Koko Etelä-Savon maakunnan käsittävä, yrittäjyyden ekosysteemin kattava ja yrittäjyyttä kokonaisvaltaisesti valmennuksellisesti tukeva ROIHU-hanke on käynnistynyt.
–Nyt saamme jatkoa pitkäaikaiselle uuden yrittäjyyden ja pienten yritysten kouluttamisen työllemme. Voimme myös luoda jotain aivan uutta, hienoa ja näkyvää – todellista yrittäjyyden tekemisen meininkiä Etelä-Savoon, hehkuttaa johtaja Anne Gustafsson-Pesonen hanketta koordinoivasta Xamkin Pienyrityskeskuksesta. Projektin valmisteluryhmä on innoissaan uuden hankkeen avaamista mahdollisuuksista.

ROIHU-hanke on laaja kokonaisuus, jossa alueellisiin erityistarpeisiin pyritään vastaamaan aluekohtaisen tarpeen mukaan räätälöidyillä työpaketeilla. Hanke tukee valmennuksellisesti yrittäjyyttä samanaikaisesti monelta rintamalta, monen toimijan voimin.

Vahvoja toimijoita mukana
ROIHU-hanke toimii tiiviissä yhteistyössä alueen oppilaitosten Xamk, Esedu ja SAMIedu sekä keskeisten yrittäjyyden tukiverkostojen, kuten kuntien ja kaupunkien elinkeinotoimien, uusyrityskeskusten, yrittäjäjärjestöjen, paikallisten TE-toimistojen sekä ELY-keskuksen kasvupalvelujen kanssa.
–Pyrimme tuottamaan ja tuotekehittämään huipputasoista käytännönläheistä yrittäjyysvalmennusta.

Esimerkiksi Savonlinnassa yrittäjyyttä uravaihtoehtona miettivien henkilöiden sekä potentiaalien alkavien yrittäjien yrittäjyysratkaisun toteutumista tullaan tukemaan henkilökohtaisen sparrauksen ja vertaiskehittämisen keinoin perustettavassa uudessa yrityshautomossa, vahvan ja käytännönläheisen yrittäjyysvalmennuksen ohella. Protoilupajoissa pyritään yrityksille työstämään parhaita tuotteistamisen käytäntöjä hyödyntäen uutta liiketoimintaa ja kaupallisia tuotteita myös Mikkelissä ja tarvittaessa Pieksämäellä.

Tarpeen mukaan alkavia yrittäjiä valmennetaan yrittäjyyteen myös pienemmillä paikkakunnilla kuten Juvalla, Rantasalmella ja Mäntyharjulla – ja kätevästi ilta-aikaan.

Hankkeessa muutaman vuoden yrittäjinä toimineiden henkilöiden yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista erityisellä Pienyrittäjä-valmennusohjelmalla, jonka teemoina ovat esimerkiksi myynti, verkostot, talous, juridiikka ja jaksaminen. Myös esimiestyötä ja rekrytointiosaamista sparrataan.

Hanke pyrkii tukemaan henkilökohtaisen valmennuksen keinoin sukupolvenvaihdosten onnistumista erityisesti Pieksämäen alueella. Pieksämäen ohella pajoja tuotetaan tarvittaessa myös Savonlinnassa ja Mikkelissä. Pajoissa tärkeimpinä teemoina ovat henkinen sparraus luopumiseen ja jatkamisen alkuun.

Start-upeja maailmalle!
Hanke pyrkii vauhdittamaan maakunnallisten, hyvin alkuvaiheen yritysten suuntautumista haastaville kansainvälisille markkinoille erityisesti Savonlinnan alueelta.

ROIHU-hanke panostaa myös toisen ja korkea-asteen oppilaitosten yrittäjyyden ja yritysyhteistyön polkumallien suunnitteluun ja toteuttamiseen mm. NY mallin jatkokehittämiseen.
–Yrittäjyysvalmennuksen osaamista kehitetään ja yrittäjyyttä linkitetään osaksi opetusta, vakuuttaa Anne Gustafsson-Pesonen.

Uusi hanke pyrkii viemään jo aiemmin laadittua yrittäjyyskasvatuksen strategiaa käytäntöön. Tällä luodaan perustaa koko maakunnan kattavalle yrittäjyyden ekosysteemille.

ROIHU on juuri syttymässä, joten nyt kannattaa olla aktiivinen ja tarttua hankkeen kattavaan yrittäjyyden valmennustarjontaan. Hankkeen projektihenkilöstön rekrytointia viritellään parhaillaan.

Lisätiedot
Anne Gustafsson-Pesonen, Xamkin Pienyrityskeskus, anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi

Hanke saa osarahoitusta Etelä-Savon ELY-keskuksen ESR-rahoituksesta