Suomen sisävesiväylien vuotuiset tavarakuljetukset voisivat jo tänä päivänä olla moninkertaiset. Saimaan kanavan kautta kulkevien kansainvälisten lastien määrä on jäänyt alle kahteen miljoonaan tonniin, vaikka todellinen potentiaali mahdollistaisi yli kolmen miljoonan tonnin – ja optimistisimpien arvioiden mukaan jopa viiden miljoonan tonnin – tavaravirrat.

Euroopan komissio on White Paper 2011 –linjauksissaan määrittänyt, että merkittävä osa ympäristöä rasittavista rekkakuljetuksista on siirrettävä vesille ja rautateille vuoteen 2050 mennessä. Keskipitkien henkilö- ja tavarakuljetusten siirtäminen 50 prosentin osuudella rautateille ja vesireiteille pienentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Se on Euroopan komission linjausten merkittävin motiivi. Tavoitetta tuetaan kestävää ympäristökehitystä tukevien polttoaineratkaisujen suosimisella.

Myös Suomelta odotetaan sitoutumista EU:n yhteisiin linjauksiin. Vaikka sisävesikuljetusten on todistettu olevan ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita, maassamme unohdetaan tuhansien kilometrien pituisen sisävesireitistön olemassaolo. Pituudeltaan se vastaa Hollannin ja Saksan reitistöjä, vaikka käyttöasteeltaan Suomi on jäänyt pahasti muista jälkeen. Joka tapauksessa olemme osa Eurooppalaista kuljetusjärjestelmää ja Saimaan alue on osa Euroopan laajuista TEN-T -liikenneverkkoa.

Me olemme eurooppalaisia ja siitä meitä tullaan muistuttamaan, kun unioni tarkkailee yhteisten ympäristötavoitteiden toteutumista. Tässä pieni matemaattinen muistutus siitä, millaisesta mittakaavasta puhumme kuljetusmuotojen valinnassa: yhteen sisävesialukseen mahtuu 80 rautatievainun ja 128 puoliperävaunullisen kuorma-auton lastit. Meiltä pitäisi siis löytyä suuri motivaatio siirtää lasteja pois maanteiltä ja alkaa kehittää sisävesipalveluja entistä suuremmalle joukolle yrityksiä.

Kiinnostus sisävesikuljetusten hyödyntämiseen tulee kasvamaan, kun lisäämme alusten lastinottokykyä, pidennämme Saimaan kanavaa, rakennamme entistä kustannustehokkaampia ja monikäyttöisimpiä aluksia innovatiivisista materiaaleista, varustamme alukset pienipäästöisillä tai päästöttömillä polttoainejärjestelmillä. teemme talvinavigaatiosta uuden vahvuuden kaikkine alusteknisine ratkaisuineen ja väyläpalveluineen, digitalisoimme väylät ja tuomme uuteen aluskantaan käyttöä helpottavaa automaatiota sekä laajennamme satamapalveluita sopimaan muillekin kuin suurille yrityksille.

Tehtävää on paljon, mutta saavutettavat hyödyt tulevat pitämään kilpailukykyä yllä pitkälle tulevaisuuteen.