Vahvistamme yritysten logistista kilpailukykyä ja luomme edellytyksiä kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle.

Kehittämme logistiikan ja merenkulun opetusta ja osaamista.

Yhdistämme logistiset toimijat, koulutuksen ja teollisuuden uusiksi palveluinnovaatioiksi.

NELI on merenkulun ja logistiikan uudistaja

NELI – North European Logistics Institute on logistiikan ja merenkulun tutkimusyksikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Olemme aktiivinen merenkulun ja logistiikan koulutuksen uudistaja – linkki yritysten ja opetuksen välillä.

NELI on myös osa alueellista ja kansainvälistä logistiikan tutkimus-, kehitys- ja innovointiverkostoa.

Yhteistoiminta aluekehitysorganisaatioiden, kaupunkien, ELY:n ja maakuntaliiton kanssa on saumatonta. Maakuntaohjelma sekä alueelliset strategiat ohjaavat NELI:n toimintaa.

 

 

VISIO 2017

NELI on tunnettu ja arvostettu, kansainvälisesti verkostoitunut veturi Kymenlaakson logistiikkaosaamisen keskittymässä. NELI:n toiminnan tuloksena Kymenlaakson tunnettuus logistiikkaosaajana on lisääntynyt ja maakunta on saavuttanut logistiikkaliiketoimintaan ja -osaamiseen liittyvät strategiset tavoitteensa.

HANKKEET

NELI:n osallistuminen logistiikan tutkimus- ja kehitystoimintaan on monipuolista. NELI tuottaa hankeideoita, suunnittelee hankkeita yhdessä partneriverkoston kanssa, toimii koordinaattorina ja partnerina laajemmissa hankekokonaisuuksissa sekä toteuttaa selvityksiä sidosryhmien tarpeisiin.

NELI:n hanketoimintaa ohjaavat elinkeinoelämän tarpeet sekä aito kiinnostus logistiikan kehittämiseen.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehityshankkeet

Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan

TILOG-hankkeen tavoitteena on edistää tietojohtamisen käytäntöjä logistiikkatoimialalla Kymenlaaksossa.

Logistiikkaverstas

Logistiikka-alan kehittämisympäristö integroi yritysten kehittämistarpeet, oppilaitokset sekä eri kehittäjätahot ja luo uutta elinvoimaa Kymenlaaksoon

Small port every 30...

The main result of the project is targeted to have increased service level in the small ports around the Eastern GoF

Vähähiiliset satamatoiminnot

Tuloksena on energian seurantamalli, joka kuvaa sataman toimintoja merkittävien energiankulutuskohteiden näkökulmasta.

Raideliikenteen osaajat

Hankkeessa luodaan työelämän tarpeisiin vastaava raideliikenteen täydennyskoulutuskokonaisuus, jollaista ei ole Suomessa vielä tarjolla

SCAROIL Simulator Training for...

Hanke hakee ratkaisua ympäristövahinkojen riskienhallinnan ja öljyntorjuntaosaamisen kouluttamiseen, erityiskohderyhmänä nuoret alalle valmistuvat

SCAROIL Simulators

Hankkeen avulla hankitaan merenkulun koulutus- ja simulaattorikeskukseen lastinkäsittely- ja öljynkeräyssimulaattori

SÖKÖSaimaa - Öljyntorjunnan toimintamalli...

Hankkeella tuetaan öljyntorjuntaviranomaisten operatiivista suunnittelua ja vahvistetaan öljyntorjuntaosaamista Saimaan pelastustoimialueilla

InnoPak - Pakkausalan innovaatiokeskittymän...

Yrittäjyyttä ja työllistymistä synnyttävä logistiikka- ja pakkauspalvelut yhdistävä alueellinen liiketoimintaklusteri

Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit

Projektissa suunnitellun erikoistumiskoulutuksen avulla saadaan koulutettua eri osaamisprofiileilla varustettuja meriklusteriyritysten asiantuntijoita

DigiPort

DigiPort-hankkeessa tutkitaan satamien digitalisaatiota ja kehitetään avoimen datan hyödyntämistä satamissa.

Varikko

VARIKKO, Rautatiealan TKI-keskus

Rautatiealan innovaatio- ja tutkimuskeskus VARIKKO tuottaa uusia kehittymismahdollisuuksia sekä innovaatioita rautatieliikenteeseen.

Päättyneet tutkimus- ja kehityshankkeet

Tutustu tästä

Verkostot ja sidosryhmäyhteistyö

NELI toimii asiantuntijatyöryhmän jäsenenä Liikenne- ja Viestintäministeriön Liikenteen tutkijayhteistyöryhmässä Fintripissä.

NELI on mukana logistiikan ja liikenteen kansainvälisissä Euroopan Unionin kehittäjäverkostoissa seuraavasti:

  • ERRIN aluekehittäjien verkoston Transport työryhmän jäsen
  • ALICE logistiikkakehittäjien verkoston toiminnassa ja asiantuntijatyöryhmässä
  • CPMR:n Transport yhteistyöryhmässä Maakuntaliiton asettamana asiantuntijajäsenenä
  • asiantuntijajäsenenä TEN-T INEA Advisory Boardissa.

NELI omaa  laajat yritysverkostokontaktit sekä kontaktit vastaaviin kehittäjäorganisaatioihin Itämeren alueella sekä muualla Euroopassa ja Venäjällä.

NELI toimintaa ohjaa kahdesti vuodessa kokoontuva yritysjäsenistä ja logistiikan asiantuntijoista muodostuva yhteistyöfoorumi.

NELI osallistuu aktiivisesti logistiikkasektoria säätelevän virkamieskoneiston toiminnan tukemiseen asiantuntijana.

Yhteistoiminta aluekehitysorganisaatioiden ja kaupunkien, ELY:n ja Maakuntaliiton kanssa on saumatonta ja alueelliset strategiat ohjaavat NELI:n toimintaa.

 

 

 

 

Palkittua ja vakuuttavaa kehittämistoimintaa vuodesta 2007

NELI toimi logistiikan kehittämishankkeena vuosina 2007 – 2013. Nyt NELI jatkaa toimintaansa osana Xamkin tutkimus- kehittämis ja innovaatiotoimintaa (TKI).

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun logistiikan kehitysohjelma NELI – North European Logistics Institute palkittiin Kärjet 2013 -palkinnolla ammattikorkeakoulupäivillä 13.5.2014. Hanke palkittiin parhaana Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen -sarjassa. Kärjet-palkinto jaetaan vuosittain ammattikorkeakoulujen parhaille tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokäytänteille (TKI).

NELI-hankkeessa oli mukana 143 yrityspartneria. Hankkeen toteutuksesta vastasi kymmenen henkilön logistiikan ammattilaisista koostunut tutkimusryhmä. Hankkeen voimassaoloaikana toteutettiin 22 asiakaslähtöistä soveltavan tutkimuksen hanketta, joista kahdeksaan haettiin erillisrahoitus.

NELI – North European Logistics Institute
Pääskysentie 1
48220 Kotka

Tutkimusjohtaja

Ville Henttu
p. 044 702 8522
ville.henttu@xamk.fi

 

 

TUTKIMUSPÄÄLLIKÖT

Justiina Halonen
Merenkulku
justiina.halonen@xamk.fi

Maija Märkälä
Rautatielogistiikka
maija.markala@xamk.fi

Olli-Pekka Brunila
Logistiikka
olli-pekka.brunila@xamk.fi

Yhteystiedot ja kartat

Katso tästä
Jaa sivu