Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteisessä Vemo  – Kaupunkien jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen monitorointia tehostamalla -hankkeessa vähennetään haitallisten aineiden pääsyä jätevesiin. Hankkeessa on laadittu ohjeistus kuluttajille eri haitta-aineiden viemäriverkostoon pääsyn ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen. Ohjeistuksessa kerrotaan eri haitta-aineita sisältävien aineiden oikeasta käsittelystä ja mahdollisista korvaavista tuotteista. Yrityksille suunnattuihin ohjeisiin pääset tästä.

Ohjeistukset kuluttajille

Mitä viemäriin voi laittaa?
Haitallisten aineiden vähentäminen kotitalouksien jätevesissä
Lääkeaineiden vähentäminen kotitalouksien jätevesissä
Mikromuovien vähentäminen kotitalouksien jätevesissä
Rasvojen ja öljyjen viemäriin pääsyn estäminen

 

Ympäristöministeriö rahoittaa Vemo-hanketta 280 000 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta (www.ym.fi/vedenvuoro). Lisää hankkeesta, sen toimenpiteistä ja tuloksista voit lukea hankkeen internetsivuilta.

 

Mitä viemäriin voi laittaa?

Viemäriin saa laittaa

 • vessapaperia, virtsaa, ulostetta ja niiden huuhteluvettä
 • astian- ja pyykinpesuvettä
 • peseytymisessä ja siivouksessa käytettyä vettä

Viemäriin ei saa laittaa

 • wc-paperihylsyjä, käsipyyhepaperia tai kuituliinoja
 • maskeja, puhdistuspyyhkeitä ja kumihanskoja
 • ruokien sisältämiä rasvoja
 • terveyssiteitä tai tamponeita
 • vaippoja
 • kondomeita
 • siivousliinoja
 • talouspaperia
 • vanupuikkoja
 • pumpulia
 • lääkkeitä
 • maaleja tai muita kemikaaleja

 

Kiinteät roskat, kuten wc-paperihylsyt kuuluvat polttokelpoiseen jätteeseen. WC-tiloihin kannattaakin laittaa oma roska-astia. Ruuan tähteet laitetaan biojätteeseen. Myös paisto- ja kinkkurasvan voi laittaa biojätteeseen, kunhan antaa rasvan hyytyä ensin, jolloin se ei enää valu.

Vaaralliset jätteet, kuten liuottimet, lääkkeet ja maalit eivät kuulu viemäriin. Käyttämättä jääneet lääkkeet sekä elohopeaa sisältävät kuumemittarit voi palauttaa apteekkiin. Muut vaaralliset jätteet toimitetaan vaarallisen jätteen keräyspisteisiin.

HAITALLISTEN AINEIDEN VÄHENTÄMINEN KOTITALOUKSIEN JÄTEVESISSÄ

Kemikaali voi olla kemiallinen aine tai niiden seos ja se voi olla haitallinen ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Ympäristölle haitallisia kemikaaleja voivat kotitalouksissa olla esimerkiksi valkaisu- ja desinfiointiaineet sekä kosmetiikka- ja kodinhoitotuotteiden säilöntäaineet. Myös kasvinsuojeluaineet, polttoaineet ja liuottimet ovat ympäristölle haitallisia.

Kotitalouksissa haitallisia kemikaaleja voi päätyä viemäriin muun muassa ruoanvalmistusastioista, kodintekstiileistä, vaatteista, kosmetiikasta, leluista, viihde-elektroniikasta, autoilusta sekä kodin- ja puutarhanhoidosta. Paistinpannuissa tai vedenpitävissä teknisissä urheiluvaatteissa voi olla käytetty veden, lian ja rasvan hylkimiseen haitallisia perfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFAS-yhdisteitä).

