Xamk Kuitulaboratorio on mukana merkittävissä kansainvälisissä hankkeissa, joissa on luotu uudet maksuttomat verkko-opetusalustat kiertotalouteen ja biojalostustekniikkaan liittyen. IMPRESS -hankkeen The Future of Biorefining ja New Cotton -hankkeen Circular Textiles ovat kaikille avoimia.

 

Fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita korvataan kestävillä biopohjaisilla vaihtoehdoilla. Tuttu lause, mutta miten niiden valmistuksessa käytettäviä uusia kemikaaleja ja materiaaleja syntyy? Mitä vaiheita biojalostusketjuun kuuluu? Jos haluat syventää osaamistasi uusien biopohjaisten tuotteiden valmistusketjun eri vaiheista ja vaikutuksista, käy tutustumassa IMPRESS -hankkeessa tuotetun The Future of Biorefining -opetusalustan sisältöön ja ansaitse itsellesi sertifikaatti.

The Future of Biorefining (xamk.fi)

 

Vai koetko vaikeaksi löytää kootusti tietoa tekstiilien kierrätyksestä ja kierrätystekstiilin uusiokäytöstä uusissa tekstiilisovelluksissa? New Cotton -hankkeessa tuotetulle opetusalustalle on koottu mielenkiitoinen ja kattava tietopaketti tekstiilikiertotalouden edistämisestä ja tekstiilien kierrättämisen ja uusiokäytön eri vaiheista sekä laajemmasta ekosysteemistä. Sisältö koostuu erillisistä luentovideoista, julkaisuista ja opetuskalvoista sekä interaktiivisesta mallista, johon on sisällytetty tietoa niin materiaalien kuin osaamisen kierrosta tekstiilikiertotalousmallissa.

Circular Textiles (aalto.fi)

 

Hankkeet ovat saaneet rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoitussopimuksen No 869993 (IMPRESS) ja No 101000559 (New Cotton) mukaisesti.