tero Eloranta, Viestintä Oy Prodictum

 

Räätälöityjä polkuja yrittäjyyteen ja yritysten kasvuun -artikkeli on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hanketta (1.9.2020-31.8.2023), joka sai Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.

www.xamk.fi/yrittajyydenkolmasaalto

 

LÄHTEET:

Iso-Tuisku, E. 2023. Haastattelu 13.7.2023. Viestintä Oy Prodictum

Kirjalainen, M. 2023. Haastattelu 24.7.2023. Viestintä Oy Prodictum

Lehesvuori, M. 2023. Haastattelu 14.8.2023. Viestintä Oy Prodictum

Mäntynen, M. 2023. Haastattelu 12.7.2023. Viestintä Oy Prodictum