Kehitämme teknologiaa ja operatiivisia prosesseja pitkän matkan miehittämättömään lentotoimintaan

Kehitämme modernia lentokenttäkonseptia ja vauhditamme sähköisen lentoliikenteen kaupallista kehitystä

Koulutamme uusia miehittämättömän ilmailun osaajia

NELI on tulevaisuuden ilmaliikenteen edelläkävijä

MISSIO

 • NELI rakentaa parempaa huomista
 • Mahdollistamme ihmisten ja tavaroiden nopean, sujuvan ja vähäpäästöisen kuljettamisen ilmateitse
 • Olemme maakuntien elinvoiman rakentajia, sillä työmme tuloksena koko Suomi on saavutettavissa ilmateitse muualta Suomesta ja maailmalta
 • Kehitämme järjestelmiä, jotka mahdollistavat tiedonkeruun elinympäristöstämme miehittämättömillä ilma-aluksilla. Näin rakennamme yhteiskuntaa, jota johdetaan tehokkaasti tiedolla
 • Jaamme osaamistamme ja täydennyskoulutamme nopeasti kasvavalle ilmailualalle uusia osaajia

VISIO 

 • TKI-toimintamme tuloksena Kaakkois-Suomi on vähäpäästöisen ja kustannustehokkaan lentologistiikan sekä kaukokartoituksen edelläkävijä
 • Kaakkois-Suomi on erinomaisesti saavutettavissa muualta Suomesta ja maailmalta
 • Uuden ilmailuteknologian nopea käyttöönotto on luonut merkittävää uutta elinvoimaa ja vaurautta Kaakkois-Suomeen
 • Kaakkois-Suomi on uuden ilmailuteknologian ammattilaisten johtava kouluttaja Suomessa
 • NELI on kansainvälisesti tunnettu ilmailualan tutkimuskeskus

HANKKEET

NELI:n tutkimustoiminta toteutuu hankkeina. Tutkimusyksikkö toimii hankkeissa koordinaattorin ja partnerin rooleissa. NELI toteuttaa myös toimeksiannosta tutkimuksia ja selvityksiä sidosryhmien tarpeisiin. NELI:n hanketoimintaa ohjaavat vahva visio tulevaisuuden vähäpäästöisestä lentologistiikasta, elinkeinoelämän tarpeet sekä kiinnostus ilmailualan kehittämiseen.

Päättyneet tutkimus- ja kehityshankkeet

Tutustu tästä

Verkostot ja sidosryhmäyhteistyö

NELI on mukana seuraavissa yhteistyöverkostoissa:

 • LIFT Future Aerospace Center
 • FUAVE-verkoston (Finnish UAV Ecosystem) perustajajäsen FUAVE
 • Korkeakoulujen dronekoulutusverkoston (UCNDrone) perustajajäsen
 • ALICE – logistiikkakehittäjien verkosto ALICE
 • LIMOWA Logistiikkaverkosto LIMOWA
 • FINNHUB – logistiikka-alan yhteistyöverkosto FINNHUB
 • DIMECC co-creation ecosystem DIMECC

NELI tekee läheistä yhteistyötä  alueen lentokenttien ja ilmailualan yritysten kanssa. Tärkeimpiä lentokenttäyhteistyökumppaneitamme ovat Pyhtäällä sijaitseva tulevaisuuden ilmailun testialusta – Helsinki-East Aerodrome ja Mikkelin lentokenttä. Tavoitteena on kehittää modernia lentokenttäkonseptia, sekä uusia ilmailualan kaupallisia sovelluksia läheisessä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

NELI osallistuu aktiivisesti tulevaisuuden ilmailun puitteiden luomiseen antamalla lausuntoja ja toimimalla asiantuntijana.

Yhteistoiminta alueen yritysten, kaupunkien, kuntien, aluekehitysorganisaatioiden ja rahoittajien kanssa on läheistä.

Tomi Oravasaari

Tki-yksikön johtaja
Puhelin
+358447028289
Vastuualueet
Yksikön johtaja | TKI-hankkeet | Asiantuntijapalvelut
Sijainti
Kotkan kampus
LinkedIn

Harri Sane

Projektipäällikkö
Puhelin
+358447028974
Sijainti
Kotkan kampus

Vesa Tuomala

Projektipäällikkö
Puhelin
+358447028320
Sijainti
Kotkan kampus
LinkedIn

Timo Kasurinen

Projektipäällikkö
Puhelin
+358504759002
Sijainti
Kotkan kampus

Eija Joro

Projektipäällikkö
Sijainti
Kotkan kampus

Marko Sorsa

Projektipäällikkö
Sijainti
Kotkan kampus

Juha Patosalmi

TKI-asiantuntija
Sijainti
Kotkan kampus

NELI – North European Logistics Institute
Pääskysentie 1
48220 Kotka

Tutustu artikkeleihin ja julkaisuihin

The Long Term Evolution (LTE) technology for the terrestrial area allows command and control and payload communications between drone and ground station in real-time and beyond visual line of sight (BVLOS) conditions. However, aerial coverage, interference elimination, and network latency require further study, because mobile networks for Command and Control (C2) links are not yet generally accepted in drone operation by Civil Aviation Authorities (CAAs).