Jokasäänvaatteet ja -kengät voivat olla pintakäsitelty fluoriyhdisteillä. Urheilu- tai vuodevaatteissa voi olla käytetty antibakteerisia aineita, kuten hopeaa tai triklosaania.  Myös kosmetiikassa ja hygieniatuotteissa voidaan käyttää triklosaania estämään bakteerien kasvua. Kuumemittareissa ja lämpömittareissa käytettiin ennen yleisesti elohopeaa. Sinkkivalmisteet, kuten sinkkitabletit ja -voiteet sisältävät sinkkiä, joka päätyy käytön myötä myös jätevesiin.

Muoviset sadevaatteet, tekstiilit ja tapetit voivat sisältää ftalaatteja, kuten myös muoviastiat ja lelut. Bromattuja palonestoaineita käytetään niin viihde-elektroniikassa kuin huonekaluissa. Autoilussa sekä kodin- ja puutarhanhoidossa tarvittavat kemikaalit voivat olla ympäristölle haitallisia.

Haitallisia aineita päätyy jonkin verran vesistöihin puhdistettujen jätevesien mukana. Ympäristömerkityissä tuotteissa on huomioitu tuotteen koko elinkaari ja kemikaalien käyttöä on rajoitettu. Esimerkiksi Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki kertovat tuotteen tai palvelun olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

LISÄTIETOA JÄTEVEDEN HAITALLISISTA AINEISTA

Kirjallista materiaalia (linkit vievät uuteen verkkopalveluun)

Videomateriaalia ja sovelluksia (linkit vievät uuteen verkkopalveluun)

 

MUISTILISTA JÄTEVEDEN HAITALLISTEN AINEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

 • Älä kaada viemäriin mitään sinne kuulumatonta
 • Vältä turhaa kemikaalien käyttöä
 • Noudata annostussuosituksia
 • Älä sekoita eri kemikaaleja keskenään
 • Selvitä tuotteissa (kemikaalit, astiat, lelut, elektroniikka, vaatteet, rakennusmateriaalit) käytetyt kemikaalit ennen tuotteen ostoa ja valitse vähiten ympäristöä kuormittava tuote, jos sellainen on tarjolla
 • Kierrätä ja hävitä tuotteet oikein. Maalit, lakat, liuottimet ja öljyt kuuluvat vaarallisen jätteen keräykseen.

 

LÄÄKEAINEIDEN VÄHENTÄMINEN KOTITALOUKSIEN JÄTEVESISSÄ

Lääkeaineiden merkittäviä päästölähteitä ovat kotitaloudet, teollisuus, hoitolaitokset sekä eläinten lääkintä. Vesistöihin päätyessään haitalliset aineet saattavat kiertää ympäristössä pitkään. Vesistöihin voi kertyä merkittäviä määriä esimerkiksi tulehdus- ja masennuslääkkeiden jäämiä. Ympäristössä ja vesistöissä lääkeaineet muodostavat kemikaaliseoksia, mikä hankaloittaa niiden haitallisten vaikutusten arviointia. Pienetkin lääkeainepitoisuudet voivat olla ihmiselle haitallisia ja vaikuttavat myös vesiekosysteemiin, -eläimiin ja -eliöihin.

Käytetyt lääkeaineet ja hormonit erittyvät virtsan mukana jätevesiin. Myös ihon kautta vaikuttavia lääkkeitä huuhtoutuu viemäreihin veden mukana. Yksi lääkeaineen kulkureitti ympäristöön on kotitalouksissa syntyvän lääkejätteen virheellinen hävittäminen. Lääkkeet ja hormonivalmisteet, joita ei enää tarvita, tulee viedä apteekkiin.

Lääkkeiden ympäristöluokitusta on tehty Suomessa markkinoilla oleville, ihmisten hoitoon tarkoitetuille lääkkeille. Luokituksen tarkoituksena on antaa tietoa lääkeaineiden riskeistä ja ympäristökuormasta. Ympäristötietoja löytyy noin 600 lääkeaineesta. Mikäli sairauteen tai oireisiin on tarjolla useampi kuin yksi teholtaan ja turvallisuudeltaan yhtä sopiva lääke, voidaan luokituksen avulla valita ympäristölle vähemmän haitallinen tuote.

