Vahvistamme yritysten logistista kilpailukykyä ja luomme edellytyksiä kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle.

Kehittämme logistiikan ja merenkulun opetusta ja osaamista.

Yhdistämme logistiset toimijat, koulutuksen ja teollisuuden uusiksi palveluinnovaatioiksi.

NELI on merenkulun ja logistiikan uudistaja

NELI – North European Logistics Institute on logistiikan ja merenkulun tutkimusyksikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Olemme aktiivinen merenkulun ja logistiikan koulutuksen uudistaja – linkki yritysten ja opetuksen välillä.

NELI on myös osa alueellista ja kansainvälistä logistiikan tutkimus-, kehitys- ja innovointiverkostoa.

Yhteistoiminta aluekehitysorganisaatioiden, kaupunkien, ELY:n ja maakuntaliiton kanssa on saumatonta. Maakuntaohjelma sekä alueelliset strategiat ohjaavat NELI:n toimintaa.

 

 

VISIO 

NELI on tunnettu ja arvostettu, kansainvälisesti verkostoitunut veturi Kymenlaakson logistiikkaosaamisen keskittymässä. NELI:n toiminnan tuloksena Kymenlaakson tunnettuus logistiikkaosaajana on lisääntynyt ja maakunta on saavuttanut logistiikkaliiketoimintaan ja -osaamiseen liittyvät strategiset tavoitteensa.

HANKKEET

NELI:n osallistuminen logistiikan tutkimus- ja kehitystoimintaan on monipuolista. NELI tuottaa hankeideoita, suunnittelee hankkeita yhdessä partneriverkoston kanssa, toimii koordinaattorina ja partnerina laajemmissa hankekokonaisuuksissa sekä toteuttaa selvityksiä sidosryhmien tarpeisiin.

NELI:n hanketoimintaa ohjaavat elinkeinoelämän tarpeet sekä aito kiinnostus logistiikan kehittämiseen.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehityshankkeet

5G FINLOG - 5G...

Hanke perustaa satama- ja teollisuusympäristöön tulevaisuuden 5G testiverkkoalustan sekä Triple Helix -malliin perustuvan yhteistoimintaverkoston.

Logistiikka ja merenkulku, Xamk

INTOPORT - Innovations to...

Hankkeen tuloksena syntyy satamaympäristöön lastinkäsittelyyn erikoitunut innovaatio-, testaus- ja koulutusympäristö

GET READY – kestävän...

Hankkeessa kehitetään Suomen ja Venäjän satamien toimintaa ja liikennettä ympäristönsuojelullista näkökulmaa painottaen

CoMET - Internationally Competitive...

CoMET-hankkeessa kehitetään merenkulun ja satama-alan simulaattorikoulutuksen käytäntöjä.

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

Hankkeella parannetaan logistiikka-alan tunnettavuutta, koulutuksen vetovoimaa sekä osaavan työvoiman saatavuutta Kymenlaaksossa.

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä

Robotiikan yleistyminen ja digitalisaatio mahdollistavat resurssitehokkaan jätelogistiikan suorittamisen sairaalaympäristössä.

Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella

Hanke edistää ensisijaisesti HaminaKotkan sataman raideliikenteen toimintaa ja tehokkuutta tulevaisuuden monitoimijaympäristössä.

Digiport - Hack the Port

DigiPort

DigiPort-hankkeessa tutkitaan satamien digitalisaatiota ja kehitetään avoimen datan hyödyntämistä satamissa.

Päättyneet tutkimus- ja kehityshankkeet

Tutustu tästä

Verkostot ja sidosryhmäyhteistyö

NELI toimii asiantuntijatyöryhmän jäsenenä Liikenne- ja Viestintäministeriön Liikenteen tutkijayhteistyöryhmässä Fintripissä.

