Vahvistamme maakunnan logistista kilpailukykyä ja luomme edellytyksiä kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle.

Kehitämme dronetekniikan osaamista ja opetusta.

Luomme soveltavan tutkimuksen kautta uusista teknologioista tulevaisuuden ilmailun palveluinnovaatioita.

NELI on tulevaisuuden ilmaliikenteen edelläkävijä

TUTKIMUSFOKUS

NELI – North European Logistics Institute -yksikkö keskittyy tulevaisuuden ilmaliikenteeseen. Tutkimusalueisiin kuuluvat esimerkiksi ilmailun digitalisaatio, sähköinen lentoliikenne, dronet ja dronelogistiikka, sekä ilmatilanhallinta. Teemme läheistä ilmailututkimusyhteistyötä alueen lentokenttien, valtion tutkimuslaitosten, sekä muiden korkeakoulujen kanssa. Yksikön tutkimusalueisiin kuuluvat myös veneilymatkailu ja pienvenesatamien energiatehokkuus. Poikkileikkaavana yhdistävänä teemana on vähäpäästöisyys.

 

VISIO 

NELI on tunnettu ja arvostettu, kansainvälisesti verkostoitunut edelläkävijä tulevaisuuden ilmailun teknologisten ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. NELI:n toiminnan tuloksena Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnat kulkevat etulinjassa uusien ilmailuteknologioiden hyödyntämisessä. Uudet nopeat ja vähäpäästöiset ilmakuljetusmuodot mahdollistavat uutta liiketoimintaa alueella. Tulevaisuuden ilmaliikenteen osaamisesta ja käytännössä kehitetyistä sovelluksista muodostuu kansainvälisiä vientituotteita.

HANKKEET

NELI:n tutkimustoiminta toteutuu hankkeina. Tutkimusyksikkö toimii hankkeissa koordinaattorin ja partnerin rooleissa. NELI toteuttaa myös toimeksiannosta tutkimuksia ja selvityksiä sidosryhmien tarpeisiin. NELI:n hanketoimintaa ohjaavat vahva visio tulevaisuuden vähäpäästöisestä lentologistiikasta, elinkeinoelämän tarpeet sekä aito kiinnostus ilmailualan kehittämiseen.

Päättyneet tutkimus- ja kehityshankkeet

Tutustu tästä

Verkostot ja sidosryhmäyhteistyö

NELI on mukana seuraavissa yhteistyöverkostoissa:

  • FUAVE-verkoston (Finnish UAV Ecosystem) perustajajäsen FUAVE
  • Korkeakoulujen dronekoulutusverkoston (UCNDrone) perustajajäsen
  • ALICE – logistiikkakehittäjien verkosto ALICE
  • LIMOWA Logistiikkaverkosto LIMOWA
  • FINNHUB – logistiikka-alan yhteistyöverkosto FINNHUB
  • DIMECC co-creation ecosystem DIMECC

NELI tekee läheistä yhteistyötä tulevaisuuden ilmailun testialustan – Helsinki-East Aerodromen kanssa. Tavoitteena on kehittää uusia kaupallisia sovelluksia läheisessä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

NELI osallistuu aktiivisesti tulevaisuuden ilmailun puitteiden luomiseen antamalla lausuntoja ja toimimalla asiantuntijana.

Yhteistoiminta aluekehitysorganisaatioiden, kaupunkien ja kuntien, ELY:n ja Maakuntaliiton kanssa on läheistä.

NELI – North European Logistics Institute
Pääskysentie 1
48220 Kotka

Tutkimusyksikön johtaja
Tomi Oravasaari
044 702 8289
etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

 

 

TUTKIMUSPÄÄLLIKÖT

Juha Patosalmi, Lentologistiikan tutkimuspäällikkö
050 470 7845
etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Olli-Pekka Brunila, Logistiikan tutkimuspäällikkö
044 702 8481
etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Tutustu artikkeleihin ja julkaisuihin

Satelliittinavigointi on meille jokaiselle tuttu käsite tavalla tai toisella. Autoissamme on navigaattorit, samoin veneissämme. Kännyköissämme on kartat ja navigointiohjelmat. Apukeinoja sijaintimme selvittämiseen on enemmän kuin tarpeeksi.

>> Lue artikkeli

Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvat dronelennot ovat yksi keskeinen tutkimuskohde NELI-tutkimusyksikön FUAVE-hankkeessa.

>> Lue artikkeli

Ammattikorkeakoulut voisivat johtaa Talent Management -työtä ja tukea yrityksiä osaajien löytämisessä.

>> Lue artikkeli

Digitalisaatio on oleellista merenkulussa, joka on maailmankaupan selkäranka. Digitalisaation avulla mahdollistamme talouskasvuamme vähentäen samalla ilmanpäästöjä ja lisäämällä logistiikkaketjujen turvallisuutta.

>> Lue artikkeli

Autoilun sähköistyminen on jo edennyt, mutta miten käy veneilyn sähköistymisen?

>> Lue artikkeli

Edistynyt ilmaliikenne (Advanced Air Mobility, AAM) -termillä viitataan lentotoimintaan, jota operoidaan kiinteäsiipisillä sähköisillä ilma-aluksilla, jotka pystyvät nousemaan ja laskeutumaan pystysuoraan.

>> Lue artikkeli

Edistynyt ilmaliikenne (Advanced Air Mobility, AAM) -termillä viitataan lentotoimintaan, jota operoidaan kiinteäsiipisillä sähköisillä ilma-aluksilla, jotka pystyvät nousemaan ja laskeutumaan pystysuoraan.

>> Lue artikkeli

Marraskuu toi merkittäviä ilmailualan uutisia. Elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi, että valtion vuoden 2022 talousarvioon on hyväksytty täydennyksenä 2,5 miljoonan euron rahoitus Pyhtäällä sijaitsevan Helsinki-East Aerodromen kehittämiseen.

>> Lue artikkeli

Kuvassa vesilentokone lentokentällä.

Kymenlaakson dronekoulutusverkosto pyörähti käyntiin toukokuun alussa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ja Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO luovat yhteistyöllä maakunnan droneosaamista rakentavan dronekouluttajien verkoston.

>> Lue artikkeli

Kuvituskuva: drone.

Uusien sähkölentokoneiden kehitysprojekteja on käynnissä useita. Hieman vähemmälle huomiolle ovat jääneet lupaavat perinteisten lentokoneiden konversioprojektit, joissa polttomoottori korvataan joko kokonaan sähkömoottorilla ja akustolla, tai tilalle asennetaan sähkö- ja polttomoottorin parhaita puolia yhdistelevä hybridivoimalinja.

>> Lue artikkeli

Rahtidronet tarjoavat lähitulevaisuudessa nopean, vähäpäästöisen ja kustannustehokkaan kuljetusratkaisun. Erityisesti esillä ovat olleet kaupunkilogistiikkaan suunnatut kuljetusdronet, jotka toimittavat yksittäisen paketin asiakkaalle. Aktiivisesta kehitystyöstä ja demonstraatioista huolimatta toiminta on vielä pienimuotoista.

>> Lue artikkeli

Sähkölentokoneiden voimalinjat voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan. Täyssähköisissä lentokoneissa voimanlähteenä toimii ainoastaan sähkömoottori, ja tarvittava sähköenergia varastoidaan akkuihin.

>> Lue artikkeli

On aika tarkastella alueellisesti aikaansaatuja, suoraan veneilijöille ja muille satamankäyttäjille näkyviä tuloksia, sillä CBSmallPorts – Energiset pienvenesatamat keskisen Itämeren alueella -hanke on edennyt yli puolen välin.

>> Lue artikkeli