Öljyntorjunnan tutkimus- ja kehitystyötä on tehty Xamkissa sekä sitä edeltäneessä Kyamkissa jo yli 20 vuotta. Hankkeet ovat tuottaneet laajasti käyttöönotettuja tuloksia, jotka ovat vaikuttaneet mm. öljyntorjuntaan liittyvän lainsäädännön kehitykseen kuin kansallisiin toimintaohjeisiin.

Tälle sivustolle on koottu 20-vuotisjuhlavuoden aineistoja.

Öljyntorjunnan tutkimus- ja kehitystoiminnan sivut löytyvät osoitteessa www.xamk.fi/oljyntorjunta.

 

Tiedote

Kaksikymmentä vuotta öljyntorjuntavalmiuden kehitystyötä

Teoriasta käytäntöön - 20 vuotta öljyntorjunnan tutkimus- ja kehitystyötä

Julkaistu 5.6.2023 Rajamme Vartijat -lehdessä

Xamk tukena öljyvahinkoon varautumisessa

Xamkin roolista viranomaisten tukena öljyntorjuntavalmiuden kehittämisessä
Julkaistu AMK-lehdessä 2020

Öljyntorjuntaosaamisen pitkä oppimäärä – kymmenen hanketta torjuntavalmiuden kehittämiseksi

Kuinka kaikki alkoi? Historiakatsaus ensimmäisten 10 hankkeen osalta, eli vuodesta 2003 vuoteen 2019

Arkiston aarteita

Xamkin öljyntorjunnan tuloksista kirjoitettua. Xamkin omat julkaisut saatavilla www.xamk.fi/oljyntorjunta.

Huonokuntoiset öljytankkerit uhkaavat herkkää Itämerta – WWF:n meriasiantuntija pelkää pahinta mahdollista

Vapaaehtoiset harjoittelemassa Xamkin öljyntorjunta-altaalla
(YLE 2023)

Kotkaan valmistui ainutlaatuinen paikka, jossa öljyntorjuntaa voidaan harjoitella oikealla öljyllä

Öljyntorjunta-allas valmistuu
(YLE 2021)

Öljyntorjunnan harjoittelu mullistuu Suomessa – uudessa altaassa torjuntaa voidaan vihdoin harjoitella oikealla öljyllä

Öljyntorjunta-altaan rakentaminen käynnissä
(YLE 2020)

Kotkassa pidettyyn suureen öljyntorjuntaharjoitukseen osallistui lähes 500 henkeä ja 17 alusta eri maista – Öljyn sijaan merestä naarattiin kuutiokaupalla popcornia

Öljyntorjunta-allas yhtenä Balex Delta-harjoituksen harjoituspisteistä.
(Kymen Sanomat 2021)

Simulaattorit avuksi öljyntorjunnan kouluttamiseen

Öljyntorjuntaa voi harjoitella myös simulaattorilla
(Pelastusalan ammattilainen 2018)

Öljyntorjunta-koulutuksessa on mukana myös öljy

Xamk kehitti uuden simulaattoreihin nojaavan koulutuksen pelastusviranomaisille
(Kymen Sanomat 2018)

Biopolttoaine on uusi haaste pelastuslaitoksille – ”Kalusto pitää uusia ja miehet kouluttaa”

YLE 2016

Kyamk kouluttaa öljyntorjunta-viranomaisia

Suomen ympäristökeskus valitsee Kyamkin öljyntorjuntaviranomisten kouluttajaksi 2015

Xamkin tulokset arvioidaan osana Suomen öljyntorjunta-järjestelmää

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus vuodelta 2014 arvioi SÖKÖ-toimintamallit käytännönläheisiksi ja monipuolisiksi, joskaan pelastuslaitosten mallin mukaista harjoittelua ei voitu tarkastuksessa todentaa.

SÖKÖ PROJECTS IMPROVE THE OPERATIONAL RESPONSE CAPABILITY FOR OIL SPILL INCIDENTS

(Kyamk RDI 2014)

SÖKÖ II -hanke öljyntorjunta-viranomaisten työrukkasena

(Kyamk Sidos 2012)

Yhteistyönä merkittävä malli rannikon öljyntorjuntaan

Pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen (Kympe) kuvaa öljyntorjuntahankkeiden tärkeyttä
(Kyamk Sidos 2012)

Itäinen Suomenlahti varautuu suuren öljyturman seurauksiin

Helsingin Sanomat uutisoi ensimmäisen öljyntorjuntamanuaalin valmistumisesta 2007

Lisätietoja

Öljyntorjunnan tutkimus- ja kehitystoiminnasta Justiina Halonen

Käytettävissä olevasta öljyntorjuntakalustosta Antero Myrén

Öljyntorjunta-altaan ympäristöturvallisuudesta Manu Kettunen

Justiina Halonen

Tutkimuspäällikkö
Puhelin
+358447028514
Vastuualueet
merenkulku | öljyntorjunta | öljyntorjunta-allas | merenkulun turvallisuus | merenkulun ympäristövaikutukset | merenkulun hätätilannehallinta
Sijainti
Kotkan kampus
LinkedIn

Antero Myrén

Projektipäällikkö
Puhelin
+358447028222
Vastuualueet
öljyntorjunta | öljyntorjunta-allas
Sijainti
Kotkan kampus

Manu Kettunen

TKI-asiantuntija
Puhelin
+358509112288
Vastuualueet
öljyntorjunta + öljyntorjunta-allas
Sijainti
Kotkan kampus