Digitaalinen talous on Xamkin tutkimus- ja kehittämistyön vahvuusalue.

Digitaalisen talouden kehittämisessä keihäänkärkinä ovat

  • digitaalinen tiedonhallinta
  • sähköinen säilytys ja arkistointi
  • kyberturvallisuus ja datakeskukset
  • pelillisyys ja palvelumuotoilu

Tutkimusta ja kehittämistä tehdään vuoden 2016 loppuun saakka Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa. Vuoden 2017 alussa Kyamk ja Mamk yhdistyvät ja toimintansa aloittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk.

Digitaalinen talous Mamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

Digitaalinen talous Kyamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

Digitalia

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Tutustu tästä

Pienyrityskeskus

Yrittäjyyden ja pk-yritysten kehittäjäkumppani

Tutustu tästä

Tutustu painoalan hankkeisiin

ERNOD - Erityisnuoret ja...

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille nuorille.

Digiosaajaksi työelämään

Työelämä edellyttää työntekijöiltä tietotekniikkataitoja, ohjelmien käyttökokemusta ja taitojen soveltamista.

Digitaidot varastotyössä

Hankkeella haetaan ratkaisua digitalisaation mukanaan tuomaan uusiutumishaasteeseen logistiikassa

Digitaalisuudella ja prosessien hallinnalla...

Hankkeen tavoitteena on edistää tuottavuutta ja työhyvinvointia eteläsavolaisissa pk-yrityksissä.

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja...

Digitalia I -hanke: Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustaminen

Sähköinen arkistointi ja digipalvelut,...

Hanke edistää digitaalisuutta ja valmiuksia siihen Etelä-Savossa ja Suomessa.

Kasarmin kampus

STARPABS - Startup Passion...

Raising awereness and interest towards entrepreneurship among university students and help them to build internationally competitive teams

Business-Akatemia

Business-Akatemia on nuorten alle 30-vuotiaiden yrittäjyyden kehittämisympäristö

3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä

Hankkeessa luodaan Kymenlaaksoon 3D-valmistuksen innovaatiokeskus ja toimintaympäristö

INTERNATIONAL PLAIN SIGN NEWS...

Hankkeessa luodaan kansainvälisellä viittomakielellä toimiva verkkosivusto- ja mobiilialusta sekä toimintakulttuuri eurooppalaiselle uutistuotannolle.

KILKAS - Kilpailukykyä ja...

Kehitetään ja otetaan käyttöön kansainvälinen opiskelijoiden työllistymistä ja suomalaisille työmarkkinoille integroitumista edistävä toimintamalli

Yrittäjyyspolku työelämään – Entre...

Osaaminen ideoiksi - opi yrittäjäksi!

Rakennuksen elinkaaren datan hallinta,...

Hankkeen tavoitteen on saada rakennuksen koko elinkaari huomioon rakennussuunnittelussa.

Koodi - Kokeilukulttuurilla kohti...

Tavoitteena turvata ja lisätä tasa-arvoisia mahdollisuuksia mm. tutkimus- ja kehittämistehtävissä, jotka liittyvät digitaalisuuteen.

SHAKE - Innovaatiokokeilujen uusi...

Testataan ja tuotekehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja.

Repro - TKI-toiminnasta uusia...

Hankkeessa etsitään tutkimuksella uudenlaisia kaupallistettavia tuotteita ja palveluita TKI-hankkeista.

YES - lukiot työelämään

Lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyystietouden tukeminen

Kyberturvallisuus ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen

Hanke yhdistää uudella innovatiivisella tavalla datakeskus-, pelillistämis- ja kyberturvallisuusosaaminen ja niiden tutkimuksen

CyberLab - Kyberturvallisuus ja...

Hanke nostaa merkittävästi kyberturvallisuden tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja opetuksen tasoa

Tekes Koukku

Tutkimus etsii ratkaisua positiiviseen pelikoukuttumiseen

Break in the Desk

Tavoitteena saada yritykset hyödyntämään luovien alojen osaamista

Cross motion

Yhteistyön rakentaminen digialan yritysten ja koulutus-, matkailu- sekä terveysalan yritysten välille hyödyntäen digitaalista tekniikkaa

Empinno - Empowering for...

Älykkään erikoistumisstrategian kehittäminen Itämerialueen pienille ja keskisuurille kaupungeille ja -alueille

Talsinki Metropolitan Incubation/Talsinki/CB198

Hanke pyrkii edistämään 30 uuden osaamisintensiivisen yrityksen perustamista Tallinna-Helsinki alueilla

Kasvuun johtaminen, Joensuu

Yritystoiminnan kehittämispalveluja pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille: Kasvuun johtaminen 14.3. – 1.11.2017 Mikkelissä.

ProYritys

Eteläsavolaisten maaseudun yrittäjien aktivointi verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa

OSKU - Yrittäjänä osuuskunnassa

Työllistymisen edistäminen osuuskuntayrittäjyyden avulla

Luova ja osallistava Suomi

Tavoitteena välittää on luovan ja osallistavan alan tietoa ja listätä hanketoiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Polku - liikeideasta kasvuyritykseksi

Tavoitteena rakentaa pääkaupunkiseudusta kansainvälisesti kilpailukykyinen ympäristö yrittäjyydelle.

DigiBus - Liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisista...

Tuetaan digitaalisen osaamiskeskittymän kehittymistä ja arkisto- ja tietokantojen näkyvyyden sekä hyötykäytön lisäämistä Etelä-Savossa

New Service Solutions (NSS)...

Pk-yritysten kasvun tukeminen ja uuden liiketoiminnan löytäminen palvelumuotoilulla.

Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn...

Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten kilpailukykyä, elinkelpoisuutta ja kasvumahdollisuuksia.

OSAAJA - monialaisen ja...

+55 -vuotiaiden työllistymismahdollisuuksien parantaminen

TUPA - Tuottavista palveluista...

Uusien palvelukonseptien kehittäminen hyvinvointialojen kasvun ja markkinoille pääsyn varmistamiseksi.

TYHY - Tuottava yritys...

Eteläsavolaisten mikroyritysten elinvoimaisuuden ylläpitäminen ennakoivasti.

GAME ON - Nuorten...

Eteläsavolaisten nuorten osallistumisen ja työllisyysasteen nostaminen

YMPÄRISTÖARKISTO - Ympäristötiedon sähköisen...

Hanke lisää maarakennuskohteissa käytettävien jätemateriaalien myöhempää jäljitettävyyttä.

Share This