 

Lääkkeiden ympäristöluokitus on saatavana Pharmaca Fennica Premium- ja -Pro-verkkopalveluissa, jotka ovat tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Tulevaisuudessa tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista aiotaan tarjota myös kuluttajille, ja luokitus on tarkoitus laajentaa koskemaan myös eläinlääkkeitä.

 

LISÄTIETOA JÄTEVEDEN LÄÄKEAINEISTA

Kirjallista materiaalia (linkit vievät uuteen verkkopalveluun)

Videomateriaalia (linkit vievät uuteen verkkopalveluun)

 

 

MUISTILISTA JÄTEVEDEN LÄÄKEAINEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

 

MUISTILISTA JÄTEVEDEN LÄÄKEAINEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

 • Vältä turhaa lääkevalmisteiden käyttöä
 • Noudata annostussuosituksia
 • Kysy tuotteen ympäristövaikutuksista ennen tuotteen ostoa ja valitse vähiten ympäristöä kuormittava tuote, jos sellainen on tarjolla. Esimerkiksi diklofenaakki poistuu huonosti vedenpuhdistamoilla ja on haitallinen jo pienehköillä pitoisuuksilla mm. kaloille.
 • Pyyhi nestemäiset ja geelimäiset lääkeainejäämät käsistä paperiin ennen käsien pesua
 • Hävitä tarpeettomat lääkkeet oikein. Apteekit vastaanottavat lääkkeet, lääkelaastarit, elohopeakuumemittarit sekä neulat ja ruiskut

MIKROMUOVIEN VÄHENTÄMINEN KOTITALOUKSIEN JÄTEVESISSÄ

Mikromuovit ovat pieniä, läpimitaltaan alle 5 mm muovipartikkeleita, jotka hajoavat luonnossa hyvin hitaasti. Mikromuovi voi syntyä suuremmista muoviesineistä niiden hajotessa tai se voi olla jo alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mikromuovia. Mikromuovit voivat olla haitallisia pienen kokonsa vuoksi, mutta niihin on myös todettu kertyvän haitallisia aineita.

Muovi on yleinen valmistusmateriaali ja muovituotteita käytetään kotitalouksissa runsaasti. Muovilaatuja on useita erilaisia ja niiden ominaisuudet poikkeavat huomattavasti toisistaan. Muovituotteista irtoaa mikromuoveja niiden kuluessa käytössä, jonka jälkeen mikromuovin palaset kulkeutuvat ympäristöön ja jätevedenpuhdistamoille. Jätevedenpuhdistamoilla mikromuovit päätyvät suurimmaksi osaksi kiintoaineen mukana lietteeseen, mutta osa muoveista päätyy jäteveden mukana vesistöihin. Vesistöissä sekä mikromuovit että niiden kuljettamat haitta-aineet voivat päätyä vesieliöiden ruoan kautta ravintoketjuun. Muovia ei saa laittaa viemäriin missään muodossa.

Muoville etsitään vaihtoehtoja, mutta yhtä halvan ja monipuolisen materiaalin löytäminen on haastavaa. Kertakäyttöiset muovituotteet kieltävä EU:n kertakäyttömuovidirektiivi astui voimaan vuonna 2021.

Muovituotteet voidaan ainakin osittain korvata muovittomilla. Puiset leikkuulaudat, lasiset säilytys- ja pakastusrasiat, metalliset kulhot ja mehiläisvahakääreet vähentävät osaltaan kotitalouden muovikuormaa. Muovituotteiden hävittäminen oikein ehkäisee muovin ja mikromuovin pääsyä ympäristöön.

Mikromuovin lähteitä ovat myös keinokuituiset tekstiilit. Esimerkiksi akryyli-, polyesteri ja nailonvaatteista irtoaa mikromuovia. Osa kosmetiikkatuotteista, kuten kuorintavoiteet tai hammastahnat voivat sisältää niihin lisättyä mikromuovia. Niiden tuoteselosteissa poly- ja acrylate-alkuiset sanat viittaavat usein muoviin. Tekstiilien mikromuovipäästöjä voit vähentää suosimalla luonnonmateriaaleja vaatehankinnoissa sekä ostamalla vaatteita ja muita tekstiilejä vain tarpeeseen. Kosmetiikan ja pesuaineiden osalta Joutsenmerkityissä ja EU-ympäristömerkityissä tuotteissa mikromuovien käyttö on kielletty.