>> Lue artikkeli

Siirtymäkauden päättyessä vuoden 2023 lopussa tuo alkava vuosi dronetoimintaan sisäistettäväksi jälleen uusia säädöksiä. Yksi vaatimus on uusien myytävien dronejen avoimen kategorian C-luokitusmerkintä. Dronetoimijaksi rekisteröitymiseen ei sen sijaan tule muutoksia. Säädännölliset päivitykset ovat maallikolle lähinnä puuduttavaa kapulakieltä, mutta dronetoimijoille tärkeää pakollista opeteltavaa.

>> Lue artikkeli

Miehittämätön ilmailu on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana huimasti. Suomen lainsäädäntö oli vielä tuolloin maailman vapaimpia ja antoi lennättäjälle mahdollisuuden käyttää maalaisjärkeä lennättäessään dronea, tai suomeksi sanottuna droonia. Nämä kopterilennättämisen villit vuodet ovat nyt jo takana.

>> Lue artikkeli

Tultaessa 2030-luvulle yksinomaan Saksassa on arvioitu vuosittain tehtävän 126 000 kaupallista ja 721 000 yksityistä dronelentoa, määrän edelleen kasvaessa. Saksan ilmailukeskus (DLR) onkin tehnyt tutkimustyötä kuinka ilmatilan hallinnan olisi toimittava tällaisissa täysin uudella tavalla kuormitetuissa liikennöintiolosuhteissa.

>> Lue artikkeli

Digitaalisuuteen siirtyminen on yksi lentokenttien lähitulevaisuuden suurimmista haasteista. Lentoasemien digitaalisuusasteiden tarkasteluun on luotu neliportainen digitaalinen kypsyysmalli. Tällä hetkellä ylimmän digitaalisuustason kokemuksen löytääkseen on matkustettava esimerkiksi Aasiaan saakka.

>> Lue artikkeli

Energiankysynnän kasvaessa myös ja erityisesti lentokoneteknologian on mentävä vahvasti ympäristöystävällisempään suuntaan. Fossiiliset polttoaineet voivat olla hyvänä tukena kehityksen rinnalla vielä kauankin, mutta lähestymismerkkien on oltava uusiutuvan energian kiitotiellä. On myös tiedostettava, mitä päästöille voidaan tehdä juuri nyt.

>> Lue artikkeli

Lapset rakastavat edelleen kasata lennokkeja, edes digiaika ei ole muuttanut asiaa mihinkään. Ilmailualan asiantuntijoiden mukaan kasvatus ilmailuun olisikin aloitettava jo alakouluiässä. Muussa tapauksessa ilmailuala on vaarassa menettää huippuosaajia myöhemmin muille aloille.

>> Lue artikkeli

Lentämisen maine hiilidioksidipäästöjen aiheuttajana on vahva. Sen sijaan läheskään yhtä hyvin ei tiedetä sitä, mitä ala tekee päästäkseen kansainvälisten ilmastosopimusten ohella itse asettamiinsa erittäin vaativiin ympäristötavoitteisiin. Lentoasemia koskevan sertifioidun eurooppalaisen ympäristöohjelman päätavoitteeksi on asetettu Net Zero 2050, eli täydellinen nollapäästöisyys vuoteen 2050 mennessä.

>> Lue artikkeli

Vuoteen 2010 saakka dronet eli miehittämättömät UAV -ilma-alukset (Unmanned Aerial Vehicle) olivat Suomessa ja muuallakin maailmassa vielä varsin tuntemattomia teknisiä hyödykkeitä. Nyt tilanne on muuttunut, ja miehittämättömien ilma-alusten kaupallistamiselle etsitään yhä uusia käyttösektoreita erityisesti pääkaupunkitasolla.

>> Lue artikkeli

Lentoliikenteessä ilma-alusten paikkaa voidaan seurata useilla eri tavoilla. Menetelmälennonjohdon ja tutkavalvonnan rinnalle kehittyneet automatiikkaan perustuvat valvontajärjestelmät ovat myös dronepilottien käytössä.

>> Lue artikkeli

Syyskuun alussa järjestettiin Pyhtäällä kolmannen kerran ilmailualan ammattilaistapahtuma Tech Runway. Tapahtuma oli tällä kertaa suurempi kuin koskaan aiemmin, mikä sopi hyvin uuden tutkimuskeskuksen julkistamiselle.

Tech Runway -messujen puitteet olivat erinomaiset, sillä aivan messuja edeltävinä päivinä Helsinki-East Aerodromelle valmistui upouusi iso hangaarirakennus. Messuilla oli käytössä koko avonainen iso tila, joka täyttyi lentokoneista, droneista ja messuosastoista.

