Tutkimus ja kehitys > Digitaalinen Talous > Luova talous > Yleistä tietoa luovista aloista

Mitä luovat alat ovat?

Aineettoman lisäarvon rooli on vahva kilpailutekijä alasta riippumatta. Luovilla aloilla on kyky ilmentää ja ilmaista arvoja, käsitteitä ja merkityksiä. Kestävä kehitys, sosiaalinen hyvinvointi ja eettisyys korostuvat ihmisten arvojen ja asenteiden muuttumisen myötä.

Suomalainen luovien alojen perhe käsittää kaiken tangofestivaaleista graafiseen suunnitteluun ja digitaaliseen pelaamiseen. Monilla näistä aloista on jo merkittävä vientiarvo ja vieläkin suurempi vientipotentiaali. Luovien alojen määritelmissä on otettava huomioon, että kenttä on jatkuvassa muutoksessa uusien palvelujen ja tuotteiden ilmestyessä.

Useimpiin näistä aloista liittyy myös tuotteiden ja palveluiden jakelu. Se on digitalisoitumisen vuoksi monien alojen kohdalla murroksessa, kun siirrytään perinteisistä jakelumuodoista digitaalisiin jakelukanaviin.

Luova talous

Luovassa taloudessa aineeton pääoma on merkittävä tuotannon tekijä. Luovaan talouteen luetaan kulttuuri- ja luovien alojen liiketoiminta sekä luovien alojen tuotteiden, palveluiden ja osaamisen hyödyntäminen muilla aloilla lisäarvon tuottamiseksi. Esimerkiksi kun rautakauppa pyrkii lisäämään liiketoimintansa arvoa investoimalla palvelumuotoiluun, se hyödyntää luovaa taloutta.

Luova yhteiskunta

Loogista ajattelua on täydennettävä luovilla taidoilla, vuorovaikutuksella ja kulttuurisella ymmärryksellä. Luovien alojen arvot ylittävät taloudellisen näkökulman. Meidän tulisikin kyseenalaistaa ja käyttää mielikuvitustamme ja luovuuttamme sellaisen yhteiskunnan visualisointiin ja suunnitteluun, jossa haluamme elää. Tämä tarkoittaa perusarvojemme ja identiteettimme, mutta myös taiteen ja kulttuurin keskeisten elementtien tarkastelua. Kun ihmisten asenteet muuttuvat, arvoista ja niihin liittyvistä valinnoista tulee yhä tärkeämpi osa jokapäiväistä elämäämme ja sen laatua.

Luovien alojen määrittely

LUOVAT
SISÄLLÖT​

 • Digitaalinen jakelu, alustat
 • Liiketoiminnan skaalautuvuus
 • Kansainvälinen liiketoiminta

Julkaisutoiminta verkossa​
Radio​
Televisio​
Kirjallisuus​
Lehdet​
Musiikki​
AV-ala​
Peliteollisuus​

LUOVAT
PALVELUT​

 • Poikkitoimialainen liiketoiminta mikroyrityksistä suuriin

 

Muotoilu​
Arkkitehtuuri​
Vaatesuunnittelu​
Mainonta​
(Markkinointi)viestintä​

LUOVAT TUOTTEET​
JA KULTTUURI​

 • Paikalliset ja alueelliset yritykset​
 • Alueiden houkuttelevuus
 • Matkailu

Festivaalit​
Tapahtumat​
Esittävä taide​
Galleriat​
Museot​
Kuvataide ja muu visuaalinen taide​
Käsi- ja taideteollisuus, jne.​

Lähde: Mukaillen. Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta. TEM 2014.

Luovat alat ja luova talous

MONISTETTAVAT
SISÄLLÖT

Digitaaliset sisällöt edistävät digitalisoitumista sekä uusien ratkaisujen syntymistä ja käyttöönottoa myös horisontaalisesti. Ovat korkeaa arvonlisää tuottavaa kansainvälistä liiketoimintaa, jolla on merkittävä kasvupotentiaali.

 

HAASTEET

 • Koko arvoketjun tunnistaminen
 • IP-liiketoiminnan kysymykset
 • Jakeluympäristö globaalien toimijoiden käsissä

Työllistää 210 000
Liikevaihto 3,6 miljardia euroa

LISÄARVOA TUOTTAVAT LUOVAT ALAT

Palvelut uudistavat yrityksiä mm. globaalien haasteiden ratkaisemisessa, kuten kiertotalouden edistäminen sekä kasvattavat arvonlisää ja kansainvälistä kilpailukykyä. Vipuvaikutus tuottavuuteen voi olla merkittävä.

 

HAASTEET

 • Paljon yksinyrittäjiä palveluiden tuotannon puolella
 • Vaikuttavuuden mittaamisen haaste

Työllistää 20 000
Liikevaihto 2,5 miljardia euroa

TAPAHTUMA-ALA JA ELÄMYKSET

Laajasti verkostomaista liiketoimintaa, jolla on vahva alueellisen veto- ja pitovoiman merkitys mm. osana matkailun edistämistä tai osaavan työvoiman houkuttelua. Ne ovat keskeisiä myös maakuvan muodostamisen kannalta.

 

HAASTEET

 • Korona iski kovaa
 • Osa toimijoista lopettanut – jälleenrakennuksen vaikeus
 • Digitalisaation tuomat muutokset

Työllistää 20 000 > kausityöntekijöitä 175 000
Liikevaihto 2,35 miljardia euroa

Lähde: Mukaillen. Anu-Katriina Perttunen, Luovan talouden työvälineet. Silmäys ajankohtaisiin tapoihin ja kanaviin, 14.6..2022.

Luovan toiminnan tasot

YRITYSASIAKKAAT

 • Taideteokset
 • Tapahtumat

 

 

 

YRITYSASIAKKAAT

Luovat palvelut kuten​

 • Muotoilu
 • Arkkitehtuuri
 • Markkinointi ja mainonta

UNIIKIT TUOTANNOT

 

PROJEKTITYÖT

KULUTTAJA-ASIAKKAAT

 • Esitykset
 • Tapahtumat
 • Galleriat
 • Museot
 • Kirjastot
 • Käsityöt
 • Taideteokset
 • Sisustussuunnittelu
 • Mittatilaustyöt
 • Valokuvaus
 • Korusuunnittelu

YRITYSASIAKKAAT

 • Alustat
 • Formaatit
 • Brändilisenssit

SKAALAUTUVAT TUOTTEET JA PALVELUT

KULUTTAJA-ASIAKKAAT

 • Elokuva
 • Animaatio
 • Videot
 • Radio
 • Valokuva
 • Kustannus
 • Kirjallisuus
 • Pelit