LISÄTIETOA JÄTEVEDEN MIKROMUOVEISTA

Kirjallista materiaalia (linkit vievät uuteen verkkopalveluun)

Videomateriaalia (linkit vievät uuteen verkkopalveluun)

Voit vähentää ja korvata muovituotteiden käyttöä ja siten vähentää myös mikromuovin pääsyä jätevesiin. Vältä varsinkin kertakäyttöisten muovituotteiden ostoa. Käytä kestokasseja ja jätä hedelmäpussi ottamatta. Kelmua voit korvata vaikkapa mehiläisvahakääreillä. Muovituotteille löytyy puisia, lasisia ja metallisia vaihtoehtoja.

MUISTILISTA JÄTEVEDEN MIKROMUOVIN VÄHENTÄMISEKSI

LISÄTIETOA MIKROMUOVIEN VIEMÄRIIN PÄÄSYN ESTÄMISESTÄ

 • Vähennä kotitaloutesi muovituotteita, korvaa tuotteita muovittomilla, kun niille on uusimistarvetta
 • Vältä ruoan säilytystä ja lämmitystä muoviastioissa
 • Valitse hygienia-, kosmetiikka- ja puhdistustuotteita, joissa ei ole muovia
 • Valitse tekstiilejä, joissa ei ole käytetty muovia
 • Älä pese tekstiilejä turhaan
 • Pyyhi pölyt usein, sillä pölyssä voi olla mikromuovia
 • Valitse rakennusmateriaaleja, joissa ei ole muoveja
 • Vähennä muovijätettä, vältä kertakäyttöisiä muovituotteita ja käytä tuotteet loppuun
 • Kierrätä ja hävitä muovituotteet oikein

RASVOJEN JA ÖLJYJEN VIEMÄRIIN PÄÄSYN ESTÄMINEN

Jäähtyessään kiinteytyvät rasvat voivat tukkia viemärin. Nestemäisenä pysyviä öljyjäkään ei tulisi kaataa viemäriin. Putkistoissa öljy tahmaa viemäriputkia, jolloin niihin tarttuu myös aineksia ja putki tukkeutuu.

Kiinteän tai hyytyneen rasvan voi laittaa biojätteeseen, ja myös pienet määrät nestemäistä rasvaa voi imeyttää biojätteeseen. Paistinpannulta rasvan jäämät kannattaa pyyhkäistä talouspaperilla, jonka voi laittaa biojätteeseen. Nestemäinen rasva kuuluu sekajätteeseen suljetussa pakkauksessa. Rasva kannattaa laittaa purkkiin ja sulkea tiiviisti, jotta se ei sotke jäteastiaa. Paistorasvoja ja öljyjä kannattaa hyödyntää uudelleen ruoanlaitossa.

LISÄTIETOA RASVOJEN JA ÖLJYJEN VIEMÄRIIN PÄÄSYN ESTÄMISESTÄ

Kirjallista materiaalia (linkit vievät uuteen verkkopalveluun)

Videomateriaalia (linkit vievät uuteen verkkopalveluun)

MUISTILISTA RASVOJEN JA ÖLJYJEN VÄHENTÄMISEKSI

 • Älä huuhdo rasvoja ja öljyjä viemäriin
 • Hyödynnä rasvat ja öljy ruoanlaitossa
 • Hävitettävän kiinteän rasvan voit laittaa biojätteeseen sen jähmetyttyä
 • Hävitettävän nestemäisen rasvan voit laittaa tiiviiseen pakkaukseen sekajätteeseen. Pienet määrät nestemäistä rasvaa voit imeyttää talouspaperiin ja laittaa biojätteeseen.