>> Lue artikkeli

Lentokoneen operatiiviset kustannukset voidaan erotella muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Mistä nämä kulut muodostuvat ja miten ne vaikuttavat esimerkiksi lentokoulutuksen kustannuksiin?

>> Lue artikkeli

Sähköiset lentokoneet mahdollistavat tulevaisuudessa edullisemman ja vähäpäästöisemmän tavan lentokoulutukselle verrattuna polttomoottoreilla varustettuihin lentokoneisiin.

>> Lue artikkeli

Lentäjä tarvitsee lentokoneen ohjaamiseen ja navigointiin monenlaista koneen järjestelmien ja antureiden tuottamaa tietoa. Tieto voi olla yksityiskohtaista raakadataa tai tietoa yhdistämällä ja laskemalla tuotettua jalostetumpaa informaatiota. Valmiiksi jalostettu informaatio parantaa lentoturvallisuutta ja helpottaa lentäjän työtä.

>> Lue artikkeli

Yrityksissä ja viranomaisorganisaatioissa on havahduttu uusiin osaajatarpeisiin.  Xamk kehittää drone-koulutustarjontaa tukemaan tulevien asiantuntijoiden työllistymistä.

>> Lue artikkeli

Satelliittinavigointi on meille jokaiselle tuttu käsite tavalla tai toisella. Autoissamme on navigaattorit, samoin veneissämme. Kännyköissämme on kartat ja navigointiohjelmat. Apukeinoja sijaintimme selvittämiseen on enemmän kuin tarpeeksi.

>> Lue artikkeli

Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvat dronelennot ovat yksi keskeinen tutkimuskohde NELI-tutkimusyksikön FUAVE-hankkeessa.

>> Lue artikkeli

Ammattikorkeakoulut voisivat johtaa Talent Management -työtä ja tukea yrityksiä osaajien löytämisessä.

>> Lue artikkeli

Digitalisaatio on oleellista merenkulussa, joka on maailmankaupan selkäranka. Digitalisaation avulla mahdollistamme talouskasvuamme vähentäen samalla ilmanpäästöjä ja lisäämällä logistiikkaketjujen turvallisuutta.

>> Lue artikkeli

Autoilun sähköistyminen on jo edennyt, mutta miten käy veneilyn sähköistymisen?

>> Lue artikkeli

Edistynyt ilmaliikenne (Advanced Air Mobility, AAM) -termillä viitataan lentotoimintaan, jota operoidaan kiinteäsiipisillä sähköisillä ilma-aluksilla, jotka pystyvät nousemaan ja laskeutumaan pystysuoraan.

>> Lue artikkeli

Edistynyt ilmaliikenne (Advanced Air Mobility, AAM) -termillä viitataan lentotoimintaan, jota operoidaan kiinteäsiipisillä sähköisillä ilma-aluksilla, jotka pystyvät nousemaan ja laskeutumaan pystysuoraan.

>> Lue artikkeli

Marraskuu toi merkittäviä ilmailualan uutisia. Elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi, että valtion vuoden 2022 talousarvioon on hyväksytty täydennyksenä 2,5 miljoonan euron rahoitus Pyhtäällä sijaitsevan Helsinki-East Aerodromen kehittämiseen.

>> Lue artikkeli

Kuvassa vesilentokone lentokentällä.

Kymenlaakson dronekoulutusverkosto pyörähti käyntiin toukokuun alussa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ja Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO luovat yhteistyöllä maakunnan droneosaamista rakentavan dronekouluttajien verkoston.

>> Lue artikkeli

Kuvituskuva: drone.

Uusien sähkölentokoneiden kehitysprojekteja on käynnissä useita. Hieman vähemmälle huomiolle ovat jääneet lupaavat perinteisten lentokoneiden konversioprojektit, joissa polttomoottori korvataan joko kokonaan sähkömoottorilla ja akustolla, tai tilalle asennetaan sähkö- ja polttomoottorin parhaita puolia yhdistelevä hybridivoimalinja.

>> Lue artikkeli

Rahtidronet tarjoavat lähitulevaisuudessa nopean, vähäpäästöisen ja kustannustehokkaan kuljetusratkaisun. Erityisesti esillä ovat olleet kaupunkilogistiikkaan suunnatut kuljetusdronet, jotka toimittavat yksittäisen paketin asiakkaalle. Aktiivisesta kehitystyöstä ja demonstraatioista huolimatta toiminta on vielä pienimuotoista.

>> Lue artikkeli

Sähkölentokoneiden voimalinjat voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan. Täyssähköisissä lentokoneissa voimanlähteenä toimii ainoastaan sähkömoottori, ja tarvittava sähköenergia varastoidaan akkuihin.

>> Lue artikkeli

On aika tarkastella alueellisesti aikaansaatuja, suoraan veneilijöille ja muille satamankäyttäjille näkyviä tuloksia, sillä CBSmallPorts – Energiset pienvenesatamat keskisen Itämeren alueella -hanke on edennyt yli puolen välin.

>> Lue artikkeli