NELI on mukana logistiikan ja liikenteen kansainvälisissä Euroopan Unionin kehittäjäverkostoissa seuraavasti:

  • ERRIN aluekehittäjien verkoston Transport työryhmän jäsen
  • ALICE logistiikkakehittäjien verkoston toiminnassa ja asiantuntijatyöryhmässä
  • CPMR:n Transport yhteistyöryhmässä Maakuntaliiton asettamana asiantuntijajäsenenä
  • asiantuntijajäsenenä TEN-T INEA Advisory Boardissa.

NELI omaa  laajat yritysverkostokontaktit sekä kontaktit vastaaviin kehittäjäorganisaatioihin Itämeren alueella sekä muualla Euroopassa ja Venäjällä.

NELI toimintaa ohjaa kahdesti vuodessa kokoontuva yritysjäsenistä ja logistiikan asiantuntijoista muodostuva yhteistyöfoorumi.

NELI osallistuu aktiivisesti logistiikkasektoria säätelevän virkamieskoneiston toiminnan tukemiseen asiantuntijana.

Yhteistoiminta aluekehitysorganisaatioiden ja kaupunkien, ELY:n ja Maakuntaliiton kanssa on saumatonta ja alueelliset strategiat ohjaavat NELI:n toimintaa.

 

 

 

 

Palkittua ja vakuuttavaa kehittämistoimintaa vuodesta 2007

NELI toimi logistiikan kehittämishankkeena vuosina 2007 – 2013. Nykyisin NELI toimii osana Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI).

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun logistiikan kehitysohjelma NELI – North European Logistics Institute palkittiin Kärjet 2013 -palkinnolla ammattikorkeakoulupäivillä 13.5.2014. Hanke palkittiin parhaana Työ- ja elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen -sarjassa. Kärjet-palkinto jaetaan vuosittain ammattikorkeakoulujen parhaille tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokäytänteille (TKI).

NELI-hankkeessa oli mukana 143 yrityspartneria. Hankkeen toteutuksesta vastasi kymmenen henkilön logistiikan ammattilaisista koostunut tutkimusryhmä. Hankkeen voimassaoloaikana toteutettiin 22 asiakaslähtöistä soveltavan tutkimuksen hanketta, joista kahdeksaan haettiin erillisrahoitus.

NELI – North European Logistics Institute
Pääskysentie 1
48220 Kotka

Tutkimusyksikön johtaja
Tomi Oravasaari
p. 044 702 8289
tomi.oravasaari@xamk.fi

Tutkimusjohtaja

Ville Henttu
p. 044 702 8522
ville.henttu@xamk.fi

 

 

TUTKIMUSPÄÄLLIKÖT

Justiina Halonen
Merenkulku
justiina.halonen@xamk.fi

Tiina Poikolainen
Rautatielogistiikka
tiina.poikolainen@xamk.fi

Olli-Pekka Brunila
Logistiikka
olli-pekka.brunila@xamk.fi

Haapasaari Experience 3. – 9.8.2020

  Haapasaari Experience Xamk järjestää droneleirin elokuussa 3....

Hirvi vai ei? – Riistanlaskentalennot Virolahdella

Metsän poika tahdon olla, sankar jylhän kuusiston… 9.1.2020...

Photo: Erna Gronow

CO2 Emissions of Different Transportation Modes

Photo: Erna Gronow Carbon Neutral Drone Solutions in...

Dronetyöpaja hankeyhteistyössä

To 28.11.2019 klo 12-15, Ekami, Hamina, Juhla-/liikuntasali KYMIEXACT...

Helsinki Drone Congress 2019

Tiedeyhteisön ja dronetoimijat yhdistävä tapahtuma antoi paljon uusia...

VED-hankeperhe käynnistyi Oulussa

Miehittämättömien ilma-alusten ammattimaista hyödyntämistä edistävät hankkeet Etelä- ja...

Liikkujan viikko Kouvolassa 2019

Liikkujan viikko on vuosittain järjestettävä tapahtuma ja tänä...

Sataman rautatieliikenteen turvallisuus – kilpailu

English version HERE. Rautatieliikenteen kilpailun avautuminen on johtanut...

Yhteystiedot ja kartat

Katso tästä
Jaa sivu